Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za izbor prijedloga za idejno rješenje Centralnog spomenika na trgu Republike Srbije

Datum objave: 08.10.2019. 14:50 / Izvor: Akta.ba, 08.10.2019.

JAVNI POZIV

za izbor prijedloga za idejno rješenje Centralnog spomenika na trgu Republike Srbije

 

I          - PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet ovog poziva je izbor prijedloga za Idejno rješenje Centraliog spomenika na trgu Republike Srbije.

 

Odabrani prijedlog za idejno rješenje poslužiće kao valjana stručna podloga za izbor idejnog, a potom i glavnog projekta Centračnog spomenika.

 

Očekuje se da prijedlog idejnog rješenja Centralnog spomenika asocira na istorijsku ličnost, istorijski događaj, istoriju ovog kraja, predstavlja zaslužnog pojedinca ili grupu pojedinaca iz naše dalje ili bliže prošlosti, asocira na naš narod kao kolektivitet na ovim prostorima i sve ono što predstavlja idetitet našeg naroda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

 

Takođe, očekuje se da prijedlog rješenja Centralnog spomenika bude pismeno obrazložen, kako bi isti bilo moguće arhitektonski osmisliti, izuzetno vizuelno i sa adekvatnom rasvjetom i ostalim instalacijama.

 

Prijedlog idejnog rješenja treba biti u skladu sa prostorom, tj. mora voditi računa o mjerama i biti primjenjeno u proporcijama sa prostorom. Radi toga potrebno je priložiti podatke o materijalaima od kojih bi Centralni spomenik bio izgrađen, prijedlog njegovih dimenzija, opis vizualizacije i tačno smještanje u zadanom prostoru, te eventualni prikaz u ZD formatu, zatim skice, crteže, foto montažu i sl.

 

II         - OPŠTI USLOVI

Pravo učešća imaju fizička lica, kao i pravna lica registrovana u Rebublici Srpskoj, BiH i Srbiji.

Svaki predlagač/grupa predlagača može učestovati samo sa jednim radom (prijedlogom idejnog rješenja Centralnog spomenika). Rad se predaje pod šifrom koja se sastoji od šest različitih arapskih brojeva, i tačnim podacima o predlagaču/grupi predlagača, na posebnom dokumentu, u kojem će biti navedena šifra.

 

III       - POSEBNI USLOVI

Prijedlog idejnog rješenja Centralnog spomenika mora biti precizno, čitko, vidljivo i jasno opisan, sa svim elementima zamišljenog idejnog rješenja Centrapnog spomenika, uz detaljno objašnjenje razloga izbora prijedloga.

Predlagač/grupa predlagača je dužan/a dostaviti sljedeće podatke:

-     ime predlagača/grupe predlagača, adresa i telefonski broj, JIB predlagača (ako je pravno lice), osnovne podatke o pravnom licu;

- izjavu o prihvatanju uslova javnog poziva;

-      izjavu da prijavljeni prijedlog nije prijavljen ni na jedan drugi javni poziv; izjava kojom predlagač/grupa predlagača daju saglasnost da isplatom nagrade opština Istočno Novo Sarajevo stiče isključivo i neograničeno pravo iskorišćavanja prijedloga idejnog rješenja.

 

IV - KRITERIJI ZA OCJENjIVANjE

Prilikom ocjene radova ocjenjivaće se usklađenost sa uslovima ovog javnog poziva i umjetička vrijednost prema sljedećim kriterijima:

-           originalnost prijedloga;

-           predloženi oblik i estetski kvalitet prijedloga idejnog rješenja Centralnog spomenika;

-           prostorni koncept prijedloga idejnog rješenja Centralnog spomenika u odnosu na urbani kontekst;

 

finasijski troškovi rješenja.

 

V          - NAGRADE

Prvorangirani odabrani prijedlog nagradiće se sa 500,00 KM, drugorangirani odabrani prijedlog sa 300,00 KM, a trećerangirani odabrani prijedlog sa 100,00 KM.

 

VI        - KOMISIJA

Postupak odabira radova provest će Komisija za izbor prijedloga idejnog rješenja Centralnog spomenika.

 

VII       - ROKOVI

Rok za dostavu radova je 08. novembar 2019. godine do 12 časova.

 

Radovi se predaje u zapečaćenoj koverti/kutiji lično (šalter-sala) ili putem pošte, na adresu: Opština Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 2, sa naznakom: Komisija za izbor prijedloga idejnog rješenja Centralnog spomenika , „Javni poziv - prijedlog za idejno rješenje Centralnog spomenika" - ne otvaraj".

 

08. oktobar 2019. godine Istočno Novo Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: