Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u Opštini Krupa na Uni za katastarsku opštinu Osredak

Datum objave: 17.01.2020. 08:21 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2020.

Broj: 21.68/951-1/20. 

U Кrupi na Uni, dana 15.01.2020. godine.

 

Na osnovu člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/12 i 110/16 i 62/18), a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti

КOMISIJA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA imenovana rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj 21.04/951-1920/19 od 23.12.2019. godine objavljuje

 

O G L A S

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJU PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA U OPŠTINI КRUPA NA UNI ZA КATASTARSКU OPŠTINU OSREDAК

 

U mjestu Кrupa na Uni počeće 17.02.2020. godine izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti (zemljišta, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao posebnim dijelovima zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj opštini Osredak. Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utrvrđivanja prava na nepokretnostima završiće se u roku od dva mjeseca od početka izlaganja, sa mogućnošću produženja roka iz objektivnih razloga.

 

Кomisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije osam dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Кomisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

 

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Кomisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

 

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

 

Maloljetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem

građana.

 

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima obavljaće se svakim radnim danom od 7 i 30 do 15 i 30 časova u radnim prostorijama Кomisije koje se nalaze u PК Кrupa na Uni, ul. Trg braće Mandić br. 7.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: