Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2019. godinu) Nabavka materijala za prvu pomoć, dekoracija službenih prostorija, sitnog inventara, materijala za kulturu i sport, hrane i prehrane, materijala za čišćenje, za popravku i održavanje zgrade, popravku i održ.opreme, namještaja, kompjuterske opreme, opreme za prenos pod.i glasa, ostalih kanc.mašina, električne i fotog.opreme, strojeva, uređaja i alata, ostalih stalnih sredstava, izdaci za obrasce i papir, kompjuterski materijal, za obrazovanje kadrova, uredski materijal, obrazovna pomagala: metalska stručna škola, stolari, građevinska stručna škola, tekstil, za uniformu, odjeću, platno, informisanje, rekonstrukcija i adaptacija zgrade, usluge popravki i održavanja zgrade, opreme, obezbjeđenja, ostale komunalne usluge, prevoza i goriva, osiguranja učenika, reprezentacije, medicinske i stručne usluge, usluge za stručno obrazovanje, pravne, softwerske, hardwerske i ostale nepomenute usluge

Datum objave: 23.10.2019. 14:48 / Izvor: Akta.ba, 21.10.2019.

plann nabavki za 2019.

 

Organizacija: 

JU Srednjoškolski centar Hadžići

 

Faza postupka: 

Plan nabavki

Objavljen/dopunjen/izmijenjen/Ne donosi se: 

Objavljen

Datum plana nabavki: 

14.12.2018

Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene) : 

 odluka_o_usvajanju_plana_nabavki_za_2019.doc

 plan_javnih_nabavki_za_2019.docx

Datum unosa: 

21.10.2019

Nadlezno ministarstvo: 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

 

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 154. Pravila JU Srednjoškolski centar Hadžići, Školski odbor na sjednici održanoj  14.12.2018.godine, jednoglasno donosi

 

O D L U K U

o usvajanju Plana javnih nabavki

JU Srednjoškolski centar Hadžići za 2019. godinu

 

I

JU Srednjoškolski centar Hadžići, kao Ugovorni organ iz člana 4. Zakona o javnim nabavkama, utvrđuje stvarne potrebe za nabavku roba i usluga u kalendarskoj 2019. godini.

 

Plan iz prethodnog stava obuhvata nabavku roba i usluga, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom rječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja.

 

II

Planirane javne nabavke će se provoditi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih Zakonom

i predviđenih unutrašnjom organizacijom, procjena količina je izvršena na osnovu analize potrošnje prethodnih godina, a procjena vrijednosti je utvrđena na osnovu analize cijena iz ugovora iz prethodnih godina, kao i uvidom u aktuelne cijene različitih ponuđača, računajući i procjenu porasta cijena na tržištu

 

III

Ovaj Plan  javne nabavke roba i usluga  može se dopuniti neplaniranom, novonastalom, hitnom javnom nabavkom.

Ugovorni organ zadržava pravo u slučaju obrazloženog zahtjeva zasnovanog na odredbama Zakona o javnim nabavkama da promjeni vrstu postupka i procijenjenu vrijednost nabavke na osnovu  obrazloženja zasnovanog na ekonomskim i drugim pokazateljima, kao što su znatnije promjene cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene vrijednosti, smanjenje ili povećanje količina u skladu sa izmjenjenim okolnostima i sl.

 

IV

Plan  JU Srednjoškolski centar Hadžići primjenjivat će se u skladu sa  Budžetom za 2019. godinu, raspoloživim novčanim sredstvima i potrebama ove Javne ustanove.

 

V

Za sve nabavke predviđene Planom nabavke obavezno je donošenje odluke o pokretanju postupka nabavke u formi i sadržaju u skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama.

Sredstva predviđena za neplanirane nabavke mogu se koristiti na osnovu  pojedinačne odluke koja se zasniva na obrazloženom zahtjevu o nužnosti i utemeljenosti nabavke koja se nije mogla predvidjeti u vrijeme donošenja Plana nabavki, u slučaju ovakve situacije ugovorni organ zadržava pravo da naknadno izvrši dopunu Plana javnih nabavki.

Plan se sastoji od tekstualnog i tabelarnog dijela.

Tabelarni dio Plana podijeljen je u 2 ( dva) segmenta: robe – usluge.

 

VI

Plan nabavki objavit će se na web stranici Ugovornog organa: www.sscha.edu.ba

 

VII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

VD   PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Čović Eldar,dipl.pravnik.

 

 

R.br.

Konto

Predmet nabavke

Procijenjena vrijednost nabavke

Vrsta postupka nabavke

Sklapali se ugovor ili okvirni sporazum

Okvirni period pokretanja pastupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

Izvor finansiranja

 

ROBE

 

 

 

 

 

 

 

1.

6134

  Izdaci za obrasce i papir

 

2.000,00

 

Direktni sporazum

 

 

Ugovor

 

 

I kvartal

 

Do kraja 2019.godine

 

 

 

 

 

 

 

Izdaci za kompjuterski materijal

1.500,00

Direktni sporazum

 

Ugovor

 

 

I kvartal

Do kraja 2019.godine

 

Budžet

 

 

 

Materijal za prvu pomoć

500

Direktni sporazum

 

-

 

I kvartal

-

Budžet

 

 

 

Dekoracija službenih prostorija

500

Direktni sporazum

 

-

II kvartal

-

Budžet

 

 

 

Izdaci za obrazovanje kadrova

500

Direktni sporazum

 

-

II kvartal

-

Budžet

 

 

 

Uredski materijal

2.5000

Direktni sporazum

 

Ugovor

I kvartal

Do kraja 2019.godine

 

Budžet

 

 

 

Sitni inventar

1.000

Direktni sporazum

 

-

I kvartal

Do kraja 2019.godine

 

Vlastiti

 

 

Izdaci z aobrazovna pomagala:

-metalska stručna škola

-stolari,

-građevinska stručna škola

-tekstila

 

 

3.000,00

1.000,00

500,00

 

500,00

Direktni sporazum

 

Ugovor

I kvartal

Do kraja 2019.godine

 

3000vlastiti

Budžet

 

 

 

Materijal za kulturu i sport

500

Direktni sporazum

-

II kvartal

-

Budžet

 

 

 

Izdaci za uniformu,odjeću,platni

1.500,00

Direktni sporazum

-

III kvartal

-

Budžet

 

 

 

Hrana i prehrana

1.000,00

Direktni sporazum

-

II kvartal

-

Budžet

 

 

 

Materijal za čišćenje

3.000,00

 Direktni sporazum

Ugovor

I kvartal

-

Budžet

 

2

6137

Materijal za popravku i održavanje zgrade

5.000,00

Direktni sporazum

Ugovor

I kvartal

Do kraja 2019.godine

2000 vlastiti

Budžet

 

 

 

Materijal za popravku i održ.opreme

4.000,00

Direktni sporazum

Ugovor

I kvartal

Do kraja 2019.godine

Vlastiti

 

3

8213

namještaj

1.000,00

Direktni sporazum

Ugovor

I kvartal

-

Vlastiti

 

 

 

Kompju.oprema

5.000,00

Direktni sporazum

Ugovor

I kvartal

Do kraja 2019.godine

Vlastiti

 

 

 

Oprema za prenos pod.i glasa

1.000,00

Direktni sporazum

-

I kvartal

Do kraja 2019.godine

Vlastiti

 

 

 

Ostale kanc.mašine

500,00

Direktni sporazum

-

III kvartal

-

Vlastiti

 

 

 

Električna i fotog.oprema

1.000,00

Direktni sporazum

-

I kvartal

-

Vlastiti

 

 

 

Strojvi,uređaji i alati

500,00

Direktni sporazum

-

II kvartal

-

Vlastiti

 

 

 

Ostala stalna sredstva

500,00

Direktni sporazum

-

II kvartal

-

Vlastiti

 

4

8216

Rekonstrukcija zgrade

5.000,00

Direktni sporazum

Ugovor

I kvartal

-

Vlastiti

 

 

 

Adaptacija zgrade

1.650,00

Direktni sporazum

ugovor

I kvartal

-

Vlastiti

 

 

USLUGE

 

 

 

 

 

 

 

1.

6137

Usluge pop.i odrz.zgrade

5.000,00

Direktni sporazum

ugovor

I kvartal

Do kraja 2019.godine

Budžet

 

 

 

Usluge pop.i održ opreme

3.000,00

Direktni sporazum

ugvor

I kvartal

Do kraja 2019.godine

Budžet

2

6133

Usluge obezbjeđenja

2.000,00

Direktni sporazum

ugovor

I kvartal

Do kraja 2019.godine

Budžet

 

 

 

Ostale komunalne usluge

1.000,00

Disrektni sporazum

Ugovor

I kvartal

Do kraja 2019.godine

Budžet

 

3

6135

Usluge prevoza i goriva

3.300,00

Direktni sporazum

Ugovor

I kvartal

Do kraja 2019 godine

1000 Vlastiti

 

4

6138

Osiguranje učenika

5.000,00

Direktni sporazum

Ugovor

I kvartal

Do kraja 2019.godine

Budžet

 

5.

6139

Usluge reprezentacije

3.000,00

Direktni sporazum

-

-

-

Vlastiti

 

 

 

Medicinske uskuge

4.000,00

Dirktni sporazum

ugovor

III kvartal

Do kraja 2019.godine

Budžet

 

 

 

Stručne usluge

5.000,00

Direktni sporazum

ugovor

II kvartal

-

Vlastiti

Budžet

 

 

Usluge za stručno obrazovanje

5.000,00

Direktni sporazum

ugovor

-

-

 

Budžet

 

 

 

Izdaci za informisanje

3.000,00

Direktni sporazum

ugovor

-

-

Budžet

 

 

 

Pravne usluge

5.000,00

Direktni sporazum

ugovor

II kvartal

-

Vlastiti

 

 

 

Softwerske usluge

2.000,00

Direktni sporazum

ugovor

I kvartal

 

Vlastiti

 

 

 

Hardwerske usluge

2.000,00

Direktni sporazum

ugovor

I kvartal

 

Vlastiti

 

 

 

Ostale nepomenute usluge

6.000,00

Direktni sporazum

Ugoovr

-

-

Vlastiti

Bužet

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: