Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javna rasprava o prijedlogu urbanističko-tehničkih uvjeta za parcelaciju zemljišta i rekonstrukciju robne kuće Široki Brijeg

Datum objave: 24.10.2016. 08:02 / Izvor: Akta.ba, 21.10.2016.

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine ŽZH», broj: 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11) i članka 151. Zakona o upravnom postupku (“Sl. novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99) Gradonačelnik grada Širokog Brijega o b j a v l j u j e :

 

J AV N U   R A S P R A V U

o prijedlogu urbanističko-tehničkih uvjeta za parcelaciju zemljišta

i rekonstrukciju robne kuće, Široki Brijeg

 

Prijedlog urbanističko-tehničkih uvjeta za parcelaciju zemljišta i rekonstrukciju robne kuće, Široki Brijeg (dalje: Urbanističko-tehnički uvjeti)  upućuje  se na javnu raspravu u trajanju od 21.10.2016. godine do (uključivo) 7.11.2016. godine.

 

U tijeku trajanja  javne rasprave izložit će se na javni uvid i to:

tekstualni dio, 

grafički dio u mjerilu 1:1000,

3d prikazi,

-  izvod iz idejnog arhitektonsko-urbanističkog projekta u mjerilu 1:750.

 

Uvid u prijedlog Urbanističko-tehničkih uvjeta moguće je ostvariti u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, svakog radnog dana od 8:00 do 9:30 sati. Nadalje, davanje primjedbi, mišljenja i prijedloga moguće je ostvariti i putem službene Web stranice Grada Širokog Brijega na adresi: www.sirokibrijeg.ba , na adresi: info@sirokibrijeg.ba ili urbanizam@sirokibrijeg.ba.

Informacije o Urbanističko-tehničkim uvjetima davat će stručni djelatnici Službe  za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.

Javno izlaganje od strane Izrađivača Urbanističko-tehničkih uvjeta održat će se  nakon provedenog javnog uvida, o čemu će javnost biti pravodobno  obaviještena.

Mišljenja, primjedbe i prijedloge o Urbanističko-tehničkim uvjetima građani, udruge i druge pravne osobe mogu dostavljati Službi za prostorno uređenje i  zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, najkasnije do 7.11.2016. godine ili iste  upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi  izvješća o javnoj raspravi.

Javna rasprava bit će objavljena putem sredstava javnog informiranja, te na oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega, kao i na predmetnoj lokaciji.

 

POMOĆNIK GRADONAČELNIKA

ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 M.P.

Borislav Zovko

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: