Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2019. godinu) Nabavka promotivnog materijača, poklona i priznanja

Datum objave: 07.01.2020. 15:50 / Izvor: Akta.ba, 05.12.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt Bosne i Hercegovine       

 

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA         

 

Broj: 015-180/5-1/19-5

Brčko, 05.12.2019. godine

 

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na osnovu člana 18 stav (1) tačka k) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (''Službeni glasnik Brčko distrikta BiH'', broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17 i 50/18) u skladu sa članom 17 stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Finansijskim planom Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za 2019. godinu, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI PLANA NABAVKI FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2019. GODINU

 

Član 1

Mijenja se Plan nabavki Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za 2019. godinu, broj: 015-180/5-1/19 od 21.01.2019. godine, broj: 015-180/5-1/19-1 od 12.03.2019. godine, broj: 015­180/5-1/19-2 od 19.06.2019. godine, broj: 015-180/5-1/19-3 od 10.07.2019. godine i broj: 015-180/5­1/19-4 od 22.07.2019. godine, tako što se u članu 2, u tabelarnom dijelu „I ROBE", redni broj 9, mijenja se i glasi:

9

Promotivni materijal

22462000-6

6.000,00

Direktni

Po potrebi

Po potrebi

Finansijski planFonda za 2019. godinu

 

a iza rednog broja 20, dodaje se redni broj 21, koji glasi:

21

Pokloni i priznanja

18530000-3

6.000,00

Direktni

Po potrebi

Po potrebi

Finansijski plan Fonda za 2019. godinu

 

 

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

E.H.

 

DIREKTOR

Miodrag Todorović, dipl. ekonomista, s.r.

 

DOSTAVITI:

šefovima službi FZO (3x)

šefu računovodstva

internom kontroloru

evidenciji

a/a

web

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: