Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjene i dopune plana nabavki za 2019. godinu) Nabavka usluga edukacije zaposlenih, usluga čišćenja poslovnih prostorija, produkcije video spota, ljekarskih pregleda u skladu sa Aktom o procjeni rizika radnih mjesta

Datum objave: 08.10.2019. 13:15 / Izvor: Akta.ba, 11.09.2019.

 PORESКA UPRAVA

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVКI PORESКE UPRAVE REPUBLIКE SRPSКE ZA 2019. GODINU

11. septembar 2019. godine

 

Na osnovu odredbi člana 69. stav 1. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18), a u vezi sa odredbama člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), direktor Poreske uprave Republike Srpske donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVКI PORESКE UPRAVE REPUBLIКE SRPSКE ZA 2019. GODINU

BROJ 06/1.01/0203/052.2-22214/2018

 

 

Član 1.

Poslije nabavke pod brojem 29, dodaju se nabavke pod brojem 29a, 296 i 29v koje glase:

РЕДНИ БРОЈ.

ПРКДМГ.Т 11АКЛНК1: и ШИФРЛ ПРГ.ДМКТА из ЈР.Ш

ИРОЦИЈКЉЕПА НРИЈКДНОСТ НЛБЛВКК БКЗ ПДВ-а

ВРСТЛ ПОСТУПКЛ

ИЗВОР ФИНЛНС ИРЛ ЊА

МЈКСКЦ ПОКРКТЛЊЛ ПОСТУПКЛ

ИЛЛНИРЛПО ГРЛЈЛ1БК УГОВОРЛ

29а.

Набавка услуга едукације запослених у складу са захтјевима стандарда 180 37001:2016-Систем управљања антикору пциј ом ЈРЈН 80000000-4

6.000,00 км

Директни споразум

Средстава са рачуна принудне наплате

октобар

Уговор се извршава у периоду од 90 дана.

296.

Набавка услуга чишћења пословних просторија ЈРЈН90919200-4

528.000,00 КМ за период од двије године

22.000,00 КМ у 2019.години

Отоворени поступак

Буџетска средства

«

септембар

Уговор се закључује на период од двије године.

29в.

Набавка услуга продукције видео спота ЈРЈН92111240-6

6.000,00 КМ

Директни споразум

Средстава са рачуна принудне наплате

октобар

Уговор се извршава у периоду од 30 дана.

 

 

Član 2.

Nabavka pod rednim brojem 38. mijenja se i glasi:

 

38.

Набавка услуга љекарских

35.000,00 КМ

Конкурентски

Буџетска

октобар

Оквирни споразум

 

прегледа у складу са Актом

 

захтЈев за

средства

 

саједним понуђачем

 

о процјени ризика радних

 

достављање

;

 

закључиће се на

 

мјеста

 

понуда

 

 

период одЈедне

 

ЈРЈН 85140000-2

 

 

 

 

године, а уговори ће се закључивати према потреби.

Član 3.

S obzirom na izvršene izmjene i doiune plana nabavki, sveukupna vrijednost roba usluga i radova po osnovu postupaka planiranih 2019. godini iznose:

ЦЈЕЛОКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РОБА, УСЛУГА И РАДОВА ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2019. ГОДИНИ

БУЏЕТСКА СРЕДСТАВА

СРЕДСТВА СА РАЧУНА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ

7.537.887,37 КМ

1.149.064,37 КМ

6.388.823,00 КМ

 

Član 4. 4

Izmjene plana nabavki stupaju na snagu danom donošenja, a objaviće se na službenoj veb stranici Poreske uprave.

plana%2011.09.2019.%20godine.pdf?dx=1570020211003

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: