Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih za poticaj za novoosnovanim privrednim subjektim u 2019. godini

Datum objave: 23.01.2020. 09:31 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2020.

Broj:02-/20

Datum: 15.01.2020.godine

 

Na osnovu člana 37.Statuta Općine Doboj Jug (Sl.glasnik općine Doboj Jug br.03/08) te u skladu sa projektom „Prilika za mlade,Startujmo" koji je realizovala Općina Doboj Jug uz podršku Vlade Svicarske Općinski načelnik raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih za poticaj za novoosnovanim privrednim subjektim u 2019. godini d strane lica starosne dobi do 37 godina

 

Predmet Javnog poziva je odabir pravnih lica i obrta registrovanih u 2019. godini koji ispunjavaju navedene kriterije da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu novčanih finansijskih sredstva za poticaj novoosnovanim privrednim subjektima na području Općine Doboj Jug od strane lica starosne dobi do 37 godina u okviru projekta „Prilika za mlade - STARTUJMO!".

 

Aplicirati mogu sva pravna lica i obrti registrovani u 2019. godini, sa prebivalištem u općini Doboj Jug, lica starosne dobi do 37 godina, a koja nisu ostvarila u toku 2019. godine poticaje sa drugih nivoa ili iz organizacija.

 

Prijavu za učešće u dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih za poticaj koja obuhvata:

Obrazac prijave (preuzima se u zgradi Općine Doboj Jug),

 

Kopija odobrenja za rad (ne mora biti ovjerena),

 

Kopija lične karte za osnivača pravnog lica (ne mora biti ovjerena),

 

Ovjerena Izjava o neostvarivanju flnansijskih sredstva iz drugih izvora (preuzima se u zgradi Općine Doboj Jug).

 

dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava - PRILIKA ZA MLADE - STARTUJMO!

Prijave se dostavljaju direktno na protokol Općine ili poštom na adresu Općine: Općina Doboj Jug

Služba za budžet, finansije i privredu Trg 21 mart, br. 1 74203 Matuzići

 

Rok za podnošenje prijava je: srijeda, 22.01.2020. godine do 16:00 sati.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti gore u navdenu Službu ili nas kontaktirati putem telefona na broj 032/ 691 - 335, kontakt osoba Afan Aličić.

 

Nepotpuni i neblagovremeni podneseni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: