Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjene i dopune plana nabavki za 2019. godinu) Nabavka papira, SQL licence baze podataka, sredstava za odmašćivanje, nasipnog materijala, usluge servisiranja vozila i opreme za vozila, servisiranja Audi vozila, servisiranja sistema ubrizgavanja goriva i autodijagnostike i autoelektričara i ventilacije u vozilima, dubinskog čišćenja etisona i prozora na zgradi direkcije Bos. Krupa, izvođenje naknadnih i nepredviđenih radova na rekonstrukciji zgrade radilišta Turske vode pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa, radovi montaže nadstrešnice

Datum objave: 16.10.2019. 08:41 / Izvor: Akta.ba, 01.10.2019.

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. Bosanska Krupa, Radnička bb

Broj: 021-17-3 /19

Bosanska Krupa, 01.10.2019. godine

 

Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD „Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, Uprava ŠPD „Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa u sastavu: predsjednik Uprave Šerif Kaijiković, dipl.ing.drvne industrije i članovi Uprave: Denis Burzić, dipi.ing.šum. i Sanel Bajramović, dipl.pravnik, na radnom sastanku Uprave, održanom dana 01.10.2019. godine, donijela je

 

ODLUKU

 

I

Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabavki ŠPD „Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa za 2019. godinu, u skladu sa Prijedlogom broj: 03-17-8/19 od 24.09.2019. godine.

 

II

Plan javnih nabavki iz tačke I ove Odluke će biti objavljen na web stranici ŠPD-a www.ussume.ba, a isti će biti dostavljen Nadzornom odboru ŠPD-a kao informacija.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjenik uprave

Šerif Kaljiković, dipl.ing. drvne industrije

 

DOSTAVLJENO:

1.         Uprava,

2.         Sekretar,

3.         Nadzorni odbor,

4.         Služba za komerc.poslove

5.         Odjeljenje za javne nabavke

6.         Odjel interne revizije,

7.         A/A.

 

R/B

IZMJENE I DOPUNE

PLANA NABAVKI ZA 2018 N-

NOVO P-

PROMJENA

B-

BRISANO

PREDMET NABAVKE

ŠIFA JRJN

PROCJENJEN A

VRIJEDNOST NABAVKE(OS NOVNI PLAN)

PROCJENJENA

VRIJEDNOST

IZMJENA I

DOPUNA

PLANA

NABAVKE

VRSTA

POSTUPKA

NABAVKE

OKVIRNI DATUM POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA

UGOVORA

IZVOR

FINANSIRANJA

N

A

P

O

M

E

N

A

Xl

 

NABAVKA RAZNIH MATERIJALA

 

 

 

 

 

 

 

 

23

N

NABAVKA PAPIRA

30190000-7

0,00

6.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

27.03.2019

28.03 2019

VL.SR.

 

24

N

NABAVKA SQL LICENCE BAZE PODATAKA

30200000-1

0,00

2.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

04.04.2019

10.04.2019

VL.SR.

 

25

N

NABAVKA SREDSTAVA ZA ODMAŠĆIVANJE

398312200-4

0,00

6.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

04.04.2019

10.04.2019

VL.SR.

 

26

N

NABAVKA NASIPNOG MATERIJALA

14211000-3

0,00

6.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

09.05.2019

20.05.2019

VL.SR.

 

XVI

 

USLUGE SERVISIRANJA VOZILA I OPREME ZA VOZILA

 

 

 

 

 

 

 

 

2

P

USLUGE SERVISIRANJA AUDI VOZILA

50112100-4

6,000,00

4.368,46

DIREKTNI SPORAZUM

01.10.2019

07.10.2019

VL.SR.

 

12

P

USLUGE SERVISIRANJA SISTEMA UBRIZGAVANJA GORIVA I

AUTODIJAGNOSTIKE I

50116000-1

0,00

6.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

24.09.2019

26.09.2019

VL.SR.

 

 

 

 

AUTOELEKTRIČARA I VENTILACIJE U VOZILIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

26

N

USLUGE DUBINSKOG ČIŠĆENJA ETISONA I PROZORA NA ZGRADI DIREKCIJE BOS. KRUPA

90911300-9

0,00

432,14

DIREKTNI SPORAZUM

24.09.2019

26.09.2019

VL.SR.

 

XXVI

 

RADOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

20

N

IZVOĐENJE NAKNADNIH I NEPREDVIĐENIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE RADILIŠTA „TURSKE VODE" POGON GOSPODARENJA ZA OPĆINU BOS.KRUPA

4526700-9

0,00

3.380,00

PREGOVAR AČKI POSTPAK BEZ OBJAVE

04.02.2019

15.01. 2019

VL.SR.

 

21

N

RADOVI MONTAŽE NADSTREŠNICE

4526700-9

0,00

6.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

17.05.2019

20.05.2019

VL.SR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki ŠPD"Unsko-sanske šume „ d.o.o. Bos.Krupa smatraju se dijelom osnovnog Plana javnih nabavki ŠPD-a za 2019. godinu.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: