Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u gradu/opštini Banja Luka za katastarsku opštinu Stričići

Datum objave: 23.10.2019. 10:35 / Izvor: Akta.ba, 14.10.2019.

14.10.2019     

Banja Luka     

 

OGLAS O IZLAGANjU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U GRADU/OPŠTINI BANjA LUKA ZA KATASTARSKU OPŠTINU STRIČIĆI

 

U mjestu Banja Luka, Područna jedinica Banja Luka, ul. Veljka Mlađenovića 12C, počeće dana 14.11.2019. godine izlaganje podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti (zemljišta, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao posebnim dijelovima zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj opštini Stričići. Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima završiće se do dana 14.02.2020. godine.

 

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANjA LUKA

PODRUČNA JEDINICA BANjA LUKA

 

Broj: 21.11/951.1-16/18      

u Banja Luci, dana 14.10.2019. godine

 

Na osnovu člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 6/12, 110/16 i 62/18), a u svrhu osnivanja katastra nepokretnostiKOMISIJA ZA IZLAGANjE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA imenovana rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj 21.04/951-1565/19 od 04.10.2019. godine objavljuje

 

OGLAS

O IZLAGANjU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjU PRAVA

NA NEPOKRETNOSTIMA U GRADU/OPŠTINI BANjA LUKA ZA KATASTARSKU OPŠTINU STRIČIĆI

 

U mjestu Banja Luka, Područna jedinica Banja Luka, ul. Veljka Mlađenovića 12C, počeće dana 14.11.2019. godine izlaganje podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti (zemljišta, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao posebnim dijelovima zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj opštini Stričići. Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima završiće se do dana 14.02.2020. godine.

 

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

 

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

 

Lica za koje nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima, dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na predmetnim nepokretnositma.

 

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, za maloljetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

 

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima obavljaće se svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 časova u radnim prostorijama Područne jedinice Banja Luka, Veljka Mlađenovića 12C.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: