Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2019. godinu) Nabavka traktora za zimsku službu

Datum objave: 07.10.2019. 15:55 / Izvor: Akta.ba, 04.10.2019.

Broj: 06-1043/19

Datum: 03.10.2019. godin

e

Na osnovu člana 65. Statuta J.P. „Komus" d.o.o. Gračanica (u daljem tekstu: Društvo) a u skladu sa Članom 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj: 39/14), direktor Društva donosi,

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2019. godinu

 

Član 1.

U skladu sa ukazanim potrebama u Planu nabavki za 2019. godinu broj: 06-1125/18 od 07.12.2018. godine vrše se sljedeće izmjene i dopune:

Pod tačkom 26. u dijelu robe, u koloni 4 koja se odnosi na procijenjenu vrijednost broj „30.000,00" zamjenjuje se brojem ,,49.000,00".

 

Član 2.

Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. godine obajvit će se na web stranici Ugovornog organa, www.komus.ba.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: