Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Javni poziv nezaposlenim osobama i poslodavcima za učešće u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja 2018 - mjera Tražim poslodavca 2018

Datum objave: 30.04.2018. 08:23 / Izvor: Akta.ba, 30.04.2018.

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH i Programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu, Federalni zavod za zapošljavanje objavljuje

 

JAVNI POZIV

nezaposlenim osobama i poslodavcima za učešće u realizaciji Programa sufinansiranja

zapošljavanja 2018 - mjera „Tražim poslodavca 2018“

 

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 40.000.000 KM u skladu sa Finansijskim planom za 2018 i procjenom za 2019 i 2020. godinu.

Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod) realizira Program u saradnji sa kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba/službe).

Izrazi u ovom dokumentu koji su napisani samo u jednom gramatičkom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod. 

 

- Cilj Programa

Program se realizira s ciljem zapošljavanja najmanje 11.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH sa posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, radi njihovog zapošljavanja, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti, te stvaranja uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva kroz osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva.

Programom je predviđeno sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i/ili dijela neto plaće, u zavisnosti od pojedinačne mjere.

 

- Korisnici

Nezaposlene osobe

Korisnici Programa su nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju službi za zapošljavanje u Federaciji BiH prije dana preuzimanja Obrasca za traženje poslodavca TP.

 

- Poticajna mjera

Tražim poslodavca 2018

Mjera podrazumijeva zapošljavanje nezaposlenih osoba, bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja,  uz zasnivanje radnog odnosa na period od  šest (6) mjeseci ili period od  12 mjeseci , prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba prije dana preuzimanja Obrasca za traženje poslodavca TP.

Poslodavac se odmah prilikom prijavljavanja na Javni poziv odlučuje za varijantu perioda sufinansiranja i broj osoba.

Cilj ove mjere, koja je fokusirana na nezaposlene osobe, da se nezaposlenim osobama olakša integracija na tržištu rada i spriječi dugotrajna nezaposlenost, te da se pojača njihova motivacija i aktivnost  u traženju posla, uz pomoć Obrasca za traženje poslodavca TP, čije je trajanje ograničeno do 60 dana od dana preuzimanja sa web portala: www.fzzz.ba.

Zavod poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira:

a. iznos od 400 KM za protekli mjesec u trajanju od šest (6) mjeseci ili

b. iznos od 400 KM za protekli mjesec u trajanju od prvih šest (6) mjeseci i iznos od 200 KM za protekli mjesec u trajanju od narednih šest (6) mjeseci u okviru produženog sufinansiranja (6+6).

 

- Prijava na Javni poziv

Nezaposlena osoba iz ciljne grupe prijavljuje za učešće u Programu putem linka na web portalu: www.fzzz.ba, te u prijavu unosi svoje podatke, a nakon što pronađe poslodavca koji je spreman da je zaposli uz mjeru „Tražim poslodavca 2018“, poslodavac se, također, prijavljuje za učešće u Programu putem linka na web portalu: www.fzzz.ba, unosi svoje podatke i obavezno šifru iz Obrasca - Tražim poslodavca TP (Vaučer za poslodavca) osobe koju namjerava zaposliti i druge potrebne podatke. 

Podaci o prijavljenim osobama bit će objavljeni na portalu i ažurirani do okončanja Javnog poziva.

 

- Opće napomene

Cjelokupan tekst Programa sufinansiranja zapošljavanja 2018 je dostupan na web portalu: www.fzzz.ba.

Dodatne informacije o Programu možete dobiti putem Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih/županijskih službi za zapošljavanje.

Javni poziv se objavljuje 30.4.2018. godine (ponedjeljak), a trajat će najdalje do 31.12.2018. godine i objavljivat će se najmanje tri puta u okviru ukupno predviđenih sredstava za Program, uz eventualno pridruživanje neugovorenih sredstva iz prethodnih objava i programa.

Link za prijavu za nezaposlene osobe - Obrazac Tražim poslodvca TP

Link za prijavu za poslodavce

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: