Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena plana nabavki za 2019. godinu) Nabavka materijala i sitnog inventara: administrativnog i kancelarijskog materijala, medicinskog i laboratorijskog materijala, rekreacionog i obrazovnog materijala, poljoprivrednog materijala, materijala za javni red i sigurnost, materijala za proizvodnju hrane, uniformi, radnih odijela, sredstava za higijenu, posteljne opreme, peleta, ulja za loženje, drva, izdataka za deratizaciju, materijala za tekuće održavanje, građ. i elektro materijala, materijala za opravku opreme i za održ. opr.vozila, goriva, ulja, opreme za zanavljanje, usluga štampanja, osiguranja vozila, održavanja video nadzora i radio stanica, održ. el.i dr. opreme, održavanja zgrada, vozila, unajmljivanje imovine, registracije, održ. kompjutera i softvera za računov., usluge reprezentacije, izdavanja časopisa, usluge medija, šišanja osuđ., veterinarske usluge, mobilne telefo., usluge struč.obraz., smještaja-noćenja, usluge prim.zdr.zaš., bolničke zdrav.zašt., ljekar.preg.zatv.pol., usluge troš.prevoza za osuđene osobe, putni troškovi, komunalne usluge, ugovorene usluge-zatezne kamate -Vansudska nagodba, električna energija, drugi tekući rashodi glavnica tuž. -Vansudska nagodba, izdaci za bankarske usluge

Datum objave: 07.10.2019. 09:27 / Izvor: Akta.ba, 26.09.2019.

Izmjena PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019.pdf

 

TKAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

BIHAĆ

Bihać,26.09.2019.g.

 

Izmjena PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

 

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2019, Odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskih planova i programa kapitalnih ulaganja za nabavku ,rekonstrukciju , izgradnju objekata i nabavku opreme za kazneno-popravne zavode u 2019.g., Finansijskog plana (01-14­1297/19 od 18.04.2019.) i Finansijskog plana poslije rebalansa (01-14-1297-3/19 od 01.08.2019.g. , predlažemo Izmjenu Plana nabave u 2019., po slijedećim pozicijama :

JAVNE NABAVKE NA KOJE SE ZAKON PRIMJENJUJE

R. br.

CPV kodovi

Predmet nabavke (sa specifikacijom)

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Okvirno vrijeme pokretanja postupka

Okvirno vrijeme realizacije ugovora

Konto (planska godina)

Iznos na

kontu (planska godina)

Izvor

finansiran ja

(planska godina)

Ukupno

Po godinama

 

 

UKUPNO

639925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBE

370.000

 

 

 

 

 

 

 

l.

 

Nabavka

materijala i sitnog inventara:

 

 

 

 

 

 

 

 

22000000-0

1. Administrativni materijal i kance­larijski materijal

12.000

X/2018- X/2020

6

Juni

Januar- Decembar

6134 6134 6134

6.300 3.200 2.500

01-

budžet

 

2.Sitan inventar: -Inventar za kuhinju -Inv.za pot.služ.pasa

 

 

 

Januar

Januar- Decembar

 

3.000

01-

budžet

 

 

 

39220000-0 35000000-4

-Inv.za osuđen.kolek. -Inv.za osuđ kolektiv

1.450

300

2019

7

 

 

6134

 

 

 

39110000-6

 

1.000

 

7

 

 

 

 

 

 

32324300-3

 

250

 

7

 

 

 

 

 

 

 

3 .Auto-gume

 

 

 

 

 

4.000

 

 

34351100-3

 

4.000

 

7

 

 

6134

 

 

 

33000000-0

4. Medicinski i

laboratorijski

materijal

29.000 1.000

IV/2017- IV-2020.

2019

1-ZJN

7

Januar

Januar- Decembar

Januar- Decembar

6134

30.000

01-

budžet

 

37000000-8

5. Rekreacioni i obrazovni materijal

1.000

2019.

7

Januar Januar

Januar- Decembar

Januar-

6134

1.000

01-

budžet

 

 

 

500

2019

7

 

Decembar

6134

500

 

 

15710000-8 24400000-8

6.Poljoprivredni materijal

2.000 2.000

2019

7 7

Januar

Januar- Decembar

6134

4.000

01- budže

 

35330000-6

7. Materijal za javni red i sigurnost

4.000

2019

7

Januar

Januar- Decembar

6134

4.000

01-

budžet

 

15000000-8

 

187.000

2017-

1-ZJN

 

Januar-

 

 

01-

 

03000000-1

8. Materijal za proizvodnju hrane

0

3.000

2020. 2019

7

Januar

Decembar

6134

190.000

budžet

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

6134

0

 

 

18000000-9

9.-Izdaci za unifor. -Radna odijela i

30.500

 

 

 

 

6134

30.500

01-

budžet

 

18100000-0

ostalo za osuđene osobe

0

 

 

 

 

 

 

 

 

33700000-7

 

13.600

2017-

1-ZJN

 

 

 

 

01-

 

 

10. Ostali materijal

 

2020.

 

 

Januar-

6134

14.000

budžet

 

33751000-9 33711430-0

sredstva za higijenu

300 100

2019 2019

7 7

Januar

Decembar

 

 

 

39510000-0

11.Posteljna oprema

7.000

2019

7

Januar

Januar- Decembar

6134

7.000

01-

budžet

2.

09111400-4

09135100-5

Pelet

Ulje za loženje

8.200 28.800 10.000

II/16-II/19 VIII/19- VIII/20 2019

1

6 6

Januar Oktobar

Januar- Decembar

6132

47.000

01-

budžet

3.

03410000-7

Drvo

2.000

2019

7

Januar

Januar- Decembar

6132

2.000

01-

budžet

4.

90923000-3

Izdaci za deratizaciju

1.000

2019

7

Januar

Januar- Decembar

6133

1.000

01-

budžet

 

 

Nabavka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materijala za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekuće održavanje

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

1.Materijal za opravku zgrada:

 

 

7

 

Januar- Decembar

6137

4.130

 

 

44000000-0 31000000-9

-građ.materijal

2.680

2019

7

 

 

 

 

 

 

-elektro materijal

1.450

2019

7

Januar

 

6137

2.370

01-

6.

30200000-1 39722000-9 39716000-4

2.Materijal za opravku opreme

1.670 300 400

20 19 2019 2019

7 7 7

 

 

 

budžet

7.

 

3.Materijal za održi

 

2019

 

 

 

6137

4.500

 

 

 

 

34300000-0

opr.vozila

4.500

 

 

 

 

 

 

 

8. 9.

09000000-3 09211100-2

-Gorivo -Ulja

8.800 200

IX/2018 - IX/2020.

2019

6 7

Juni Januar

Januar- Decembar

Januar- Decembar

6135

9.000

01- budžet

 

 

Nabavka opreme

0

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Oprema:

-Zanavljanje opreme (specifikacija)

0

 

 

 

 

8213

0

01- budžet

 

 

Oprema za (specifikacija)

0

 

 

 

 

8213

0

01- budžet

 

 

Oprema za (specifikacija)

0

 

 

 

 

8213

0

01- budžet

 

 

Oprema za (specifikacija)

0

 

 

 

 

8213

0

01- budžet

 

 

Oprema za (specifikacija)

0

 

 

 

 

8213

0

01- budžet

 

 

USLUGE

50.605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

79800000-2

Usluge štampanja

300

2019.

7

Januar

Januar- Decembar

6139

300

01-

budžet

2.

66000000-0

Usluge osiguranja vozila

7.700

VIII/2018 VIII/2021

6

Mart

Januar- Decembar

6138

7.700

01- budžet

3.

50340000-0

Usluge održavanja video nadzora i radio stanica

0

 

 

 

 

6137

0

01- budžet

4.

50532000-3 50800000-3 50413200-5 50841000-2 50341000-7 50532000-3 50883000-8 60000000-8

Ostale usluge:

-održ. el.i dr. opreme -razne usluge popravki -odr.i popravak vatrog.op. -usluge popr.i održ.oružja -usl.popr.i održav.tv -usluge popr.i održ.kotl. -usl.pop.i odr.op.za ugos. -usl.istovara i utovara

0 600 1.000 400 500 1.000 2.100 400

2019

7

Januar

Januar- Decembar

6137

6.000

01- budžet

5.

50710000-5

Usluge održavanja zgrada

1.000

2019

7

Januar

Januar- Decembar

6137

1.000

01-

budžet

6.

50112200-5

Usluge održavanja vozila

2.000

2019

7

Januar

Januar- Decembar

6137

2.000

01-

budžet

7.

50300000-8

Ostale usluge

0

 

 

 

 

6137

0

01-

budžet

8.

70000000-1

Unajmljivanje imovine

2.000

2019

7

Mart

Mart- Decembar

6136

2.000

01 - budžet

9.

50100000-6

Ovlašteni servis - registracije

3.000

2019

7

Januar

Februar- Decembar

6135

3.000

01 - budžet

 

 

10.

50312000-5

Usluge

održ.kompjutera i softvera za računov.

3.000

2019

7

Decembar

Januar- Decembar

6139

3.000

01 - budžet

11.

15860000-4 15980000-1 55300000-3

Usluge reprez: -kafa ,čaj -bezalkoh.pića -ugostit.usluge

450 750 600

2019

7 7

Anex II Dio B

Januar

Januar- Decembar

6139

1.800

01 - budžet

12.

22211000-2 22211100-3 79341000-6

Usluge izdavanja časopisa: -stručni časopisi -službene novine -objava oglasa-konk.

1.025 940 535

2019

7

Decembar

Januar- Decembar

6139

2.500

01 - budžet

13.

22210000-5

Ostali izdaci za informisanje

1.125

2019

7

Decembar

Januar- Decembar

6139

1.125

01 - budžet

14.

92230000-2

Usluge

medija(kabl.tv)

2.080

2019

7

Decembar

Januar- Decembar

6139

2.080

01 - budžet

15.

98321000-9

Usluge šišanja osuđ.

2.800

XI/2018- XI/2019

7

Novembar

Januar- Decembar

6139

2.800

01 - budžet

16.

85200000-1

Veterinarske usluge

200

2019

7

Januar

Januar- Decembar

6139

200

01 - budžet

17.

50112200-5

Ostale nepomenute usluge

400

 

 

 

 

6139

400

01 - budžet

18.

64212000-5

Usluge mobil.telefo.

3.000

VII/2018- VII/2020

7

Juni

Januar- Decembar

6133

3.000

01 - budžet

19.

80522000-9

Usluge struč.obraz.

600

2019

7

Januar

Januar- Decembar

6139

600

01 - budžet

20.

55110000-4

Usluge smještaja- noćenja

1.800

VIII/2017 VIII/2020

Anex II Dio B

 

Januar- Decembar

6131 6131

1.800 0

01 - budžet

21.

85100000-0

Usluge prim.zdr.zaš.

400

VII/2017

Anex II

Maj

Januar-

6139

400

01 -

 

 

 

 

 

 

VII/2019

Dio B

 

Decembar

 

 

budžet

22.

85100000-0

Bolnička zdrav.zašt.

5.000

X/2016 IX/2020

Anex II Dio B

 

Januar- Decembar

6139

5.000

01 - budžet

23.

85100000-0 85140000-7

Javna

zdr.djel(sanitarne...)

500 250

VII/2018 VII/2021

Anex II Dio B 7

Maj

Januar- Decembar

6139

750

01 - budžet

24.

85100000-0

Usluge

ljekar.preg.zatv.pol.

2.400

2019

Anex II Dio B

Januar

Januar- Decembar

6139

2.400

01 - budžet

25.

63512000-1

Usluge troš.prevoza za osuđene osobe

300

2019

Anex II Dio B

Januar

Januar- Decembar

6131

300

01 - budžet

26.

63000000-9

Ostali naknade putnih tr(put.par..)

450

2019

Anex II Dio B

Januar

Januar- Decembar

6131

450

01 - budžet

 

 

RADOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Izgradnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(specifikacija)

 

 

 

 

 

8212

0

01- budžet

2.

 

Rekonstrukcija

 

 

 

 

 

 

 

01-

 

 

(specifikacija)

 

 

 

 

 

8216

0

budžet

NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMJENJUJE-IZUZECA

 

 

USLUGE

219.320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Putni troškovi

2.450

 

 

Januar

Januar- Decembar

6131 6131

1.900 550

01-

budžet

2.

 

Komunalne usluge

51.000

 

 

Januar

Januar- Decembar

6133

51.000

01-

budžet

3.

 

-Ugovorene usluge -Ugovorene us.- zatezne kamate -Vansudska nagodba

66.645

7.978 9.123

 

 

Januar

Januar- Decembar

6139

6139 6139

66.645

7.978 9.123

01-

budžet

4.

 

Električna energija

41.000

 

 

Januar

Januar- Decembar

6132

41.000

01-

budžet

5.

 

Drugi tekući rashodi-glavnica tuž. -Vansudska nagodba

10.142 29.382

 

 

Januar

Januar- Decembar

6148 6148

10.142 29.382

01-

budžet

6.

 

Izdaci za bankarske usluge

1.600

 

 

Januar

Januar- Decembar

6138

1.600

01-

budžet

 

NAPOMENA Vrsta postupka

Označiti vrstu postupka u kome će se sprovesti nabavka u skladu sa navedenim šifarnikom:

Otvoreni postupak

Ograničeni postupak sa pretkvalifikacijom

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

Konkurs za izradu idejnog rješenja

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

Direktni sporazum

Anex II Dio B

 

Izvor finansiraanja (planska godina)

Navesti izvor finansiranja za konkretnu nabavku u planskoj godini u skladu sa sljedećim šifrarnikom:

Budžet

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

Donacije od inostranih zemalja

Donacije od međunarodnih organizacija

Donacije od ostalih nivoa vlasti

Na osnovu predloženog Izmjenjenog plana za 2019.g.za pozicije koje su predviđene Zakonom o javnim nabavkama provodiće se procedure postupaka nabavki u skladu sa Zakonom. Ukoliko dođe do ponovnog povećanja ili smanjenja budžeta tokom fiskalne godine,vrijednost postupaka javnih nabavki će se prilagoditi iznosu izmjenjenog budžeta.

DIREKTOR:

Edham Veladžić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: