Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obavještenje o javnom uvidu i održavanju javne rasprave za akcioni plan preseljenja za: Projekat izgradnje spojnog kanala rijeka Vrbas - kanal Osorna

Datum objave: 14.02.2017. 11:47 / Izvor: Glas Srpske, 14.02.2017.

Vlada Republike Srpske

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE/

Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata

Projekat izgradnje sistema za navodnjavanje (IDP)

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS/Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata, daje sljedeće:

 

OBAVJEŠTENjE

O

RASPISANOM JAVNOM UVIDU

I ODRŽAVANjU JAVNE RASPRAVE

za

Akcioni plan preseljenja za:

Projekat izgradnje spojnog kanala rijeka Vrbas - kanal Osorna

 

Obavještava se javnost i zainteresovane organizacije da je za potrebe javnog uvida na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS/Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata - nabavke, i opštine Laktaši objavljen nacrt Akcionog plana preseljenja za Projekat izgradnje spojnog kanala rijeka Vrbas - kanal Osorna".

Uvid u nacrt predmetnog dokumenta može se izvršiti u prostorijama opštine Laktaši, u periodu od 14. februara do 28. februara 2017. godine. Za vrijeme javnog uvida, zainteresovana fizička i pravna lica mogu da podnesu primjedbe i mišljenja na nacrt Akcionog plana preseljenja upisom u knjigu, koja će se nalaziti u prostorijama opština, i/ili poštom na adrese opštine i Ministarstva, kao i elektronskim putem.

Javna rasprava na nacrt Akcionog plana preseljenja za Projekat izgradnje spojnog kanala rijeka Vrbas - kanal Osorna održaće se u Laktašima, 1. marta (srijeda) 2017. godine, u 11 časova (Skupštinska sala).

 

Linkovi:

http://laktasi.net/#!/documentst/uvid

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Documents/Akcioni%20plan%20preseljenja-rijeka%20Vrbas-kanal%20Osorna_426000930.pdf

 

Opština LAKTAŠI

Odjeljenje za prostorno uređenje

Karađorđeva br. 56,78250 Laktaši

Mladen Lunić

Telefon: 051/334-252

E-mail: mladen.lunic@laktasi.net

 

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE RS

Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata

Trg Republike Srpske 1, Lamela A, 78000 Banjaluka

Nevena Stojaković

Telefon: 051/338-932

E-mail: n.stojakovic@mps.vladars.net

 

Direktor

Mr Radenko Jeftić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: