Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena i dopuna javnih nabavki za 2019.godinu) Nabavka usluga ručnog pranja vozila i vulkanizerskih usluga u I.Sarajevu

Datum objave: 21.10.2019. 09:18 / Izvor: Akta.ba, 31.05.2019.

Bosna i Hercegovina

Predsjedništvo

Sekretarijat/Tajništvo

 

Broj, 11-16-6-152-3/19

Sarajevo,31.05.2019 godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), podzakonskim aktima donesenim u skladu sa ZOJN-a, Članom 6. Pravilnika o materijalno-Finansijskom poslovanju Predsjedništva BiH, broj: 01-190-11/04 od 12.02.2004. godine i 01-011-871-44/05 od 22.06.2005. godine, a u skladu sa Odlukama o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2019. godine broj: 259/2018 od 13. decembra 2018. godine („Službeni glasnik BiH“, broj:94/18) i za period april - juni broj: 37/19 od 11. marta 2019. godine („Službeni glasnik BiH“ , broj: 25/19) i Operativnog/dinamičkog plana za izvršenje budžeta Predsjedništva Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2019. godine i april - juni 2019. godine, donosim:

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLANU JAVNIH NABAVKI

PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE NA PRIVREMENOJ OSNOVI ZA 2019. GODINU

 

I

U Odluci o Planu javnih nabavki Predsjedništva BiH na privremenoj osnovi za 2019. godinu, broj: 11- 16-6-152/19 od 16.01.2019. godine i Odluci i izmjenama i dopunama odluke o planu javnih nabavki Predsjedništva BiH na privremenoj osnovi za 2019. godinu, broj: 11-16-6-152-2/19 od 07.02.2019. godine, član I mijenja se i glasi:

 

Vrijednost javnih nabavki, shodno potrebama Predsjedništva Bosne i Hercegovine, procjenjuje se na iznos od 1.896.650,00 KM i to za:

1.         Robe: 558.900,00 KM

2.         Usluge: 1.337.750,00 KM.

 

II

Ovom odlukom:

dodaje se nova stavka pod rednim brojem 42., a stavke od rednog broja 42. do 74. nalaze se pod rednim brojevima 43. do 75.

stavke pod rednim brojem 32. i 34. mijenjaju se u pogledu vremena isteka važećeg ugovora,

- stavke pod rednim brojem: 4., 5., 12., 18., 24., 25., 26., 27., 31., 32., 33., 34., 39., 51., 52., 56., 58. i 70. mijenjaju se u pogledu vremena pokretanja postupka,

stavka pod rednim brojem 59. mijenja se u pogledu procjene vrijednosti i vremena pokretanja postupka.

stavka pod rednim brojem 19. u pogledu procjenjene vrijednosti i vrste postupka, stavka pod rednim brojem 6. i 7. u pogledu procjene vrijednosti.

 

U preostalom dijelu Plan javnih nabavki na privremenoj osnovi za 2019. godinu se ne mjenja, a prikazan je na način kako je to navedeno u tabelarnom prikazu roba i usluga (Tabela br.l), koja čini sastavni dio ove Odluke.

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti na internet stranici Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

 

Dostavljeno;

-organizacionim jedinicama: 05,06,07,10,11

-Služba za odnose sa javnošću (radi objave na internet stranici) -Komisija za javne nabavke -Arhivi

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O PLANU JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: