Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za najbolje poslovne ideje mladih u 2017. godini

Datum objave: 13.02.2017. 09:04 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 08-49-2-266/17

Datum: 8.2.2017. godine

 

Na osnovu Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu i člana 30. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 11/07) Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

 za najbolje poslovne ideje mladih u 2017. godini

 

Projekt "Najbolje poslovne ideje za mlade" Općine Tešanj je usmjeren poticaju mladim ljudima da sami pokrenu vlastiti posao.

Organizaciju ovog projekta vodi Općina Tešanj na temelju ciljeva iz Strategije razvoja Općine Tešanj. Ovim programom su definisane pojedinosti u smislu uslova za učešće na takmičenju, organizacija takmičenja i načina za odabir pobjedničkih ideja kao i zaključivanje ugovora za one koji odluče krenuti sa realizacijom dostavljenog poslovnog plana.

U šest godina postojanja ovog programa dostavljeno je 97 poslovnih planova, podržana registracija 38 novih poduzetnika, od kojih 34 i dalje posluju. Općina je direktno zaposlila 46 mladih ljudi, što je rezultiralo i zapošljavanjem dodatnih 25 uposlenika. Investiranje u ovaj program iznosi preko 260.000,00 KM.

 

Ko može aplicirati?

Na konkursu mogu da učestvuju fizička lica, pojedinačno ili u grupi, koji se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao poduzetnici, čak iako su to nekada bili. Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe do 35 godina starosti, sa prebivalištem na području općine Tešanj, koje imaju interesantnu poslovnu ideju i Žele je realizovati kroz započinjanje sopstvenog poslovnog poduhvata na području općine Tešanj.

Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više osoba. Šansa da poslovni plan bude realizovan, uz saglasnost podnosioca plana (u slučaju da podnosilac plana ne odluči ući u realizaciju poslovnog plana), je veća ukoliko poslovni plan bude imao sve relevantne i realne pokazatelje uspješnosti. Jedan Tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više biznis planova. Ista osoba ne može biti član dva Tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog Tima.

 

Ko ne može aplicirati?

Prijave od osoba starijih od 35 godina, nepotpune i neblagovremene neće se uzimati u razmatranje.

Kriteriji za ocjenu poslovnih planova su: vrsta djelatnosti, kvalitet poslovnog plana, visina i vrsta investicije, inovativnost i broj zaposlenih.

 

Kakva ideja se može obraditi kroz biznis plan?

Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao poslovni plan, ideje u svim djelatnostima osim trgovine, odgojno-obrazovnih ustanova i ugostiteljstva (izuzev originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode). Zamišljenu poslovnu ideju treba pretočiti u poslovni plan prema originalnom obrascu prijave (u daljem tekstu Prijava, prilog broj 1) koji je sastavni dio ovog Programa. Prijava poslovne ideje mora biti predata pod šifrom, a uz poslovnu ideju u posebnoj zatvorenoj koverti dostaviti podatke o podnosiocu (podatke sa prve stranice Prijave).

Odgovornost za originalnost poslovne ideje je isključivo na podnosiocu ideje.

Komisija za ocjenu poslovnih planova imenovat će se od uspješnih privrednika. Komisija će izvršiti vrednovanje poslovnih planova prema jedinstvenim kriterijima, a prednost će imati nezaposleni podnosioci planova kao i timski prijedlozi, ukoliko je utvrđen približan kvalitet podnesenih planova (do 5%).

 

Prva faza

Javni poziv je otvoren od 9. februara do 28. marta 2017. godine.

 

Druga faza

Održavanje edukacije 28. februara 2017. godine u sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 15,00 sati.

 

Treća faza

Objava rezultata javnog poziva izvršit će se do 28. aprila 2017. godine, nakon čega će se obaviti intervju i donijeti konačna odluka o izboru.

 

Četvrta faza

Zaključivanje ugovora sa podnosiocima prijave, u kojima će se definisati prava i obaveze Općine Tešanj i podnosioca aplikacije.

 

Tajnost i povjerljivost plana

Da bi se zaštitili svi podnosioci prijava i onemogućila zloupotreba povjerljivih informacija izloženih u poslovnim planovima, članovi Radne grupe za ocjenjivanje i zaposleni u Općini Tešanj i druge osobe koje su uključene u realizaciju ovog Programa obavezuju se na zaštitu povjerljivosti i tajnost.

 

Podrška Općina Tešanj

Općina će tokom javnog poziva osigurati edukaciju za sve zainteresovane u pogledu popune obrasca aplikacije i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Druge edukacije će se održati prema iskazanom interesu. Općina Tešanj će pružati podršku i tokom trajanja ugovora. Uz ovaj poziv na općinskoj web stranici se nalazi ijedan primjer popunjene aplikcije.

Općina Tešanj će za najbolje ocijenjene poslovne planove osigurati: troškove registracije firme, dio troškova zakupa prostora u prve tri godine obavljanja djelatnosti (ugovor ne može biti potpisan sa bližim srodnicima) i dio ili u cijelosti trošak zdravstvenog i penzijskog osiguranja u prvoj godini obavljanja djelatnosti za jednog ili više uposlenika (obaveza vlasnika da bude uposlen na puno radno vrijeme u registovanoj djelatnosti za koju se daje podrška). U koliko se među najuspješnijim poslovnim planovima nađu planovi bližih srodnika, finansirat će se realizacija samo jednog poslovnog plana i to onog sa većim brojem bodova.

 

Ciljevi javnog poziva

Probuditi preduzetnički duh među mladim ljudima, motivisati studente, početnike i kreativne pojedince sa inovativnim i provedivim poslovnim idejama, obuka o procesu stvaranja novih poslovnih mogućnosti, omogućiti mladim ljudima stvarno pokretanje vlastitog posla.

 

Kontakt

T: 032/650-022

E: mirnes.dedukic@opcina-tesanj.ba

W: www.opcina-tesanj.ba

 

Prijave sa šifrom slati u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića broj 1, 74260 Tešanj ili lično predati na šalterima Općine Tešanj.

 

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje

Primjer popunjenog poslovnog plana možete pogledati ovdje

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: