Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(osma izmjena i dopuna plana nabavki za 2019. godinu) Izvođenje radova na asfaltiranju malonogometnog igrališta u Novom Naselju, radova na izradi pokrova krovišta pumpne stanice Potočani - Jošava i na utopljavanju Dječijeg vrtića Paola Ceureto Odžak

Datum objave: 22.10.2019. 13:07 / Izvor: Akta.ba, 18.10.2019.

Plan VIII izmjena.pd

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ODŽAK

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 01-02- 2163 /19

Datum: 17.10. 2019. godine

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i članka 38. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik općine Odžak“, broj 02/09), a u skladu s sredstvima planiranim u Proračunu Općine Odžak za 2019.godinu, Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o VIII (osmoj) izmjeni i dopuni Plana javnih nabava Općine Odžak za 2019. godinu

 

Članak 1.

Na osnovu ukazanih potreba Općine Odžak vrši se VIII (osma) izmjena i dopuna Plana javnih nabava Općine Odžak za 20l9.godinu, broj: 01-02-923/19 od 19.03.2019. godine.

I. Plan javnih nabava u dijelu III —RADOVI se briše pod rednim brojem 8, mijenja pod rednim brojem 10 i dopunjuje pod rednim brojem 35 i glasi:

 

1. Pod rednim brojem 10

Predmet javne nabave: Radovi na asfaltiranju malonogometnog igrališta u Novom Naselju

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 15.800,00 KM,

Ekonomski kod: 613320 -12 Izdaci za održavanje javnih površina.

Vrsta postupka: konkurentski.

Okvirni datum pokretanja postupka: listopad

Okvirni datum zaključenja ugovora: studeni

Izvor financiranja: proračun

 

2. Pod rednim brojem 35

Predmet javne nabave: Radovi na izradi pokrova krovišta pumpne stanice Potočani - Jošava

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 1506,00 KM,

Ekonomski kod: 821224-2 - Objekti vodovoda Potočani

Vrsta postupka: direktni sporazum .

Okvirni datum pokretanja postupka: listopad

Okvirni datum zaključenja ugovora: listopad

Izvor financiranja: Vlada Županije Posavske

 

II. Izmjena i dopuna plana javnih nabava broj VI ( br.: 01-02-2014/19 od 17.09.2019.g.) sc mijenja pod rednim brojem 34 i glasi :

 

3. Pod rednim brojem 34

- Predmet javne nabave: Radovi na utopljavanju Dječijeg vrtića Paola Ceureto" Odžak

 - Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 17.200.00 KM,

Ekonomski kod: 821619 - Ostala rekonstrukcija i poboljšanja - utopljavanjc Dječijeg vrtića „Paola

Ceureto" Odžak i 821529 Sufinanciranje projekata

Vrsta postupka: konkurentski

Okvirni datum pokretanja postupka: listopad

Okvirni datum zaključenja ugovora: studeni

Izvor financiranja: Ministarstvo prostornog uređenja hedcracije BiH, Proračun

Članak 2.

Svi podaci koji su obuhvaćeni izmjenom Plana javnih nabava sadržani su u tabeli koja čini sastavni dio ove odluke.

 

Članak 3.

Ova Odluka je sastavni dio Plana javnih nabava Općine Odžak za 2019.godinu. Svi ostali podaci Plana javnih nabava za 2019.godinu ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na vveb stranici Općine Odžak: www. odzak.ba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: