Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(četvrta izmjena i dopuna plana nabavki za 2019. godinu) Nabavka materijala za izgradnju infrastrukture za stambene objekte oštećene u poplavi (betonske cijevi i poklopci), usluga izrade revizije glavnog projekta višestambenog objekta u Novom naselju, izrade dva idejna rješenja uređenja javnih površina u centru grada

Datum objave: 10.10.2019. 12:53 / Izvor: Akta.ba, 11.06.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ODŽAK

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 01-02- 1436 /19

Datum: 03.06. 2019. godine

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i članka 38. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik općine Odžak", broj 02/09), a u skladu s sredstvima planiranim u Proračunu Općine Odžak za 2018.godinu, Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o IV (četvrtoj) izmjeni i dopuni Plana javnih nabava Općine Odžak za 2019. godinu

 

Članak 1.

Na osnovu ukazanih potreba Općine Odžak vrši se IV (četvrta) izmjena i dopuna Plana javnih nabava Općine Odžak za 2019.godinu, broj: 01-02-923/19 od 19.03.2019. godine.

I.          Plan javnih nabava u dijelu I-ROBE se dopunjuje pod rednim brojem 52 i glasi:

1.         Pod rednim brojem 52

Predmet javne nabave: Nabava materijala za izgradnju infrastrukture za stambene objekte

oštećene u poplavi ( betonske cijevi i poklopci)

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 320,00 KM,

Ekonomski kod: 600 - tekuća pričuva

Vrsta postupka: direktni sporazum ,

Okvirni datum pokretanja postupka: svibanj

Okvirni datum zaključenja ugovora: svibanj

Izvor financiranja: Proračun.

II.         Plan javnih nabava u dijelu II- USLUGE se dopunjuje pod rednim brojem 61 i glasi:

2.         Pod rednim brojem 61

Predmet javne nabave: Nabava usluge izrade revizije glavnog projekta višestambenog objekta u Novom Naselju, općina Odžak

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 3.000,00 KM,

Ekonomski kod: 821529 - Ostala ulaganja-sufinanciranja projekata- Izrada projekata

Vrsta postupka: direktni sporazum ,

Okvirni datum pokretanja postupka: lipanj

Okvirni datum zaključenja ugovora: lipanj

Izvor financiranja: Proračun.

3.         Pod rednim brojem 62

Predmet javne nabave: Izrada dva idejna rješenja uređenja javnih površina užeg gradskog centra Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 430,00 KM,

Ekonomski kod: 821529 - Ostala ulaganja-sufinanciranja projekata - Izrada projekata

Vrsta postupka: direktni sporazum ,

Okvirni datum pokretanja postupka: lipanj

Okvirni datum zaključenja ugovora: lipanj

Izvor financiranja: Proračun.

 

Članak 2.

Svi podaci koji su obuhvaćeni izmjenom Plana javnih nabava sadržani su u tabeli koja čini sastavni dio ove odluke.

 

Članak 3.

Ova Odluka je sastavni dio Plana javnih nabava Općine Odžak za 2019.godinu. Svi ostali podaci Plana javnih nabava za 2019.godinu ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općine Odžak: www. odzak.ba.

 

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA/KANTON POSAVSKI OPĆINA ODŽAK OPĆINSKI NAČELNIK Broj : 01-02-1436-1/19 Odžak, 03.06.2019.g.

PLAN JAVNIH NABAVA ZA 2019. GODINU - IV IZMJENA

Red.

 

Ekonomski

Procjenjena

Vrsta

Okvirni datum

Okvirni datum

Izvor

br.

PREDMET NABAVKE

kod

vrijednost nabavke bez PDV-a

postupka

pokretanja postupka

zaključenja ugovora

financiranja

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ROBE

 

 

 

 

 

 

 

DOPUNA

 

 

 

 

 

 

 

Nabava materijala za izgradnju infrastrukture

 

 

DIRKETNI

 

 

 

52.

za stambene objekte oštećene u poplavi (betonske cijevi i poklopci)

600

320,00

SPORAZUM

svibanj

svibanj

proračun

 

USLUGE

 

 

 

 

 

 

 

DOPUNA

 

 

 

 

 

 

61.

Usluge izrade revizije glavnog projekta

 

 

DIRKETNI

 

 

 

 

višestambenog objekta u Novom naselju , općina

821529

3.000,00

SPORAZUM

lipanj

lipanj

proračun

 

Odžak

 

 

 

 

 

 

62.

Usluge izrade dva idejna rješenja uređenja javnih površina u centru grada

821529

430,00

DIRKETNI

SPORAZUM

lipanj

lipanj

proračun

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: