Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za predlaganje programa za obilježavanje 7. novembra, Dana izgradnje pruge Brčko-Banovići

Datum objave: 17.10.2019. 08:11 / Izvor: Akta.ba, 16.10.2019.

Broj:10/04.02.300/19

Datum:16.10.2019. godine

 

Na osnovu člana 4. Pravilnika o uslovima i kriterijima za obilježavanje značajnih datuma i dogadaja na području općine Banovići („Službeni glasnik općine Banovići", broj 3/18), Komisija za obilježavanje značajnih datuma i događaja, raspisuje

 

J A V N I P O Z I V

za predlaganje programa za obilježavanje „7. novembra, Dana izgradnje pruge Brčko-Banovići"

 

I         

Raspisuje se Javni poziv za predlaganje programa za obilježavanje „7. novembra, Dana izgradnje pruge Brčko-Banovići" u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijima za obilježavanje značajnih datuma i događaja na području općine Banovići.

 

II        

Finansiranje programa za obilježavanje „7. novembra, Dana izgradnje pruge Brčko- Banovići" ovim javnim pozivom vršit će se iz Budžeta općine Banovići, pozicija "Obilježavanje značajnih datuma i događaja".

 

III      

Program obilježavanja „7. novembra, Dana izgradnje pruge Brčko-Banovići" obuhvata sledeće:

Polaganje cvijeća na spomen obilježja koja simboliziraju ovaj datum;

Svečana akademija u povodu 7. novembra, Dana izgradnje pruge Brčko-Banovići i Svečani ručak.

Ukupna sredstva predviđena Programom obilježavanja „7. novembra, Dana izgradnje pruge Brčko-Banovići" ne smiju preći iznos od 3.000,00 KM. i

 

IV

Uz popunjen prijavni obrazac kao prijavu na Javni poziv, udruženja građana su dužna priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.Jedinstven prijavni obrazac

2.Prijedlog projektne aktivnosti sa:

-pregledom budžeta aktivnosti za realizaciju obilježavanja programa

-planom aktivnosti realizacije projekta,

3.Rješenje o registraciji,

4.Identifikacioni broj,

5.Fotokopija lične karte lica ovlaštenog za zastupanje,

6.Opisni izvještaj o realizovanim projektima u predhodnoj godini za ranije osnovana udruženjaodnosno Program rada za novoformirana udruženja građana,

7.Završni godišnji finansijski izvještaj za prošlu godinu (bilans stanja i uspjeha) i izvještaj o radu usvojeni od strane Skupštine Udruženja građana,

8.Podaci o osobama koje realizuju projekat (kraća biografija) Svi dokumenti se predaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Komisija može zahtijevati i drugu adekvatnu dokumentaciju u zavisnosti od konkretnog datuma obilježavanja. 

 

V

Ocjenjivanje i izbor programa vrši Komisija za obilježavanje značajnih datuma i događaja formirana od strane Općinskog vijeća.

Prilikom vrednovanja Komisija će u skladu sa Pravilnikom uslovima i kriterijima za obilježavanje značajnih datuma i događaja na području općine Banovići izvršiti vrednovanje svih pristiglih programa koji ispunjavaju uslove ovog javnog poziva. Prioritet u fmansiranju programa po ovom javnom pozivu će imati udruženja građana sa većim brojem ostvarenih bodova.

 

VI

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv se može preuzeti od 16.10.2019.godine u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima( šalter sali općine Banovići) kao i na web stranici općine Banovići.

Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči općine Banovići. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti sa obaveznom naznakom (,,Ne otvaraj prije zvaničnog otvaranja") slati preporučeno putem pošte na adresu: Općinsko vijeće - Komisija za obilježavanje značajnih datuma i događaja, Ulica Alije Dostovića broj 1, 75290 Banovići ili lično u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima (Salter sali općine Banovići).

Programi koji ne budu dostavljeni u propisanoj formi, koji ne budu kompletni i blagovremeni neće biti razmatrani od Komisije za odabir projektnih prijedloga.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: