Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o izmjeni i dopuni godišnjeg plana javnih nabavki Grada Bijeljina za 2019. godinu (III)

Datum objave: 02.10.2019. 13:35 / Izvor: Akta.ba, 02.10.2019.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“  97/16)  i člana 11. Zakona o Gradu Bijeljina („Službeni glasnik RS“, br. 70/12), člana 17. Zakona o javnim nabavkama  ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), i člana 4 Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'',13/17; 2/18 ), Gradonačelnik  d o n o s i :


O  D  L  U  K  U  

O IZMJENI I DOPUNI  GODIŠNjEG PLANA JAVNIH NABAVKI GRADA  BIJELjINA  ZA 2019. GODINU ( I I I)


I
Vrši se izmjena i dopuna Godišnjeg plana javnih nabavki Grada Bijeljina  za 2019. godinu.

II
Neposredni rukovodioci organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Bijeljina su odgovorni za realizovanje izmjena i dopuna Godišnjeg plana javnih nabavki Grada Bijeljina  za 2019. godinu, u skladu sa djelokrugom rada svake organizacione jedinice.


III
Izmjena i dopuna Godišnjeg plana javnih nabavki  Grada Bijeljina u 2019. godini je sastavni dio ove Odluke.


IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljena u "Službenom glasniku Grada Bijeljina".

 

Broj: 02-404-5 /2019    
Bijeljina    
Datum:   

 

GRADONAČELNIK

Mićo Mićić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: