Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obavještenje o obavezi podnošenja izvještaja o utrošku budžetskih sredstava odobrenih u 2019. godini

Datum objave: 04.02.2020. 08:46 / Izvor: Dnevni Avaz, 04.02.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo za boračka pitanja

 

Svim korisnicima budžetskih sredstava odobrenih za realizaciju projekata od interesa za boračku populaciju putem Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo

 

OBAVJEŠTENJE

O OBAVEZI PODNOŠENJA IZVJEŠTAJA O UTROŠKU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ODOBRENIH u 2019. GODINI

 

Obavještavaju se sva boračka i druga udruženja i organizacije, kao i ostala pravna lica, kojima su putem Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo odobrena budžetska sredstva za realizaciju programa i projekata od interesa za boračku populaciju da su, ukoliko to do danas nisu učinili, obavezni u što kraćem roku podnijeti izvještaj o utrošku odobrenih sredstava.

Obaveza podnošenja izvještaja se odnosi i na fizička lica (autori-pojedinci) kojima su sredstva odobrena za realizaciju projekata od interesa za boračku populaciju.

Izvještaj se podnosi prema Obrascu narativnog i finansijskog izvještaja, koji je propisalo Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, na osnovu kojeg je potrebno sačiniti/dopuniti izvještaj, pri čemu je potrebno dostaviti i adekvatnu dokumentaciju koja dokazuje navode izvještaja (odluke, računi, nalozi, uplatnice, ugovori i drugo). Dokumentacija na koju se referiše treba biti pojašnjena i pobrojana u izvještaju.

Obaveza podnošenja izvještaja je utvrđena Uredbom o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/11, 3/12-Ispravka, 37/13 i 16/14) i Pravilnikom o kriterijima za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja („Službene novine Kantona Sarajevo" broj 17/14), a ista je bila naglašena i javnim pozivima Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

Obaveza podnošenja izvještaja je bila navedena i odlukama o odobravanju sredstava, odnosno u ugovorima koje su prilikom realizacije sredstava potpisivali korisnici.

Korisnici sredstava koji ne dostave narativni i finansijski izvještaj o utrošku odobrenih budžetskih sredstva sredstava sa odgovarajućom dokumentacijom (a nije dostavljen ranije), ne mogu biti prihvaćeni za finansiranje/sufinansiranje programa ili projekata u narednom periodu.

Za eventualna pojašnjenja potrebno se obratiti Ministarstvu za boračka pitanja,

 

MINISTAR

mr.Ismir Jusko

Broj: 06-14-2953/19

Sarajevo, 31.01.2020. godine

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: