Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključak u vezi Nacrta zakona o Nacionalnom parku Drina

Datum objave: 20.02.2017. 13:33 / Izvor: Akta.ba, 16.02.2017.

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 204, 205. i 206. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11), Narodna skupština Republike Srpske, na Šesnaestoj sjednici održanoj 16. februara 2017.  godine, donijela je sljedeći

 

Z A K Lj U Č A K

u vezi Nacrta zakona o Nacionalnom parku ''Drina''

 

Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o Nacionalnom parku ''Drina'', uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakona uređuju pitanja  koja su od posebnog značaja  za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije;

Nacrt  zakona  objavljen  je  na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net;

Javna rasprava će se sprovesti  u roku od 60 dana; 

Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, koje se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima javne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj;

Ovaj  zaključak  stupa  na  snagu  danom donošenja, a objaviće se u "Službenom  glasniku  Republike  Srpske", jednim dnevnim novinama  i na web-stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

 

 

Broj:02/1-021-158/17                                                      

Datum: 16. februar 2017. godine                         

 

PREDSJEDNIK

NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Nacrt_zakona_o_Nacionalnom_parku_Drina.doc
PODIJELI: