Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti​ za izgradnju srednjenaponskog 10(20) kV kabla zbog povećanja priključne snage firme Profine BH d.o.o. Živinice (kabliranje dalekovoda 10 kV Alfe Mi), na području grada Živinice i grada Tuzla

Datum objave: 17.05.2023. 09:01 / Izvor: Večernji List, 17.05.2023.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, na osnovu člana 124. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/06) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 31/15,55/19 i 41/20), daje slijedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

 

Investitor JP EP BiH D.D. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija" Tuzla, obratio se ovom Ministarstvu dana 16.01.2023. godine zahtjevom za izdavanje prethodne vodne saglasnosti sa vremenskim važenjem tri godine računajući od dana izdavanja rješenja, za izgradnju srednjenaponskog 10(20) kV kabla zbog povećanja priključne snage firme "Profine BH" doo Živinice (kabliranje dalekovoda 10 kV "Alfe Mi)", na području grada Živinice i grada Tuzla.

Sva zainteresirana lica svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od pet dana od dana objavljivanja ove obavijesti u dnevnom listu „Večernji list BH" doo Mostar, dati usmeno na zapisnik u prostorijama ovog Ministarstva ili dostaviti u pisanoj formi neposredno na protokol ili putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ul. Muftije Efendije Kurta broj 1., 75 000 Tuzla.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: