Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv potencijalnim korisnicima sredstava Budžeta Općine za 2020. godinu

Datum objave: 02.10.2019. 11:03 / Izvor: Akta.ba, 30.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA OLOVO

Općinski načelnik

 

Datum: 23.09.2019. godine

Naš znak: 02-14-2-1067/19

 

Poziv potencijalnim korisnicima sredstava Budžeta Općine za 2020. godinu

 

Na osnovu člana 15.-28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) pozivaju se potencijalni korisnici da dostave zahtjeve za dodjelu sredstava iz Budžeta u 2020. godini.

 

Prijedlog finansijskog plana treba da sadrže:

1. namjenske i vlastite prihode i primitke,

2. rashode i izdatke predviđene za trogodišnji period (budžetska i naredne dvije godine) razvrstane po budžetskim klasifikacijama na nivou analitičkog konta,

3. planirani broj radnih mjesta i strukturu zaposlenih (za budžetsku i naredne dvije godine) za koje se traže budžetska sredstva u skladu sa smjernicama, zakonima i podzakonskim aktima,

4. plan nabavke stalnih sredstava koji mora biti usklađen sa finansijskim planom korisnika,

5. obrazloženje finansijskog plana,

6. plan izdataka za kapitalne investicije po godinama i izvorima finansiranja utvrđenih DOB-om, posebnim zakonima ili drugim propisima,

7. zakonske propise koji omogućavaju njegovu provedbu i

8. izjavu o fiskalnoj odgovornosti iz člana 44. Zakona.

 

Obrazloženje prijedloga finansijskog plana treba da sadrži: kratak opis djelokruga rada, opis i obrazložene programe, zakonske i druge osnove na kojima se zasnivaju programi, usklađene programe sa ciljevima, strategijom i drugim dokumentima dugoročnog razvoja, ciljeve i pokazatelje na kojima se

zasnivaju rezultati i procjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa zasnovanim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti korisnika u prethodnoj godini i ostala obrazloženja i dokumentaciju.

 

Na osnovu pristiglih finansijskih planova, koji su planirani realno i ekonomično, utvrditi će se prioriteti.

 

Potencijalni korisnici dužni su svoje finansijske planove dostaviti Službi za ekonomske poslove do 07.10.2019. godine.

 

Neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Đemal Memagić

 

 

Poziv potencijalnim korisnicima sredstava Budžeta Općine za 2020. godinu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: