Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(privremeni plan nabavki roba i usluga za period od 01.01. do 30.03.2019. godine) Nabavka ruksaka, usluge pranja službenih putničkih vozila, tonera, usluge istraživanja javnog mnijenja u BiH, ugostiteljske usluge, prevođenje, najam espresso aparata

Datum objave: 04.10.2019. 09:24 / Izvor: Akta.ba, 01.01.2019.

privremeni plan nabavki roba i usluga z a periodod 01.01. do 30.03.2019. g o d i n e

R.B.

PREDMET NABAVKE

ŠTIFRA JRJN

VRSTA POSTUPKA

PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a

OKVIRNI DATUM POKRETANJ A POSTUPKA

OKVIRNI DATUM ZAKWUČENJA UGOVORA/

OKVJRNOG SPORAZUMA

1.

Nabavka ruksaka

18931100-5

Ruksaci

Direktni

sporazum

do 6.000,00

februar

mart

2.

Pružanje usluga pranja službenih putničkih vozila i pružanje

vuklanizerskih usluga

98390000-3

Ostale usluge

Direktni sporazum

do 1.000,00

februar

mart

3.

Nabavka tonera

30125100-2

Patrone s tonerom

Direktni sporazum

do 1.000,00

februar

mart

4.

Pružanje usluga istrivanja

javnog mnijenja u BiH

79320000-3

Usluge ispitivanja javnog mnijenja

Direktni sporazum

do 6.000,00

mart

april

5.

Pružanje ugostiteljskih usluga

98000000-3

Ostale javne, društvene i lične usluge

Direktni sporazum

do 2.000,00

januar

mart

6.

Pružanje usluge prevođenja

79530000-8

Usluge prevođenja

Aneks II, dio B

Zakona o javnim nabavkama BiH

do 25.600,00

mart

maj

7.

Pružanje usluga najma espresso

aparata 5 (pet) komada i nabavku originalnih kapsula za espresso kafu

39711310-5

Električni aparati za kafu

Direktni sporazum

do 4.800,00

mart

maJ

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: