Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o namjeravanoj reorganizaciji - pripajanju društva HYDRO-METAL Društvo za projektovanje, inžinjering, proizvodnju mašina i opreme za tretman voda i čeličnih konstrukcija d.o.o. Sarajevo društvu ANS DRIVE Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, proizvodnju, usluge i trgovinu Sarajevo

Datum objave: 29.01.2020. 10:16 / Izvor: Oslobođenje, 29.01.2020.

ANS DRIVE d.o.o.

Butmirska cesta 24.

 

Skupština društva

Broj:027/20

21.01.2020. godine

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima (SI. novine FBiH 81/15) Skupština društva na sjednici održanoj dana 21.01.2020. godine donosi

 

ODLUKU O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI PRIPAJANJA

DRUŠTVA "HYDRO-METAL" Društvo za projektovanje, inžinjering, proizvodnju mašina i opreme za tretman voda i čeličnih konstrukcija d.o.o. Sarajevo DRUŠTVU "ANS DRTVE" Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, proizvodnju, usluge i trgovinu Sarajevo

 

Član 1.

U skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima (SI. novine FBiH 81/15) Skupština društva usvojila je Plan reorganizacije od 30.11.2019. godine, sa Izvještajem neovisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskog izvještaja na dan 30.09.2019. godine "HYDRO-METAL" d.o.o. Sarajevo i Izvještajem neovisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskog izvještaja na dan 30.09.2019. godine "ANS DRIVE" d.o.o. Sarajevo.

Plan reorganizacije predstavlja činjeničnu i stručnu pravno-ekonomski podlogu za donošenje odluke o pripajanju DRUŠTVA "HYDRO-METAL"d.o.o. Sarajevo DRUŠTVU "ANS DRIVE" d.o.o. Sarajevo.

 

Član 2.

Pripajanjem se prenosi cjelokupna imovina, obaveze i pravni odnosi društva "HYDRO-METAL"d.o.o. Sarajevo na društvo "ANS DRIVE" d.o.o. Sarajevo shodno usvojenom Planu reorganizacije. Nakon provedene reorganizacije pripajanjem društvo "HYDRO-METAL"d.o.o. Sarajevo će se brisati iz sudskog registra.

 

Član 3.

Danom upisa pripajanja u sudski registar Društvo "ANS DRIVE" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, upisano u registar Općinskog suda u Sarajevu, MBS: 65-01-0203-09, postaje pravni sljednik društva "HYDRO-METAL"d.o.o. Sarajevo i preuzima sva prava prema povjeriocima i dužnicima. Privredna društva učesnici u reorganizaciji obavještavaju povjerioce da su spremni u zakonskom roku izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje.

 

Član 4.

Po isteku roku od 30 dana od dana objavljivanja ove Odluke u Dnevnim novinama, drušva učesnici u reorganizaciji će donijeti Odluku o pripajanju/prihvatanju pripajanja DRUŠTVA "HYDRO-METAL" Društvo za projektovanje, inžinjering, proizvodnju mašina i opreme za tretman voda i čeličnih konstrukcija d.o.o. Sarajevo DRUŠTVU "ANS DRIVE" Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, proizvodnju, usluge i trgovinu Sarajevo. .

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: