Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za podnošenje prijava projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za projekte u 2015. godini - izgradnja i sanacija infrastrukturnih projekata u mjestima povratka na prostoru KSB/SBK

Datum objave: 13.07.2015. 10:05 / Izvor: Akta.ba, 13.07.2015.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zašlite okoliša, povratka i stambenih poslova

 

Na temelju članka 21. stavak 3. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosnc iHercegcegovine ("Službene novine F BiH", broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka u 2015. godini, Ministarstvo prostornog uredenja, gradenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za podnošenje prijava projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za projekte u 2015. godini -

izgradnja i sanacija infrastrukturnih projekata u mjestima povratka na prostoru KSB/SBK

 

1. Predmet javnog oglasa

Podnošenje prijava projekata pravnih lica radi pružanja pomoći u realizaciji projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih objekata n iksimalne vrijednosti do 20.000,00 KM, u mjestima povratka u KSB/SBK i to:

1. Izgradnja i sanacija putne komunikacije

2. Izgradnja i sanacija javne rasvjete

3. Interventa sredstva

 

2. Pravo učešća

Prijavu projekata na Javni oglas mogu podnijeti:

općine, lokalne zajednice čije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka i njegovu održivost.

 

3. Opći kriteriji

Prijava projekata obvezno treba sadržavati slijedeće dokumente:

Čitko popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na obrascu koji je dostupan u Odjelu obnove i povratka u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova ili u nadležnoj općinskoj službi.

 

4.  Posebni kriteriji

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obvezni, ali če se na temelju istih izvršiti vrednovanje aplikacija:

Izjava o spremnosti sufinanciranja pojedinih projekata u procentualnom iznosu od ukupne vrijednosti projekta;

Postojanje započetih projekata za čiji završetak je potrebno zajedničko financiranje;

Izjava/potvrda o broju povratničkih kućanstava kojima će projekt koristiti;

Ostali izvori prihoda za sufinanciranje projekta od strane drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz);

 

5. Način izbora korisnika

Izbor projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog oglasa vršit će Konisija koju je imenovao ministar.

 

Dostavljanje prijava projekata se vrši poštom ili osobno na adresu:

KSB/SBK

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

Prnjavor 16, 72270 Travnik

Sa naznakom "Prijava na Javni oglas KSB/SBK"

 

Javni oglas ostaje otvoren 30 dana počevši od 13.07.2015. godine i bit će objavljen na oglasnim pločama općina SBK/KSB.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 030 511 159.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: