Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2020. godinu) Izvođenje radova modernizacije putne infrastrukture-izgradnja kružnog toka, rekons. ulica Muzaferija, Džemaludina Čauševića, Hadžijina voda, Kožarska, Basamaaci, Mevića, izgradnji saobraćajnice kroz poslovnu zonu Ozrakovići, pješač. staza i dijela saobraćajnice u naselju Šareni Hanovi, MZ Moštre, rekons. puta u naselju Radinovići, MZ Moštre, puta Debeli nišan, podrška projektu vodosnabdijevanja naselja Ravne i Paljika, puta u naselju Srhinje, pravca u Kralupima, puta i potp. zida Tušnjići, potoka u naselju Buzići, puta Seoča, puta Kula Banjer, puta Čekrekčije, puta Vratnica, mosta preko rijeke Goruše (Arnautovići-Mulići), javne rasvjete Križ i Klisa, klizišta Klisa 2, klizišta na likalitetu ulica Rašidovića, klizišta Gunjište, potp. Zid u ulici VI (Podvisoki), uređenje platoa Bijele džamije, Mile konzervacija lokaliteta, rekons. Šehidskog obilježja, puta u naselju Mahala, Liješeva, puta u naselju Gračanica, puta u naselju Grđevac, puta u naselju Šošnje, javne rasvjete Gračanica-Goruša, puta u naselju Zagornica, održavanje javnih zelenih površina, zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta, djelovanje na putnoj infrastrukturi, održavanje horiz. i vert. signalizacije...

Datum objave: 13.01.2020. 13:57 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2020.

ć

100131

821600

45000000-7

izgradnja saobraćajnice kroz poslovnu zonu Ozrakovići

213,675.21

Otvoreni postupak

I kvartal

Ugovor

l godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer i predračun radova

Detaljno prema predmjeru i predračunu radova

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

Sufinansiranje

vlinistarstva privrede ZDK uiznosu od 150.000.00 KM

7

100131 821600

45000000-7

Izgradnja pješačkih staza i dijela saobraćajnice u naselju Šareni Hanovi, MZ M oštre

299,145.30

Otvoreni postupak

1 kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer i predračun radova

Detaljno premapredmjeru ipredračunu radova

Grad Visoko

Budžet Grada

Visoko za 2020. godinu

 

8

100131 821600

45000000-7

Rekonstrukcija puta u naselju Radinovići, MZ Moštre

29,632.48

Otvoreni postupak

kvartal

Ugovor

l godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer ipredračun radova

Detaljno prema predmjeru i predračunu radova

Grad

Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

9

100131 821600

45000000-7

Rekonstrukcija puta Debeli nišan

1,282.05

Otvoreni postupak

I kvartal

Ugovor

l godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer i predračun radova

Detaljno prema predmjeru i predračunu radova

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

10

100131 821600

45000000-7

Podrška projektu vodosnabdijevanju za naselja Ravne i Paljika

128,205.13

Otvoreni postupak

kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer i predračun radova

Detaljno prema predmjeru i predračunu radova

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

11

100131

82 1600

45000000-7

Rekonstrukcija puta u naselju Srhinje

34,188.03

Otvoreni postupak

1 kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer i predračun radova

Detaljno prema predmjeru ipredračunu radova

Grad

Visoko

Budžet GradaVisoko za2020. godinu

 

12

10013 I 821600

45000000-7

Sanacija putnog pravca u Kralupima

68.376 07

Otvoreni postupak

kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer i predračun radova

Detaljno prema predmjeru i predračunu radova

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

13

100131 821600

45000000-7

Rekonstrukcija puta i potpornog zida Tušnjići

42,735.04

Otvoreni postupak

I kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer i predračun radova

Detaljno prema predmjeru i predračunu radova

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

14

100131 821600

45000000-7

Regulacija potoka u naselju Buzi ći

36,495.73

Otvoreni postupak

1 kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer ipredračun radova

Detaljno prema predmjeru ipredračunu radova

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020 godinu

 

 

 

!5

10011

821600

45000000-7

Rekonstrukcija puta Seoča

55,555.56

Otvoreni postupak

kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer predračun radova

Detaljno premaprcdnijcru predračunuradova

Grad

Visoko

Budžet GradaVisoko za2020, godinu

 

16

100131

821600

45000000-7

Rekonstrukcija puta Kula Ban jer

42,755.04

Otvorenipostupak

1 kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer ipredračun radova

Detaljno premapredmjeru ipredračunu radova

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za2020. godinu

 

17

100131 821600

45000000-7

Rekonstrukcija puta Čekrekčije

68,376.07

Otvorenipostupak

kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer predračun radova

Detaljno prema predmjeru predračunuradova

Grad Visoko

BudžetGrada Visoko za2020. godinu

 

18

10013I821600

45000000-7

Rekonstrukcija puta Vratnica

59,829.06

Otvorenipostupak

I kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer predračun radova

Detaljno premapredmjeru ipredračunu radova

Grad

Visoko

Budžet GradaVisoko za2020. godinu

 

19

100131 82 1600

45000000-7

Izgradnja mosta preko rijeke Goruše (Amaulovići - Mulići) sa pristupnom saobraćaj nicom

183,760.68

Otvorenipostupak

1 kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer ipredračun radova

Detaljno premapredmjeru predračunuradova

Grad Visoko

Budžet

GradaVisoko za 2020. godinu

 

20

100131

821600

31000000-6

Jzgradn ja javne rasvjete Križ i Klisa

21,367.52

Otvoreni postupak

1 kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Tehnička

specifikacija

Detaljno prematehničkoj speci Ukaciji

Grad Visoko

Budžet GradaVisoko za 2020. godinu

Suflnansiran je Vijeća Europeiznosom od16.000,00 KM

21

100131821600613700

45000000*7

Sanacija klizišta Klisa 2

54,957.26

Otvorenipostupak

kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer predračun radova

Detaljno premapredmjeru ipredračunuradova

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za2020. godinu

Sulmansiranje Civilnezaštite

22

100131821600 613700

45000000-7

Sanacija klizišta na lokalitetu Ulico Rašidovića

62,393.16

Otvorenipostupak

kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer ipredračun radova

Detaljno premapredmjeru ipredračunuradova

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za2020, godinu

Suflnansiranje Civilnezaštite

23

10013! 821600613700

450000UO-7

Sanacija klizišta Gunjište

42,735.04

Otvorenipostupak

i kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer i predračun radova

Detaljno prema predmjeru ipredračunuradova

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za2020. godinu

Sulmansiran je Civilnezaštite

24

100131821600613700

45000000-7

Potporni zid u ulici VI (Pođvtsoki)

39,316.24

Otvorenipostupak

kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer ipredračun radova

Detaljno premapredmjeru ipredračunuradova

Grad

Visoko

BudžetGrada Visoko za 2020. godinu

Suflnansiranje Civilnezaštite

 

25          

26          

100131821600

45000000-7

Uređenje platoa Bijele džamije

85,470.09

Otvorenipostupak

1 kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Piedmjer predračun radova

Detaljno premapredmjeru ipredračunuradova

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za2020 godinu

 

100131821600

45000000-7

Mile konzervacija lokaliteta

42,735.04

Otvorenipostupak

kvartal

Ugovor

t godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer ipredračun radova

Detaljno premapredmjeru ipredračunuradova

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za2020. godinu

 

27

100131 821600

45000000-7

Rekonstrukcija Šehidskog obilježja

85.470.09

Otvorenipostupak

1 kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Piedmjer i predračun radova

Detaljno prema predmjeru ipredračunuradova

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za2020. godinu

 

28

100131 »21600

45000000-7

Rekonstrukcija puta u naselju Mahala, Liješeva

25,641.03

Otvorenipostupak

kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer ipredračun radova

Detaljno premapredmjeru predračunuradova

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za2020. godinu

 

29

100131821600

45000000-7

Rekonstrukci ja puta naselju Gračanica

51,282.05

Otvoreni postupak

kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer predračun radova

Detaljno prema predmjeru i predračunuradova

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

30

100131821600

45000000-7

Rekonstrukcija puta naselju Grđcvac

25.641.03

Otvoreni postupak

kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer predračun radova

Detaljno premapredmjeru ipredračunuradova

Grad

Visoko

Budžet Grada

Visoko za2020. godinu

 

31

100131 821600

45000000-7

Rekonstrukcija puta u naselju Sosnje

42,735.04

Otvorenipostupak

1 kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Predm jer i predračun radova

Detaljno prema predmjeru ipredračunuradova

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za 2020. godinu

 

32

100131821600

31000000-6

Izgradnja javne rasvjete Gračanica Goruša

25,641.03

Otvorenipostupak

1 kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Tehničkaspecifikacija

Detaljno prematehničkojspecifikaciji

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za2020. godinu

 

33

100131

821600

45000000-7

Rekonstrukcija puta u naselju Zagoniica

42,735.04

Otvorenipostupak

1 kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Piedmjer ipredračun radova

Detaljno prema predmjeru i predračunu radova

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020 godinu

 

34

100131

613300

50000000-5

Od ržavanj e avni h zelenih po vrši a

183,760.68

Otvorenipostupak

kvartal

Okvirnisporazum

godina

april/maj 2020

Ne

Tehničkaspecifikacijausluga

Detaljno prematehničkojspecifikacijiusluga

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za2020 godinu

 

 

 

100131

613300

50000000-5

Sufinanciranje JKP „Gradska groblja" u održavanje grobl ja i spomenika

64,102.56

Otvoreni postupak

kvartal

Okvirni sporazum

1 godina

april/maj 2020

Ne

Tehnička specifikacija usluga

Detaljno prema tehničkoj specifikaciji usluga

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

36

100131

613300

50000000-5

Isticanje natpisa i obilježavanja povodom praznika

6,837.61

Otvoreni postupak

I kvartal

Okvirni sporazum

l godina

april/maj 2020

Ne

Tehnička specifikacija usluga

Detaljno prema tehničkoj specifikaciji usluga

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020, godinu

 

37

100131 613300

50000000-5

Podrška infrastrukturnim ulaganjima u prošireni dio gradskog groblja

12,820.51

Otvoreni postupak

I kvartal

Okvirni sporazum

1 godina

april/maj 2020

Ne

Tehnička specifikacija usluga

Detaljno prema tehničkoj specifikaciji usluga

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

38

100131 613300

31000000-6

Nabavka svjetlosne dekoracije za gradske ulice

21,367.52

Otvoreni postupak

I kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Tehnička specifikacija roba

Detaljno prema tehničkoj specifikaciji roba

Grad

Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

39

100131

613300

90000000-7 90620000-9

Zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta

170,940.17

Otvoreni postupak

I kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Tehnička specifikacija usluga

Detaljno prema tehničkoj specifikaciji usluga

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za2020. godinu

 

 

40

10013613700

50232000-0

Tekuće održavanje javne rasvjete semafora

68,376.07

Otvorenipostupak

kvartal

Okvirnisporazum

1 godina

april/maj 2020

Ne

Tehničkaspecifikacijausluga

Detaljno prematehničkojspecifikacijiusluga

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za2020. godinu

 

41

100131

613700

45000000-7

Intei veiilno djelovanje na putnoj infrastrukturi

222,222.22

Otvorenipostupak

kvartal

Okvirni sporazum

godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer i predračun radova

Detaljno prema predmjeru predračunu radova

Grad Visoko

BudžetGrada Visoko za2020. godinu

 

42

100131 613700

50000000-5

Održavanje zatega na pješačkom mostu

34.188.03

Otvoreni postupak

1 kvartal

Okvirni sporazum

godina

april/maj 2020

Ne

Specifikacija usluga

Detaljno premaspecifikacijiusluga

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za2020. godinu

 

43

100131613700

50000000-5

Tekuće održavanje mostova stubo va javnerasvjete na području gradu Visoko

34,188.03

Otvorenipostupak

I kvartal

Okvirni

sporazum

I godina

april/maj 2020

Ne

Specifikacijausluga

Detaljno premaspecifikacijiusluga

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

44

100131613700

34000000-7

fnvesticiono, tekuće i održavan je vertikalnesignalizacije

12,820.51

Otvorenipostupak

kvartal

Okvirnisporazum

I godina

april/maj 2020

Ne

Specifikacija roba

Detaljnopremaspecifikacijiroba

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za 2020. godinu

 

45

100131

613700

34000000-7

fnvesticiono tekuće održavanje opreme naputnoj infrastrukturi

32.478.63

Otvorenipostupak

1 kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Specifikacija roba

Detaljnopremaspecifikacijiroba

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za2020. godinu

 

46

100131 613700

34000000-7

Investieiono tekuće održavanje horizontalne signalizacije

12.820.51

Otvorenipostupak

I kvartal

Okvirnisporazum

godina

april/maj 2020

Ne

Specifikacija roba

Detaljno premaspecifikacijiroba

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za2020. godinu

 

47

100131

613700

44000000-0

Nabavka materijala za inlervcntno djelovanje na putnoj infrastrukturi

42,735.04

Otvorenipostupak

1 kvartal

Okvirnisporazum

godina

april/maj 2020

Ne

Tehnička specifikacija roba

Detaljnoprema tehničkojspecifikacijiroba

Grad Visoko

BudžetGrada Visoko za2020. godinu

 

48

100131613300

32000000-332323500-8

Nabavka i ugradnja solarnog video nadzora na divljini deponijama

8,547.01

Otvorenipostupak

II kvartal

Ugovor

godina

august/septembar 2020

Ne

Tehničkaspecifikacija roba

Detaljno prema tehničkoj specifikaciji roba

Grad

Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

49

100131

613300

43325000-7

Uređenje izletišta Ravne

17.094.02

Otvorenipostupak

II kvartal

Ugovor

1 godina

august-'septembar 2020

Ne

Tehničkaspecifikacija roba

Detaljnoprematehničkojspecifikaciji roba

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za2020. godinu

 

50

100131

613300

45000000-7

Nastavak radova na uređenju Zanatskog centra II laza

4,273.50

Otvorenipostupak

II kvartal

Ugovor

godina

august-'septembar 2020

Ne

Predmjer ipredračun radova

Detaljnopremapredmjeru ipredračunuradova

Grad Visoko

Budžet GradaVisoko za2020. godinu

 

 

51

100131613300

43325000-7

Jređenje gradskog parka u ulici Branilaca

25,641.03

Otvorenipostupak

II kvartal

Ugovor

godina

augusl/septcmbar 2020

Ne

Tehničkaspecifikacija roba

Detaljno prematehničkojspecifikaciji roba

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za2020. godinu

 

52

100131

613300

44610000*9 44613800-8

Nabavka posuda /a komunalni otpad 1,1 iizgradnja zelenili ostrva

25,641 03

Olvoreni postupak

II kvartal

Ugovor

1 godina

august/septembar 2020

Ne

Tehničkaspecifikacija roba

Detaljno prema tehničkoj specifikaciji roba

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za 2020, godinu

 

53

100131613300

39298900-6

Dekorativno uređenje Kožarskog mosta imosta preko rijeke Bosne na ulazu u Visoko)

29,914.53

Olvorenipostupak

II kvartal

Ugovor

godina

august'seplembar 2020

Ne

Tehničkaspecifikacija roba

Detaljno prematehničkojspecifikaciji roba

Grad

Visoko

BudžetGradaVisoko za2020. godinu

 

54

100131613300

43325000-7

Uređenje dječijih igrališta u mjesnimzajednicama na području grada Visoko

25.641.03

Otvorenipostupak

II kvartal

Ugovor

godina

august/septembar 2020

Ne

Tehničkaspecifikacija roba

Detaljno prematehničkoj speci fikaciji roba

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za2020. godinu

 

55

100131 613300

45000000-7 45443000-4

Povećanje energetske efikasnosti na objektuKSC „Mladost" (termo fasada)

34,188.03

Otvorenipostupak

II kvartal

Ugovor

godina

august/septembar 2020

Ne

Predmjer i predračun radova

Detaljno premapredmjeru i predračunu radova

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za 2020. godinu

 

56

100131

613300

90522400-6

Čišćenje divljih deponija

29,914.53

Otvorenipostupak

I kvartal

Okvirnisporazum

godina

april/maj 2020

Ne

Specifikacijausluga

Detaljno premaspecifikacijiusluga

Grad Visoko

Budžet GradaVisoko za2020. godinu

 

57

100131

821500

71000000-8

Revizija projektne dokumentaci je

42,735.04

Otvorenipostupak

kvartal

Okvirni sporazum

godina

april/maj 2020

Ne

Tehničkaspecifikacijausluga

Detaljno prema tehničkojspecifikacijiusluga

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za2020, godinu

 

58

100131613900

71247000-1

Vršenje usluga stručno - tehničkog nadzoranad izvođen jem radova okviru realizacijeprojekata Orada Visoko za 2020.god.

42.735.04

Otvorenipostupak

l kvartal

Okvirnisporazum

godina

april/maj 2020

Ne

Projektni zadatak

Detaljno premaprojektnom zadatku

Grad Visoko

Budžet

GradaVisoko za 2020. godinu

 

59

100131614300

45000000-7

Adaptacija školskih objekata ua područjugrada Visoko

85.470.09

Otvorenipostupak

I kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer predračun radova

Detaljno premapredmjeru predračunuradova

Grad Visoko

Budžet GradaVisoko za 2020. godinu

 

60

100131821500

71000000-8

Izrada elaborata zaštite na požaru i zaštite naradu

6.000.00

Otvorenipostupak

1 kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Projektni zadatak

Detaljno prema projektnomzadatku

Grad Visoko

BudžetGrada Visoko za 2020. godinu

 

 

61

100131

613900

71510000-6

Pružanje usluga kontrolna terenska labaratorijska ispitivanja građevinskog materijala

8,547.01

Otvoreni postupak

1 kvartal

Okvirni sporazum

1 godina

april/maj 2020

Ne

Program kontrole

Detaljno prema programu kontrole

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

62

100131 821500

71000000-8

Elaborat smirivanja saobraćaja

6,000 00

Otvorenipostupak

I kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Projektni zadatak

Detaljno prema projektnom zadatku

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

63

100131 821600

45000000-7

Odvodnja bujičnog potoka Luke uz prikupljanje oborinskih voda u naselju Željeznička stanica - Poriječani

50,000 00

Otvoreni postupak

I kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer i predračun radova

Detaljno prema predmjeru i predračunu radova

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

64

100131 821600

71000000-8

LOT 1 - Izrada idejnog glavnog projekta regulacije potoka Suhaja u mjesnoj zajednici B. Mahala LOT 2 - Izrada idejnog i glavnog projekta regulacije potoka Zimašnice na potezu od regionalne ceste R445 Kakanj - Visoko do ušća u rijeku Bosnu

5,982.90 10,000.00

Otvoreni postupak

I kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Projektni zadatak

Detaljno prema projektnom zadatku

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

65

100131821500

71000000-8

LOT 1 - Izrada glavnog pro jekta javne rasvjete Ulica Vili

LOT 2 - Izrada glavnog projekta javne rasvjete uz saobraćajnicu Bradve-Monjare- Liješeva-Mostine u dužini 8,5 km LOT 3 - Izrada glavnog projekta javne rasvjete uz saobraćajnicu Ciglana Kološići u dužini 4,0 km LOT 4 - Izrada glavnog projekta javne rasvjete R445 (Debeli nišan) Bradve- Paljike-Radovlje udužini od 6,0 km LOT 5 - Izrada glavnog projekta javne rasvjete Podvinci- Sošnje-Dolovi u dužini 7,6 km LOT 6 - Izrada glavnog projekta javne rasvjete MZ Kraiupi-Slatina-Cifluk u dužini 2 km

1,000.00 14,100.00 3,300.00 9,000.00 13.000.00 4,000.00

Otvoreni postupak

I kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Projektni zadatak

Detaljno prema projektnom zadatku

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

 

Služba za urbanizam, stambene, geodetke poslove katastar nekretnina

 

6<j

100141

821500

71000000-871320000-7

Pružanje usluga izrade Regulacionog plana„Ravne" - Visoko

12,000.00

Otvorenipostupak

I kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Projektni zadatak

DetaljnopremaProjektnomzadatku

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za 2020. godinu

 

67

100 U 821500

71000000-871320000-7

Pružanje usluga izrade Regulacionog plana..Dubrave" - Visoko

7.000.00

Otvorenipostupak

I kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020 "

Ne

Projektni zadatak

DetaljnopremaProjektnom zadatku

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za 2020. godinu

 

68

100141821500

7IOOOUOO-871320000-7

Pružanje usluga izrade Regulacionog plana ..Prijeko K.TK" Visoko

7.000.00

Otvorenipostupak

kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Projektni zadatak

Detaljno premaProjektnomzadatku

Grad Visoko

Budžet GradaVisoko za2020. godinu

 

69

100141821500

71000000-871320000-7

Pružanje usluga izrade izmjena dopunaRegulacionog plana ..Prijeko" - Visoko

15,000.00

Otvorenipostupak

kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Projektnizadatak

DetaljnopremaProjektnomzadatku

Grad Visoko

Budžet G rada Visoko za 2020.godinu

 

70

100141

821500

71000000-871320000-7

Pružanje usluga izrade Regulacionog plananacionalnog spomenika arheološko područje„Mili" - Visoko

10,000.00

Otvorenipostupak

kvartal

Ugovor

1 godina

april/maj 2020

Ne

Projektnizadatak

DetaljnopremaProjektnom zadatku

Grad

Visoko

BudžetGradaVisoko za2020, godinu

 

71

100141013700

45000000-7

Građevinski radovi na popravkania iodržaviuiju (Održavanje poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima Grad Visoko)

36,000.00

Otvorenipostupak

1 kvartal

Okvirnisporazum

1 godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer

radova

Detaljno prema Predmjeru radova

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za2020 godinu

 

72

100141 613900

45000000-7

Uklanjanje objekata u vlasništu Grada

50,000.00

Otvorenipostupak

kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer radova

Detaljno prema Predmjeru radova

Grad Visoko

Budžet rada Visoko za 2020.godinu

 

73

100141613700

45000000-7

Adaptacija poslovne zgrade u privredi"Malija™ na k, č. broj. 3463 K.O Visoko

50.000.00

Otvoreni postupak

kvartal

Ugovor

godina

april/maj 2020

Ne

Predmjer radova

Detaljno premaPredmjeru radova

Grad Visoko

BudžetGradaVisoko za2020. godinu

 

Služba za poslove Gradonačelnice i Gradskog vijeća

74

100111

613900

80340000-9

Usluge stručnog usavršavanja,stručnog nadzora i obuke internih audilora

6,000.00

Direktni sporazum

I kvartal

Ugovor

1 godina

Jan-20

Ne

Tehnička

specifikacija usluga

Detaljno

prema „ . -v, • G tehničkoj

specifikaciji

usluga

Budžel

C.rada rad .

Visoko za

■°k0 2020.

godinu

 

75

1001 U 613900

79400000-8

Jsluge ocjene sistema upravljanja vvalitetom i okolinom

4,000.00

Direktni sporazum

II kvartal

Ugovor

1 godina

juli 2020

Nc

Tehnička specifikacija usluga

Detaljno prema ^ tehničkoj specifikaciji usluga

Budžet

. Grada rad ,,

Visoko za

101(0 2020.

godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

100151613700

2495 1230-6

Jsluge servisa i punjenja aparata za početno gašenje požara

2,500,00

Direktni sporazum

11 kvartal

Ugovor

1 godina

juli 2020

Ne

Tehnička speci fikacija usluga

Detaljno prema ^ tehničkoj specifikaciji usluga

Budžet

, Grada rad

Visoko za 101102020. godinu

 

77

100171 S21300

350000004 35 II1000-5

LOT 1 - Vatrogasni modul za nadogradnju .01 2 - Profesionalne ručne radio stanice LOT 3 - Oprema za spašavanje na vodi i pod vodom

30,000.00 3,000.00 2,200.00

Otvoreni postupak

T kvartal

Ugovor

1 godina

maj 2020

Ne

Tehnička specifikacija roba

Detaljno prema ^ tehničkoj specifikaciji roba

Budžet

Grada rad .

Visoko za

S0,!0 2020.

godinu

 

78

100171 821300

16700000-2

Nabavka novog traktora

38,500.00

Otvoreni postupak

1 kvartal

Ugovor

1 godina

maj 2020

Ne

Tehnička specifikacija roba

Detaljno

prema ^

tehničkoj . „ ... vi

specifikaciji roba

Budžet , Grada

Tad \r t ,

Visoko za

S0k0 2020.

godinu

 

79

100171

821300

34144210-3

Nabavka vatrogasnog navalnog vozila za PVJ

213,000.00

Otvoreni postupak

I kvartal

Ugovor

1 godina

maj 2020

Ne

Tehnička specifikacija roba

Detaljno prema tehničkoj ^ specifikaciji roba

Budžet

Grada rad

. Visoko za S0k02020.

godinu

 

 

80

100121 613900

39000000-239300000-5

Iznajmljivanje sajamske opreme

10,000,00

Otvoreni postupak

II kvartal

Ugovor

godina

Aug-20

Ne

Tehnička specifikacija roba

Detaljno prema tehničkoj specifikaciji roba

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

81

100121613900

72212000-4

Interaktivna mapa rout rnap

6,000.00

Direktni sporazum

I kvartal

Ugovor

godina

Feb-20

Ne

Specifikacija

Detaljno prema specifikaciji

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

 

 

 

 

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko ~ invalidsku zaštitu

 

 

 

 

 

 

82

100151 613900

48000000-8

Usluge održavanja integralnog paketa NOVA

6,000.00

Direktni sporazum

II kvartal

Ugovor

1 godina

Aug-20

Ne

Specifikacija usluga

Detaljno prema tehničkoj specifikaciji usluga

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za2020. godinu

 

83

100151 821300

30200000-1

Računarska oprema

29,000.00

Otvoreni postupak

II kvartal

Ugovor

1 godina

Juli 2020

Ne

Tehnička specifikacija roba

Detaljno prema tehničkoj specifikaciji roba

Giad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

84

100151

613700

98314000-7

Pružanje usluga krečenje kancelarija

6,000.00

Direktni sporazum

I kvartal

Ugovor

1 godina

mart 2020

Ne

Tehnička specifikacija usluga

Detaljno prema tehničkoj specifikaciji usluga

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

85

100151

613900

45111000-8

LOT 1-Uklanjanje bespravno postavljenihobjekata i predmeta LOT 2- Uklanjanje bespravno izgrađenih i dotrajalih objekata

10,000.00 15,000.00

Otvoreni postupak

1 kvartal

Ugovor

I godina

Apr-20

Ne

Predmjer i predračun radova

Detlajno prema predmjeru i predračunu radova

Grad

Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

86

100151 613900

79810000-5

Štamparske usluge

51,000.00

Otvoreni postupak

I kvartal

Okvirni sporazum

3 godine

mart 2020

Ne

Specifikacija

Detaljno prema specifikaciji

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020, godinu

 

87

100151 821300

32323500-8

Video nadzor na području grada Visoko

34,188.00

Otvoreni postupak

I kvartal

Ugovor

1 godina

juni 2020

Ne

Tehnička specifikacija roba

Detaljno prema tehničkoj specifikaciji roba

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za 2020. godinu

 

 

 

100151613700

34351100-3

Nabavka aulo guma sa montažom

1,500,00

Direktnisporazum

III kvartal

Ugovor

1 godina

oktobar 2020

Ne

Tehnička speci likacija roba

Detaljno prema tehničkoj specifikaciji roba

Grad Visoko

Budžet GradaV isoko za2020. godinu

 

89

100151613800

66000000-0

LOT -Osiguranje nepokretne imovine odpožara i drugih opasnosti LOT 2 Obavezno kasko osiguranje vozila LOT 3 - Kolektivno osiguranje uposlenika od posljedica nesretnogslučaja u 24 sata

LOT 4 - Osiguranje profesionalnih vatrogasaca od posljedica nesretnog slučaja u 24 sata

2,000.00 14.000 0010,560.00 3,120.00

Otvorenipostupak

kvartal

Okvirnisporazum

2 godine

mart 2020

Ne

Tehnička speci likacija usluga

Delaljno prema tehničkoj specifikaciji usluga

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za2020. godinu

 

90

100151 613700

50112000-3

LOT 1 - Survisiraiije putničkih vozila

LOT 2 - Servisiran je specijalnih vatrogasnih

vozila

18,000.00 10,000.00

Otvorenipostupak

1 kvartal

Okvirni sporazum

2 godine

Apr-20

Ne

Tehnička specifikacija usluga

Detaljno prema tehničkoj specifikaciji usluga

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za2020, godinu

 

90

100151821300

34100000-8

Nabavka službenih vozila

42,700,00

Otvorenipostupak

kvartal

Ugovor

lizing

maj 2020

Ne

Tehničkaspecifikacija roba

Detaljno prema tehničkoj specifikaciji roba

Grad Visoko

Budžet Grada Visoko za2020 godinu

 

Braj: 01/2-02-32-1-/20

Datum 10.10.2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: