Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv organizacijama civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u okviru okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području opštine Sokolac

Datum objave: 09.10.2019. 13:19 / Izvor: Akta.ba, 22.06.2019.

Poziv organizacijama civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji

Poziv organizacijama civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u okviru okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području opštine Sokolac

 

22. juna 2019.

 

Opština Sokolac poziva zainteresovane članove organizacija civilnog društva koje imaju sjedište na području opštine Sokolac, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području opštine Sokolac.

 

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva (OCD) objavljen je 13. maja a zatvara se 24. juna 2019. godine. Кako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika OCD u Evaluacionu komisiju.

 

Prema pravilima članovi Evaluacijske komisije ispred organizacija civilnog društva ne smiju biti članovi organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacija civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik OCD koji je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni predlozi će biti diskvalifikovani.

 

Ovaj poziv je otvoren od 20. do 26. juna 2019. godine do 14:00 časova, a zainteresovani se mogu prijaviti putem adrese elektronske pošte: sladjana.vukojicic@opstinasokolac.net ili brane.grujic@opstinasokolac.net. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD.

 

U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika OCD, kandidate će odabrati predstavnici OCD sa područja opštine Sokolac.

 

Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu julu 2019. godine, a o datumu evaluacije će se odlučiti u skladu sa dostupnim terminima svih članova Evaluacione komisije: predstavnici Opštine Sokolac, predstavnici UNDP / ReLOaD projekta i izabrani predstavnik OCD.

 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: