Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2017.godinu) Nabavka usluga provođenja zajedničke komunalne potrošnje, odražavanja javne rasvjete na području opštine Laktaši, održavanje i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naselju, održavanja asfaltnih putnih pravaca, održavanja zelenih površina i zasada u putnom pojasu, sanaciji makadamskih saobraćajnica na području opštine Laktaši, održavanju prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskim uslovima, razgrtanja i uklanjanja snijega sa gradskih saobraćajnica (trgova, trotoara, parkinga i dr.), nabavka industrijske soli i održavanje pooholnosti, asfaltiranja lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljenim mjestima, čišćenje rijeke Stupčevcice u Trnu, čišćenje odvodnih kanala u Bakincima, čišćenje rijeke Crkvene u Miloševcima, ćišćenje rijeke Turjanice u Ljubatovcima, rijeke Vukešnice u Kadinjanima, rijeke Osorne u Bakincima, odvodnih kanala u Mahovljanima, sanacija degradiranih površina poljoprivrednog zemljišta, košenja ambrozije, čišćenje odvodnih kanala u Kobatovcima i Krnetama, čišćenje odvodnih kanala u Riječanima, čišćenje rijeke Vukešnice u Ćetojevićima, čišćenje potoka Dragićevacu Bakincima, Slatinske rijeke u Slatini, odvodnih kanala u Jakupovcima, odvodnih kanala u Boškovićima, Aleksićima i Ljubatovcima, odvodnih kanala u Glamočanima, Slatinske rijeke u Jaružanima i Velikom Blašku, čišćenje odvodnih kanala u Šušnjarima, pribavljanje objekata, vodosnabdijevanja-vodovoda i čišćenje Mahovljanske rijeke u Petoševcima

Datum objave: 21.10.2019. 09:29 / Izvor: Akta.ba, 03.01.2017.

IZVOD IZ PLANA NABAVKI OPŠTINE LAKTAŠI ZA 2017. GODINU

 

Ред.

број

Предмет набавке

Шифра јединственог рјечника јавне набавке

Процијењена вриједност (са ПДВ-ом)

Врста

поступка

Оквирни

датум

покретања

поступка

Оквирни

датум

закл»учења

уговора

Потрошачка

јединица

Економски

код

Напомена (закључење оквирног споразума,...)

 

 

 

РОБЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛУГЕ

 

2.1.

Услуге провођења заједничке комуналне потрошње

65000000-3

260.000,00

О

половина

јануара

половина

фебруара

00560170

412700

 

 

2.4.

Одражавање јавне расвјете на подручју општине Лакташи

50232100-1

70.000,00

О

половина

јануара

крај

фебруара

00560170

412500

 

 

2.5.

Одржавање и заштита локалних и

некатегорисаних путева и улииа v насељу        

 

205.000,00

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.

Одржавање асфалтних путних праваца

50232100-1

185.000,00

О

крај марта

крај јуна

00560170

412500

 

 

2.5.2.

Одржавање зелених површина и засада у путном noiacv

77312100-1

20.000,00

к

почетак марта

крај априла

00560170

412500

 

 

2.7.

Санација макадамских саобраћајница на подручју општине Лакташи

50230000-6

52.000,00

0

половина

марта

половина

маја

00560170

511200

 

 

2.8.

Одржавање проходности локалних и

некатегорисаних путева у зимским условима

90620000-9

85.000,00

0

крај августа

крај

септембра

00560170

412500

 

 

2.9.

Разгртање и уклањање снијега са градских саобраћајница (тргова, тротоара, паркинга и др.), набавка индустријске соли и оложавање поохолности

90620000-9

55.000,00

0

крај августа

крај

септембра

00560170

412800

 

 

Ред.

број

Предмет набавке

Шифра јединственог рјечника јавне набавке

Процијењена вриједност (са ПДВ-ом)

Врста

поступка

Оквирни

датум

покретања

поступка

Оквирни

датум

закл»учења

уговора

Потрошачка

јединица

Економски

код

Напомена (закључење оквирног споразума,...)

2.12.

Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним мјестима

45233222-1

100.000,00

О

крај априла

крај јула

00560170

511100

 

РАДОВИ

3.1.

Чишћење ријеке Ступчевцице у Трну

45246200-5

10.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Суфинансирање- кроз пројекат LIR-a, no процедурама, које riDHMiett»vie

3.2.

Чишћење одводних канала у Бакинцима

45246200-5

5.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

3.3.

Чишћење ријеке Црквене у Милошевцима

45246200-5

5.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

3.4.

Чишћење ријеке Турјанице у Љубатовцима

45246200-5

25.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

3.5.

Чишћење ријеке Вукешнице у Кадињанима

45246200-5

5.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

3.6.

Чишћење ријеке Осорне у Бакинцима

45246200-5

5.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

3.7.

Чишћење одводних канала у Маховљанима

45246200-5

5.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које

Ред.

број

Предмет набавке

Шифра јединственог рјечника јавне набавке

Процијењена вриједност (са ПДВ-ом)

Врста

поступка

Оквирни

датум

покретања

поступка

Оквирни

датум

закл»учења

уговора

Потрошачка

јединица

Економски

код

Напомена (закључење оквирног споразума,...)

 

3.8.

Санација деградираних површина пољопривредног земљишта

45112000-5

10.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

 

3.9.

Кошење амброзије

77312100-1

10.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

 

3.10.

Чишћење одводних канала у Кобатовцима и Крнетама

45246200-5

5.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

 

3.11.

Чишћење одводних канала у Ријечанима

45246200-5

5.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

 

3.12.

Чишћење ријеке Вукешнице у Ћетојевићима

45246200-5

5.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

 

3.13.

Ћишћење потока Драгићевацу Бакинцима

452462005

5.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

 

3.14.

Чишћење Слатинске ријеке у Слатини

45246200-5

5.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

 

3.15.

Чишћење Маховљанске ријеке у Петошевцима

45246200-5

5.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које

 

 

Ред.

број

Предмет набавке

Шифра јединственог рјечника јавне набавке

Процијењена вриједност (са ПДВ-ом)

Врста

поступка

Оквирни

датум

покретања

поступка

Оквирни

датум

закл»учења

уговора

Потрошачка

јединица

Економски

код

Напомена (закључење оквирног споразума,...)

3.16.

Чишћење одводних канала у Јакуповцима

45246200-5

5.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

3.17.

Чишћење одводних канала у Бошковићима, Алексићима и Љубатовцима

45246200-5

6.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

3.18.

Чишћење одводних канала у Гламочанима

45246200-5

5.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

3.19.

Чишћење Слатинске ријеке у Јаружанима и Великом Блашку

45246200-5

5.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

3.20.

Чишћење одводних канала у Шушњарима

45246200-5

5.000,00

О

01.07.2017.

15.09.2017.

00560150

412800

Директно финансирање или суфинасирање-кроз пројекат UNDP-a no процедурама, које примјењује

3.21.

Прибављање објеката

водоснабдијевања-

водовода

45247270-3

155.000,00

О

01.07.2017.

01.09.2017.

00560150

513100

 

 

Plan nabavki za 2017. godinu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: