Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu) Nabavka servera, izrada glavnih projekata sanacije klizišta Medresa i Klisa-Strane, nadzor za putne pravce, usluge kreditnog zaduženja, čišćenje vodotoka Horljave, čišćenje vodotoka Mutnice, izgradnja vodovodne i hidrantske mreže faza 1- dionica 1 u PZ Ratkovac, izgradnja dijela primarne saobraćajnice i javne rasvjete u PZ Ratkovac, ugradnja stolarije, čišćenje vodotoka Čajin potok i Mutnica, sanacija puteva na području Grada Cazina, sanacija puteva u MZ Pjanići I MZ Trž.Raštela, uređenje dvorišta MZ Majetići

Datum objave: 16.10.2019. 13:15 / Izvor: Akta.ba, 21.06.2018.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a u skladu sa sredstvima planiranim u Budžetu Grada Cazina za 2018. godinu ("Službene novine Grada Cazina", broj: 1/17), Gradonačelnik, donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI Grada Cazin za 2018.godinu

 

Član 1.

u Planu Javnih nabavki za 2018. godinu broj: 01/N-05-2794/18 dodaju se sljedeće stavke:

REDNI BROJ

PREDMET NABAVKE

PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE

VRSTA POSTUPKA

PLANIRANI POČETAK POSTUPKA

PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA

 

ROBE

1

Server CAZIN KAT

11.000,00

konkurentski

IV kvartal

U skladu sa ugovorom

 

USLUGE

1

Izrada glavnih projekata sanacije klizišta "Medresa" i "Klisa-Strane"

21.000,00

konkurentski

IV kvartal

U skladu sa ugovorom

2

Proširenje postojećeg GlS-a i nadogradnja softverske platforme INOVA AreaCAD-GIS za Grad Cazin

100.000,00

Pregovarački bez objave obavještenja

IV kvartal

U skladu sa ugovorom

3

Nadzor za putne pravce

30.000,00

konkurentski

IV kvartal

U skladu sa ugovorom

4

Nabavka usluga kreditnog zaduženja

100.000,00

otvoreni

IV kvartal

U skladu sa ugovorom

 

 

RADOVI

1

Čišćenje vodotoka Horljave

13.000,00

konkurentski

III kvartal

Ugovor u trajanju od 30 dana

2

Čišćenje vodotoka Mutnice

22.000,00

konkurentski

III kvartal

Ugovor u trajanju od 30 dana

3

Izgradnja vodovodne i hidrantske mreže faza 1- dionica 1 u PZ Ratkovac

199.000,00

otvoreni

III kvartal

Ugovor u trajanju od 45 dana

4

Izgradnja dijela primarne saobraćajnice i javne rasvjete u PZ Ratkovac

323.000,00

otvoreni

III kvartal

Ugovor u trajanju od 45 dana

5

Izgradnja parkovskih igrališta u MZ Skokovi i MZ Pećigrad

25.000,00

konkurentski

III kvartal

Ugovor u trajanju od 30 dana

6

Nabavka i ugradnja stolarije za OS Cazin 1

320.000,00

otvoreni

IV kvartal

U skladu sa ugovorom

7

Čišćenje vodotoka Čajin potok i Mutnica

60.000,00

konkurentski

IV kvartal

U skladu sa ugovorom

8

Sanacija puteva na području Grada Cazina Sanacija puteva u MZ Pjanići I MZ Trž.Raštela

45.500,00

konkurentski

IV kvartal

U skladu sa ugovorom

9

24.000,00

konkurentski

IV kvartal

U skladu sa ugovorom

10

Uređenje dvorišta MZ Majetići

26.000,00

konkurentski

IV kvartal

Ugovor u trajanju od 30 dana

 

Ovaj Plan javnih nabavki stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj tabli Grada Cazina i na internet stranici Grada Cazin www.opcinacazin.ba.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko sanski kanton

Grad Cazin

 

Broj: 01/GN- 05-2794-2/17

Cazin; 21. 06. 2018. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: