Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja dvosobnog stana u ulici Tešanjska broj 90, Zenica

Datum objave: 31.05.2023. 12:09 / Izvor: Naša riječ, 31.05.2023.

Na osnovu odluke Skupštine i Odbora povjerilaca stečajnog dužnika ŽELJEZARA"-ZENICA" d.o.o. ZENICA ,,u stečaju" stečajni upravnik objavljuje

 

OGLAS

o prodaji nekretnine u vlasništvu Željezare „Zenica", d.o.o. Zenica ,,u stečaju" usmenim javnim nadmetanjem

 

1. Dvosoban stan od 56,00 m2, a koji se nalazi u Zenici u ulici Tešanjska broj 90, prizemlje, naselje Tetovo, procijenjen po stalnom sudskom vještaku građevinske struke na iznos od:

22.400,00 KM

a što je i početna cijena u javnom nadmetanju za kupovinu predmetnog stana po principu „viđeno-kupljeno".

U javnom nadmetanju po ovom Oglasu svako podizanje cijene ne može biti ispod 1.000,00 KM.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije jedan dan prije predmetnog usmenog javnog nadmetanja uplate depozit u iznosu od 2.000,00 KM na račun prodavca broj 134 481 10027543 11 kod „ASA" banke, d.d. Sarajevo, te o tome na nadmetanju predoče dokaz.

Ovaj iznos se uračunava u postignutu ukupnu kupoprodajnu cijenu koja treba da se plati u roku 15 dana od dana izvršenog nadmetanja.Taj iznos će se odmah vratiti licima koja nisu uspjela u nadmetanju, osim za prva tri, tako što, ako prvi kupac ne plati u roku cijenu nudi se drugi, te ako i on ne ispoštuje'rok plaćanja u narednih 15 dana, nudi se treći kupac pod istim uslovima, a predhodnom kupcu ili kupcima se ne vraća uplaćeni depozit.

Prodaja će uspjeti ako se pojavi samo jedan kupac koji ispunjava uslove ovog Oglasa.

Fotografije nekretnine koja se prodaje po ovom Oglasu mogu se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 12 do 15 sati u Direkciji Željezare, uz prethodnu najavu na telefon broj 061/408-701.

Usmeno javno nadmetanje po ovom Oglasu održaće se u prostorijama Direkcije Željezare ,,Zenica",d.o.o. Zenica ,,u stečaju", prizemlje, 06.06.2023.godine sa početkom u 13,00 sati.

 

Oglas je objavljen i na službenoj stranici www.zeljezara.ba   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: