Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obavještenje o podnesenim zahtjevima za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za Malu solarnu elektranu Pavićević 1 i Malu solarnu elektranu Pavićević 2

Datum objave: 03.10.2019. 09:10 / Izvor: Glas Srpske, 03.10.2019.

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU

REPUBLIKE SRPSKE

TREBINJE

 

Broj: 01-315-7/19

Datum: 01.10.2019. godine

 

Na osnovu odredbe člana 17. Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogene- raciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/13,60/16 i 112/17), Regulatorna ko- misija za energetiku Republike Srpske

 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o podnesenim zahtjevima za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za Malu solarnu elektranu "Pavićević 1" i Malu solarnu elektranu "Pavićević 2"

 

Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge, eksport import "PAVIĆEVIĆ" d.o.o. Trebinje, podnijelo je dana 27.08.2019. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) zahtjeve za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za Malu solarnu elektranu "Pavićević 1" i Malu solarnu elektranu "Pavićević 2", Grad Trebinje.

U postupku obrade zahtjeva i priložene dokumentacije, kao i dopune zahtjeva tražene od strane Regulatorne komisije, utvrđeno je da su zahtjevi kompletni i da sadrže:

• popunjene originalne obrasce zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije (OB.04.22) i

• izjave i dokaze koji potvrđuju navode iz podnesenih zahtjeva.

 

Status umješača u postupcima izdavanja sertifikata za proizvodna postrojenja Mala solarna elektrana "Pavićević 1" i Mala solarna elektrana "Pavićević 2", Regulatorna komisija može odobriti pravnom i fizičkom licu koje, u svom zahtjevu, obrazloži da ima poseban (vlastiti, direktan) interes da učestvuje u postupcima i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevima za izdavanje sertifikata.

Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz navedenih zahtjeva u prostorijama Regulatorne komisije, te dostaviti komentare, u pisanoj formi, na podnesene zahtjeve koji su objavljeni na internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba.

Komentari na podnesene zahtjeve, kao i zahtjev za sticanje statusa umješača u postupcima dostavljaju se najkasnije do 08.10.2019. godine na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, ulica Kraljice Jelene Anžujske br. 7, 89101 Trebinje, faksom na broj: 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

 

Predsjednik

Vladislav Vladičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: