Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Participacijskog programa za 2020-2021. godinu

Datum objave: 23.01.2020. 09:59 / Izvor: Akta.ba, 22.01.2020.

Na osnovu Rezolucije 39 C/61, usvojene na 39. Generalnoj konferenciji UNESCO-a, Državna komisija BiH za saradnju sa UNESCO-m objavljuje

 

 Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Participacijskog programa za 2020-2021. godinu.

 

Uslovi prijave:

1. Nosilac projekta: pravna lica koja mogu osigurati kvalitetnu implementaciju projekta.

2. Okvir projekta: Pojedinačne projekte je potrebno uskladiti sa usvojenim prioritetima UNESCO-a za pet glavnih programskih oblasti za period 2020-2021, koji su sadržani u dokumentu 40 C/5 Draft Budget and program 2020-2021 (stranice 49-179).

3. Trajanje projekta: krajnji rok za realizaciju odobrenih projekata je 31.12.2021. godine.

4. Nivo projekta: nacionalni, podregionalni (saradnja nekoliko zemalja iz istog geografskog područja, npr. zemlje Jugoistočne Evrope), regionalni (saradnja svih zemalja jednog regiona) i međuregionalni (saradnja zemalja iz različitih regiona).

Regioni: Afrika, Arapske zemlje, Azija i Pacifik, Evropa i Sjeverna Amerika, Latinska Amerika i Karibi.

5. Budžet projekta: u skladu sa članom 13. Rezolucije 37 C/72, prema kojem su utvrđena ograničenja iznosa finansijskih sredstava, u skladu sa nivoom projekta, maksimalan iznos za projekte nacionalnog nivoa je $26,000; podregionalnog ili međuregionalnog $28,000, a projekat regionalnog nivoa $38,000.

Za projekte podregionalnog ili međuregionalnog nivoa je uz prijavu potrebno dostaviti najmanje 2 (dva) pisma podrške od Državnih komisija za UNESCO zemalja koje su uključene u projekat, a prema modelu pisma podrške iz Annexa II.

Za projekte regionalnog nivoa je uz prijavu potrebno dostaviti najmanje 3 (tri) pisma podrške od Državnih komisija za UNESCO zemalja koje su uključene u projekat, a prema modelu pisma podrške iz Annexa III.

Način i rok prijave:

Obrazac za prijavu, modeli pisama podrške (Annex II i Annex III), tekst Rezolucije 39 C/61 (Annex IV), te dokument Benchmarks (Annex V) koji se preporučuje za korištenje prilikom pripreme projekta se mogu preuzeti ovdje.

Obrazac za prijavu popunjen na engleskom jeziku i jednom od službenih jezika BiHje potrebno dostaviti u štampanoj formi  i u elektronskoj  formi, na CD-u, do 15. marta 2020. godine Državnoj komisiji BiH za saradnju sa UNESCO-m, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH 
Državna komisija za UNESCO
Trg BiH 1
71 000 Sarajevo
Sa naznakom: Prijava na poziv za dostavu projekata za Participacijski program UNESCO 2020-2021 – “ne otvarati”

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 033-492-598 ili email: jelena.dzomba@mcp.gov.ba.

Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima UNESCO-a, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: