Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina na području Općine Žepče (k.o. Goliješnica, k.o. Donje Ravne, k.o. Ozimica, k.o. Tatarbudžak, k.o. Žepče Van, k.o. Papratnica, k.o. Želeće, k.o. Željezno Polje ) radi izgradnje dionice Medakovo - Ozimice na Koridoru Vc

Datum objave: 19.01.2023. 08:37 / Izvor: Dnevni Avaz, 19.01.2023.

Na osnovu čl. 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH" broj 70/07), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH" broj 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH" broj 2/98 i 48/99), JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

 

Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa V broj: 1109/2022 od 21.07.2022 godine, utvrđen je javni interes za izgradnju dionice Medakovo - Ozimica na Koridoru Vc.

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice Medakovo -Ozimica poddionica Ozimica - Poprikuše (Žepče Jug), na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („SI. novine FBiH" broj 70/07 i 36/10,25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području:

-Općine Žepče - k.o. Goliješnica,

-Općina Žepće - k.o. Donje Ravne,

-Općina Žepče - k.o. Ozimica,

-Općina Žepče - k.o. Tatarbudžak,

-Općina Žepče - k.o. Žepče Van,

-Općina Žepče - k.o. Papratnica,

-Općina Žepče - k.o. Želeće,

-Općina Žepče - k.o. Željezno Polje

 

radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice Medakovo - Ozimica, poddionica Ozimica -Poprikuše, na Koridoru Vc.

 

Svi zainteresirani vlasnici čije nekretnine se nalaze na području Općine Žepče, k.o. Goliješnica, k.o. Donje Ravne, k.o.Ozimica. k.o. Tatarbudžak, Žepče Van, k.o. Papratnica, k.o. Želeće i k.o. Željezno polje, nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije JP Autoceste FBiH u ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19. u Sarajevu svakim radnim danom u periodu od 08 do 16 sati.

 

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP Autoceste FBiH u ul. Hamdije Kreševljakovića br 19. u Sarajevu kao i na kontakt tel. broj 033/277-919, fax 277-901, kontakt osoba Kolić Irfan.

 

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: