Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za podršku pčelarstvu na teritoriji Opštine Ugljevik

Datum objave: 03.10.2019. 14:20 / Izvor: Akta.ba, 03.10.2019.

Na osnovu člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ br. 7/17) i člana 9. Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje („Službeni bilten opštine Ugljevik“ br. 7/17), Načelnik opštine Ugljevik raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA PODRŠKU PČELARSTVU NA TERITORIJI OPŠTINE UGLjEVIK

I

Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruju korisnici koji imaju registrovan pčelinjak na teritoriji Opštine Ugljevik i koji su upisani u evidenciju pčelara i pčelinjaka, a posjeduju najmanje 10 a najviše 250 košnica, odnosno pčelinjih društava u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje („Službeni bilten opštine Ugljevik“ br. 7/19).

Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja mogu ostvariti samo putem udruženja/zadruge registrovanog na području opštine Ugljevik.

Visina premije iz stava 1. ovog člana iznosi 10 KM po jednom pčelinjem društvu.

II

Premija za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruje se na osnovu zahtjeva udruženja/zadruge pčelara uz koji se prilaže specifikacija korisnika podsticaja po bankama na jedinstvenom obrascu, koji sadrži: jedinstveni matični broj (JMB), RBPG ili kopiju rješenja o upisu u evidenciju pčelara i pčelinjaka u RS koje izdaje nadležno ministarstvo, ime i prezime, mjesto prebivališta i opštinu, broj košnica, odnosno pčelinjih društava naziv banke i broj tekućeg ili žiro računa.

Uz zahtjev za podsticaj dostavlja se i izjava odgovornog lica udruženja ili zadruge o broju pčelinjih društava u vlasništvu članova udruženja ili zadruge.

Pravo na podsticaj se priznaje samo za košnice u kojima se nalazi aktivno pčelinje društvo.

III

Zahtjevi se podnose na propisanom obrazcu koji se može preuzeti u Šalter sali – Opštinske uprave Ugljevik i upućuju Komisiji za podsticaje u pčelarstvu.

IV

Rok za podnošenje zahtjeva je 21 dan od dana raspisivanja javnog poziva. Zahtjevi koji su podnijeti nakon predviđenog roka neće biti razmatrani.

V

Javni poziv će biti objavljen na sajtu Opštine Ugljevik, oglasnoj tabli Opštine Ugljevik i Skala radiju Ugljevik.

 

OPŠTINA UGLjEVIK

NAČELNIK OPŠTINE:

Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r

 

Broj:02-330-55/19

Datum: 03.10.2019. godine 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: