Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za zaključenje ugovora o koncesiji za zahvatanje vode iz vodotoka Jezemica, za potrebe MHE Jezernica, snage 600 kW, općina Kladanj

Datum objave: 01.06.2016. 09:13 / Izvor: Oslobođenje, 01.06.2016.

Na osnovu glave II tačke 3) Općih principa politike dodjele koncesija sadržanih u Dokumentu o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/06), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda

 

Privredno društvo "MEFA - OIL" d.o.o. Stupari, općina Kladanj, dostavilo je samoinicijativnu ponudu za zaključenje ugovora o koncesiji za zahvatanje vode iz vodotoka Jezemica, za potrebe MHE "Jezernica", snage 600 kW, općina Kladanj.

"MEFA - OIL" d.o.o. Stupari, općina Kladanj, ovom ministarstvu je dostavilo svu potrebnu dokumentaciju kao i Studiju ekonomske opravdanosti, koju je Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona odobrila Odlukom broj: 20/1-25-9066/16 od 29,03.2016. godine, u skladu sa Zakonom o koncesijama ("Službene novine "Tuzlanskog kantona", broj: 5/04, 7/05, 6/11 i 1/13) i Dokumentom o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/06).

Ovim javnim pozivom pozivaju se sva zainteresirana pravna lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti koja je predmet samoinicijativne ponude i koja dostave dokaze o ispunjavanju uslova utvrđenih Zakonom o koncesijama i Dokumentom o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona, da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja istog, dostave svoje ponude za objavljeni predmet koncesije.

Informacije se mogu dobiti na dole navedenoj adresi, na broj telefona: 035-369-468, -421, -422, i -423, tel. fax: 035-369-427.

 

Ponude dostavljati na adresu:

Tuzlanski kanton

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rudarska broj 57

75000 TUZLA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: