Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena plana nabavki za 2019.godinu) Nabavka repromaterijala i reagensa za: ALC TOP 500, imunohematološko testiranje trudnica i ambulantnih pacijenata s uslugom korištenja aparata, imunohematološko testiranje DDK i pacijenata, izvođenje analiza iz oblasti Molekularne Imunogenetike (eritrocita, leukocita i trombocita) sa uslugom korištenja aparata koji podržava navedene testove i analize

Datum objave: 09.10.2019. 15:09 / Izvor: Akta.ba, 19.09.2019.

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

SARAJEVO

 

Broj: 01-1-5050/19

Datum: 19.9.2019.

 

Na osnovu odredbe člana 32. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (..Službene novine Federacije BiH". broj 70/13)). te člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14). Upravni odbor Zavoda na svojoj XLIX sjednici održanoj 18.9.2019. godine donosi

 

ODLUKU

I

 

1.Daje se saglasnost direktorici Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH za pokretanje postupka nabavke Repromaterijala i reagensa za ALC TOP 500 u iznosu od 70.000 KM bez PDV-a.

2.U vezi sa tačkom 1. ove Odluke vrši se izmjena Plana nabavki za 2019.godinu na sljedeći način:

 

Red

broj

Naziv predmeta nabavke

Vrsta

ugovora

robe

/usluge

/radovi

CP\ kod

Okvirni

datum

pokretanja

postupka

Okvirni datum zaključenja ugov ora

Vrsta

postupka

Izvor

finansiranj

a

Procjenjena vrijednost nabav ke u KM (bez PDV-a)

/

2

3

4

5

6

7

8

9

29

Repromaterijal i reagensi za ALC TOP 500

robe

33696200-7

januar/

februar

septembar

mart

oktobar

otvoreni

postupak

1.1b

110.376.07

 

 

 

II

Zadužuje se Odsjek za tehničke poslove da ovu Odluku objavi na internet stranici Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH (www.ztmfbih.ba).

 

III

Ova Odluka je sačinjena u 4 /četiri/ istovjetna primjerka i stupa na snagu danom donošenja.

 

 

OBRAZLOŽENJE

Upravni Odbor Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH je na svojoj XLIX sjednici održanoj 18.9.2019 godine, temeljem svojih ovlasti, donio Odluku o davanju saglasnosti direktorici Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za pokretanje postupka nabavke Repromaterijala i reagensa za ALC TOP 500. Dodatna sredstva za navedenu nabavku su predviđena Rebalansom finansijskog plana za 2019.godinu, te se shodno tome vrši izmjena Plana nabavki za 2019.godinu, a temeljem člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14).

 

 

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

SARAJEVO

 

Broj: 01-1-5051/19

Datum: 19.9.2019.

 

Na osnovu odredbe člana 32. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (..Službene novine Federacije BiH", broj 70/13). te člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH“ broj 39/14). Upravni odbor Zavoda na svojoj XLIX sjednici održanoj 18.9.2019. godine donosi

 

ODLUKU

 

I

1.         Daje se saglasnost direktorici Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH za pokretanje postupka nabavke Repromaterijala i reagensa za imunohematološko testiranje trudnica i

ambulantnih pacijenata s uslugom korištenja aparata u iznosu od 30.000 KM bez PDV-a.

 

2.         U vezi sa tačkom 1. ove Odluke, vrši se izmjena Plana nabavki za 2019.godinu na sljedeći način:

 

Red

broj

Naziv predmeta nabavke

Vrsta

ugovora

robe

/usluge

/radovi

CPV kod

Okvirni

datum

pokretanja

postupka

Okv irni datum zaključenja ugovora

Vrsta

postupka

Izvor

finansiranja

Procjenjena v rijednost nabavke u KM (bez PDV-a)

/

 

3

4

5

6

7

8

9

13

Repromaterijal i reagensa za imunohematološ <0 testiranje trudnica i ambulantnih pacijenata s uslugom

•corištenja aparata

robe

33696200-7

januar

septembar

april

oktobar

otvoreni

postupak

1.1b

65.000

 

 

II

Zadužuje se Odsjek za tehničke poslove da ovu Odluku objavi na internet stranici Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH (www.ztmfbih.ba). 

 

III

Ova Odluka je sačinjena u 4 /četiri/ istovjetna primjerka i stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Upravni Odbor Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH je na svojoj XLIX sjednici održanoj 18.9.2019 godine, temeljem svojih ovlaštenja, donio Odluku o davanju saglasnosti direktorici Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za pokretanje postupka nabavke Repromaterijala i reagensa za imunohematološko testiranje trudnica i ambulantnih pacijenata s uslugom korištenja aparata. Predmetna nabavka je predviđena Planom nabavki za 2019.godinu u iznosu od 35.000 KM. Rebalansom Finansijskog Plana za 2019.godinu odobrena su dodatna sredstva za navedenu nabavku u iznosu od 30.000. te se shodno tome vrši i izmjena Plana nabavki za 2019.godinu, a temeljem člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH' broj 39/14).

 

 

 

 

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

SARAJEVO

 

Broj: 01-1-5052/19

Datum: 19.9.2019.

 

Na osnovu odredbe člana 32. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (..Službene novine Federacije BiH'\ broj 70/13). te člana 17. Zakona o javnim nabavkama ('‘Službeni glasnik BiH" broj 39/14). Upravni odbor Zavoda na svojoj XLIX sjednici održanoj 18.9.2019. godine donosi

 

ODLUKU

I

1.         Daje se saglasnost direktorici Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH za pokretanje postupka nabavke Repromaterijala i reagensa za imunohematološko testiranje DDK i pacijenata u iznosu od 70.000 KM bez PDV-a.

 

2.         U vezi sa tačkom 1. ove Odluke, vrši se izmjena Plana nabavki za 2019.godinu na sljedeći način:

 

Red

broj

Naziv predmeta nabavke

Vrsta

ugovora

robe

/usluge

/radovi

CPV kod

()k\irni datum pokretanja postupka

Oksirni datum /aključenj л ugovora

\ rsta postupka

Izvor

finansiranja

Procjenjena \rijednost nabavke u KM (bez PD\ -a)

I

 

3

4

5

6

7

8

9

15

Repromaterijal i reagensa za imunohematološko testiranje DDK i pacijenata

robe

33696200-7

februar

septembar

juni

oktobar

otvoreni

postupak

1.1b

220.000

 

II

Zadužuje se Odsjek za tehničke poslove da ovu Odluku objavi na internet stranici Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH (www.ztmtbih.ba).

 

III

Ova Odluka je sačinjena u 4 /četiri/ istovjetna primjerka i stupa na snagu danom donošenja

 

OBRAZLOŽENJE

Upravni Odbor Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH je na svojoj XLIX sjednici održanoj 18.9.2019 godine, temeljem svojih ovlasti, donio Odluku o davanju saglasnosti direktorici Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za pokretanje postupka nabavke Repromaterijala i reagensa za imunohematološko testiranje DDK i pacijenata. Nabavka je planirana Planom nabavki za 2019.godinu u iznosu od 30.000. nakon čega je Upravni odbor na svojoj XL1V sjednici održanoj 20.3.2019.godine donio Odluku o izmjeni Plana nabavki za 2019.godinu, te povećao sredstva za predmetnu nabavku u iznosu od 120.000 iz akumuliranih sredstava. Rebalansom Finansijskog Plana za 2019.godinu osigurana su dodatna sredstva za predmetnu nabavku u iznosu od 70.000. te se shodno tome vrši izmjena Plana nabavki za 2019.godinu, a temeljem člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH" broj 39/14).

 

 

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

SARAJEVO

 

Broj: 01-1-5053/19

Datum: 19.9.2019.g.

 

Na osnovu odredbe člana 32. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 70/13). te člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14).Upravni odbor Zavoda na svojoj XLIX sjednici održanoj 18.9.2019. godine donosi

 

ODLUKU

I

1.         Daje se saglasnost direktorici Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH za pokretanje postupka nabavke Repromaterijala i reagensa za izvođenje analiza iz oblasti Molekularne Imunogenetike (eritrocita, leukocita i trombocita) sa uslugom korištenja aparata koji podržava navedene testove i analize u iznosu od 85.470.08 KM bez PDV-a.

 

2.         U vezi sa tačkom 1. ove Odluke, vrši se dopuna Plana nabavki za 2019.godinu na sljedeći način:

 

Red

broj

Naziv predmeta nabavke

Vrsta

ugovora

robe

/usluge

/radov i

C PV kod

Okvirni

datum

pokretanj

a

postupka

Okv irni datum zaključenja

ugovora

Vrsta

postupka

Izvor

finansiranja

Procjenjena \ rijednost nabavke u KM (bez PDV- a)

/

9

3

4

5

6

7

8

9

15a)

Repromaterijal i reagensi za izvođenje analiza iz oblasti Molekularne Imunogenetike (eritrocita, leukocita

trombocita) sa uslugom korištenja aparata

robe

33696200-7

septembar

oktobar

otvoreni

postupak

1.1b

85.470.08

                     

 

II

Zadužuje se Odsjek za tehničke poslove da ovu Odluku objavi na internet stranici Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH (www.ztmfbih.ba).

 

III

Ova Odluka je sačinjena u 4 /četiri/ istovjetna primjerka i stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Upravni Odbor Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH je na svojoj XL1X sjednici održanoj 18.9.2019 godine, temeljem svojih ovlasti, donio Odluku o davanju saglasnosti direktorici Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za pokretanje postupka nabavke Repromaterijala i reagensa za izvođenje analiza iz oblasti Molekularne Imunogenetike (eritrocita, leukocita i trombocita) sa uslugom korištenja aparata koji podržava navedene testove i analize. Sredstva za navedenu nabavku su predviđena Rebalansom Finansijskog Plana za 2019.godinu, te se shodno tome vrši dopuna Plana nabavki za 2019.godinu, a temeljem člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH" broj 39/14).

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: