Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj

Datum objave: 06.02.2020. 15:20 / Izvor: Akta.ba, 06.02.2020.

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Maglaj, broj: 02-05-1-13-10/20 od 31.01.2020. godine, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj upućuje

JAVNI POZIV

za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj

Općinsko vijeće Maglaj je Zaključkom broj: 02-05-1-13-10/20 od 31.01.2020. godine usvojilo Nacrt Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj, te je otvorena javna rasprava o istom.

Usmena javna rasprava o Nacrtu Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj, održat će se dana 11.02.2020. godine (utorak) u Sali Općinskog vijeća Maglaj (Dom kulture “Edhem Mulabdić” Maglaj) sa početkom u 17,00 sati.

Pozivamo firme koje se bave projektovanjem i izgradnjom stambeno-poslovnih objekata, Komisiju za privredu, prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Maglaj, kao i sve zainteresovane građane i pravna lica da se uključe u javnu raspravu po ovom pozivu i daju svoje prijedloge, sugestije i mišljenja na navedeni Nacrt Odluke.

Svi prijedlozi, sugestije i mišljenja na Nacrt Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj, se mogu dostaviti i u pisanoj formi Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj.

Uvid u Nacrt Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj može se izvršiti na Info šalteru Općine Maglaj i Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj u kancelariji broj 14 i 22 svakog radnog dana od 7:30 do 16,00 sati ili na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba.

Tekst Javnog poziva sa Nacrtom odluke možete preuzeti ovdje

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: