Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za objekat štale za muzne krave kapaciteta 9 grla, na zemljištu označenom kao k.č. broj 176 K.O. Orašje Planje, općina Tešanj

Datum objave: 03.06.2023. 09:17 / Izvor: Oslobođenje, 03.06.2023.

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, na osnovu člana 124. Zakona o vodama («Sl. novine FBiH» broj 70/06) i člana 5. Pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («S1. novine FBiH», broj 63/22), daje slijedeće

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti

 

Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj, po službenoj dužnosti u postupku legalizacije bespravno izgrađenog poljoprivrednog objekta po zahtjevu Investitora Ćorić (Hajrudin) Zijada iz Tešnja, podnijela je «Agenciji za vodno područje rijeke Save» Sarajevo zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za objekat štale za muzne krave kapaciteta 9 grla, na zemljištu označenom kao k.č. broj 176 K.O. Orašje Planje, općina Tešanj.

 

Sva zainteresirana lica, svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od osam dana od dana objavljivanja dati usmeno na zapisnik u prostorijama Agencije ili dostaviti u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na slijedeću adresu:

 

«Agencija za vodno područje rijeke Save»

(za Sektor 40)

ul. Hamdije Čemerlića 39a

71000 Sarajevo

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: