Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o namjeravanoj reorganizaciji-pripajanju Društva MULTIBRAND d.o.o. Zvornik društvu AZEL d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 17.05.2023. 14:42 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 36, 17.05.2023.

"AZEL" društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo (skraćeni naziv:"AZEL" d.o.o. Sarajevo) JIB 4200718420001 sa sjedištem u Sarajevu, ul. Rakovička cesta broj 85, upisano u registar pravnih lica Općinskog suda u Sarajevu pod MBS 65-01-0544-10 dana 30.11.2022. godine donosi

 

ODLUKU O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI

 

I             

"AZEL" društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo (skraćeni naziv:"AZEL" d.o.o.Sarajevo) JIB 4200718420001 sa sjedištem u Sarajevu, ul. Rakovička cesta broj 85, upisano u registar pravnih  lica Općinskog suda u Sarajevu pod MBS 65-01-0544-10, zbog pravnog interesa pripaja Društvo MULTIBRAND d.o.o. Zvornik sa sjedištem u Zvorniku, ul. Patrijarha Pavla 4, upisano u registar privrednih društava koji se vodi kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini, MBS 59-01-0080-14 (1-6364, MB 10133431, JIB 4402790830003). Društvo "AZEL" d.o.o. Sarajevo će nakon pripajanja društva MULTIBRAND d.o.o. Zvornik nastaviti pravni kontinuitet rada postojećeg društva i društva koje se pripaja, a društvo MULTIBRAND d.o.o. Zvornik će se brisati iz registra privrednih društava Okružnog privrednog suda u Bijeljini.

 

II            

Društvo MULTIBRAND d.o.o. Zvornik će se pripojiti društvu sljedniku "AZEL" d.o.o. Sarajevo prenosom cijele svoje imovine i obaveza na društvo sljednika bez provođenja postupka likvidacije, a društvo sljednik će preuzeti prava i obaveze pripojenog društva i time postaje univerzalni sukcesor pripojenog društva. 

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj I-193.1/2022

30. novembra 2022. godine

 Za "AZEL" d.o.o. Sarajevo Sarajevo        

Kemal Melkić, s. r.

(03-3-1837/23)

 

Društvo MULTIBRAND d.o.o. Zvornik sa sjedištem u Zvorniku, ul. Patrijarha Pavla 4, upisano u registar privrednih društava koji se vodi kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini, MBS: 59-01-0080-14 (1-6364, MB: 10133431, JIB 4402790830003), dana 30.11.2022. godine donosi

 

ODLUKU O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI

 

I             

Društvo "MULTIBRAND" d.o.o. Zvornik (u daljem tekstu: "Društvo predhodnik") sa sjedištem u Zvorniku u Ulici Patrijarha Pavla 4, upisan u Registar privrednih društava koji se vodi kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini mbs: 59-01-0080-14 (1-6364, MB: 10133431, JIB 4402790830003) čiji je osnivač DragutinovićStanislav, prihvata da se pripoji društvu "AZEL" društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo ( skraćeni naziv:"AZEL" d.o.o. Sarajevo) JIB: 4200718420001 sa sjedištem u Sarajevu, ul. Rakovička cesta broj 85, upisano u registar pravnih lica Općinskog suda u Sarajevu pod mbs: 65-01-0544-10 (u daljem tekstu: "AZEL" d.o.o. Sarajevo). Društvo "AZEL" d.o.o. Sarajevo će nakon pripajanja MULTIBRAND d.o.o. Zvornik nastaviti pravni kontinuitet rada postojećeg društva i društva koje se pripaja, a društvo MULTIBRAND d.o.o. Zvornik će se brisati iz registra privrednih društava Okružnog privrednog suda u Bijeljini.

 

II            

Društvo MULTIBRAND d.o.o. Zvornik će se pripojiti društvu sljedniku ""AZEL" d.o.o. Sarajevo prenosom cijele svoje imovine i obaveza na društvo sljednika bez provođenja postupka likvidacije, a društvo sljednik će preuzeti prava i obaveze pripojenog društva i time postaje univerzalni sukcesor pripojenog društva.

 

III           

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Za MULTIBRAND d.o.o.

Zvornik: "AZEL" d.o.o. Sarajevo     jedini član

za koje postupa

Generalni direktor

Kemal Melkić, s. r.

Broj I-193.2/2022          

30. novembra 2022. godine Sarajevo

(03-3-1838/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: