Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti za aktivnost koja može privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta u postupku izgradnje i rada farme koka nosilja, koja se planira graditi na zemljištu K.O. Gora, općina Vogošća

Datum objave: 30.05.2023. 10:00 / Izvor: Oslobođenje, 30.05.2023.

«Agencija za vodho područje rijeke Save» Sarajevo, na osnovu člana 124. Zakona o vodama (Sl. novine FBiH» broj 70/06) i člana 1. Pravilnika o izmjeni dopuni pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (Sl. novine FBiH», broj 41/20), daje slijedeće

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti

 

SPD “EM" vlasnika Meliha Sofović je podnijelo zahtjev za aktivnost koja može privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta u postupku izgradnje i rada farme koka nosilja, koja se planira graditi na zemljištu označenom kao k.č. broj 2590/1,2590/3,2589/1 i 2591 K.O. Gora, općina Vogošća.

 

Sva zainteresirana lica, svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od sedam dana od dana objavljivanja dati usmeno na zapisnik u prostorijama Agencije ili dostaviti u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na slijedeću adresu:

 

«Agencija za vodno područje rijeke Save»

(za Sektor 40)

ul. Hamdije Čemerlića 39a

71000 Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: