Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2019. godinu) Nabavka materijala za javni red i sigurnost (sprej za oružje, materijal za vršenje uviđaja), municije, odjeće i obuće, goriva, specijalne policijske opreme, policijskih pasa, usluge objavljivanja oglasa, zdravstvene usluge, usluge vještaka, usluge stručnog, usavršavanja, ostale usluge

Datum objave: 11.10.2019. 09:33 / Izvor: Akta.ba, 04.04.2019.

Plan nabavki Uprave policije MUP-a BPK-a Gorazde za 2019 godinu.doc

 

Broj:07/I-14- Z^fh 719

Datum: 04.04.2019. godine

 

Na osnovu člana 22. i 23.Zakona o unutrašnjim poslovima BPK-a Goražde ("Službene novine BPK-a " broj 6/15) a u skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama Bili ("Službeni glasnik Bil I" broj: 39/14 ), Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma MUP-a BPK-a Goražde , broj:07-01-14-88/15 od 12.01.2015.godinc i broj:07-01-14-420/16 od 01.02.2016.godine i Budžetom Uprave policije MUl^-a BPK-a Goražde za 20I9.godinu („Službene novine BPK-a", broj:3/19), Policijski komesar - Generalni inspektor policijc , donosi:

 

PLAN NABAVKI UPRAVE POLICIJE MUP-a BPK-a GORAŽDE ZA 2019. GODINU

 

 

Red. broj

Ekon. kod planir. u budžet

JRJN

PREDiMET NABAVKE

Procjenjana vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

OKVIRNO

Izvor Finans.

Napomena

Datum Datum pokret.postu. Okonč.postu.

ROBE

i.

613400

35200000-6

-Materijal za javni red i sigurnost (sprej za oružje;materijal za vršenje uviđaja i si.)

1.020

DIREKTNI

PO POTREBI

Budžet

 

2.

613400

35331000-3

-Municija

9.230

OGRANIČENI POSTUPAK

POSTUPAK OKONČAN

Budžet

Nabavka se realizuje u skladu sa Okvirnm sporazumom, potpisanim 09.l0.20l8.god. na period važenja od 2 (dvije) godine.Procjenjena vrijednost se odnosi na nabavku u toku 2019.q.

 

3.

613400

35811200-4

-Odjeće i obuća za policijske službenike ( po LOT-ovima )

32.500 4»

KONKUREN. ZAHTJEV

II KVARTAL

II KVARTAL

Budžet

 

4.

613500

09132000-3 09134220-5

-Gorivo /a Policijsku slanicu Praea

4.615

DIREKTNI POSTUPAK

II KVARTAL

II KVARTAL

Budžet

Procjenjen iznos nabavke se odnosi na period realizacije april 2019.-april 2020 godina .

5.

613500

09134220-5

-Gorivo za ostale organizacione jedinice

42.700

OTVORENI POSTUPAK

POSTUPAK OKONČAN

Bud/et

Nabavka se realizuje u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim 2l.02.20l9.god. na period važenja od 2 (dvije) godine.Postupak nabavke sprovela komisija Vlade Kantona (zajedničke nabavke za organe uprave ). Progenjena vrijednost se odnosi na nabavku u toku 2019.g.

6.

821300

18143000-3 35814000-3

-Specijalna policijska oprema (Stitovi,kacige, maske, kornjače)

29.900

OGRANIČENI POSTUPAK

11 KVARTAI.

III KVARTAL

Budžet

 

7.

821400

03325000-3

-Policijski psi

5.128

DIREKTNI POSTUPAK

IV KVARTAL

IV KVARTAL

Budžet

 

8.

821500

48000000-8

-Materijalna prava-konipjuterski sottver-licenca

1.709

DIREKTNI POSTUPAK

II KVARTAL

II KVARTAL

Budžet

 

 

 

USLUGE

 

 

9.

613900

9240000-5

-usluge objavljivanja oglasa

1.000

DIREKTNI POSTUPAK

PO POTREBI

Budžet

USLUGE SE ODNOSE NA POSTUPKE PO ANEKS-u II.DIO B.

   

85100000-0

-zdravstvene usluge

1.000

       
    71319000-7

-usluge vještaka

1.000

       
    80522000-9 -usluge stručnog, usavršavanja

1.000

       
    98390000-3

-ostale usluge

1.000

       

 

 

 

Plan javnih nabavki za 2019. godinu je na snazi danom donošenja .

Plan nabavki Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu će bili objavljen na web stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ( www.bpkg.gov.ba ).

 

POLICIJSKI KOMESAR Generalni inspektor policije

Adem Laković

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: