Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Stručna rasprava o Nacrtu Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske

Izvor: Glas Srpske, 21.09.2013.

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 204. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11), a nakon razmatranja Nacrta pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske - prijedlog Zakonodavnog odbora, Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset devetoj sjednici održanoj 19. septembra 2013. godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, uputi na stručnu raspravu;

2. Nacrt pravila objaviće se na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net;

3. Stručna rasprava će se sprovesti u roku od 30 dana;

4. Za organizovanje i sprovođenje stručne rasprave zadužuje se Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske. koji se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini. uz prijedlog pravila, izvještaj o rezultatima stručne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj;

5. Ovaj zakllčak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na šeđ stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

Broj: 01-1996/13

Datum: 19. septembar 2013. godine

PREDSJEDNIK NARODNE SKUPŠTINE

Mr Igor Radojičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: