Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2020. godinu) Izvođenje radova na sanaciji/asfaltiranju ulica Megara čikma, Turbe, Bistrik gornja čikma, Jarčedoli-dio ulice, Sunulah efendije, Begovac i Boguševac (dijelovi ulica), Faletići (dio ulice), Save Skarića kod broja 2 i 4, Ablagijin sokak, Hadžijska ravan-krak ulice kod broja 119, Višegradska kapija, Obhodža lipe, Nova Baruthana od broja 35 do 43, Hladivode od broja 20 do broja 30, Skendera Kulenovića kod broja 31, Sedrenik čikma, Sedrenik mali, Ablakovina čikma, Bostarići čikma, Bistrik od broja 65-69 i 10.brdska brigada od broja 1-9, Gornje Čebedžije, Mraovac, Hrvatin, Petrakijina, Halilbašića, Mišćina, Očaktanum, Hasana Kaimije, Vareška, Bakije sokak, Rogina, Balibegovića, Berkuša mala, Bijela česma, Josip Štadlera, Kamenica potok, Iza bašče 4-6, Paje do broja 52, Ramića banja broj 19, Mihrivode broj 53, Hambina carina br. 26, Hadži Mustafe Bostarića 1, Krka kod broja 38a, Boguševac broj 6a, Berkuša mala kod broja 24, Carina od broja 33 do 51, Čebedžije kod broja 31, Hrgića, Za beglukom, Porčina-III faza, Mehmedagina kod broja 36, rekons. vrtića Bulbul, igrališta u Nalinoj ulici, dječijih igrališta, nabavka plastenika sa opremom, kanc. materijala, kompj. potrošnog materijala, goriva, kanti za dvolinijski sistem prikupljanja otpada, računarske opreme, štampa općinskog biltena Starogradski haberi, iznajmlj. kopir aparata, štampanje raznih vrsta obrazaca, proširenja sistema videonadzora i vatrodojave za 2020. godinu

Datum objave: 13.01.2020. 14:22 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2020.

PLAN NABAVKI ZA 2020.GODINU

OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

 

RADOVI   - SANACIJA / ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA – Budžetom planirano 646.000,00 KM

 

 

 

Redni broj 

 

 

PREDMET 

NABAVKE

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST- PLANIRANA SREDSTVA

 

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD ZAKLJUČENJA UGOVORA 

 

IZVOR FINANSIRANJA

SLUŽBA NADLEŽNA DA INICIRA POSTUPAK   

 

1.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Megara čikma

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

2.

Sanacija/asfaltiranje ulice Turbe              

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

3.

Sanacija/asfaltiranje ulice Bistrik gornja čikma 

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

4.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Jarčedoli – dio ulice 

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

5.

Sanacija/asfaltiranje ulice Sunulah efendije      

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

6.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Begovac i Boguševac (dijelovi ulica)

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

7.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Faletići  ( dio ulice)

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

 

RADOVI   - SANACIJA / ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA – Budžetom planirano 646.000,00 KM

 

 

 

Redni broj 

 

 

PREDMET 

NABAVKE

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST- PLANIRANA SREDSTVA

 

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD ZAKLJUČENJA UGOVORA 

 

IZVOR FINANSIRANJA

SLUŽBA NADLEŽNA DA INICIRA POSTUPAK   

 

8.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Save Skarića kod broja 2 i 4

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

9.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Ablagijin sokak(dio ulice u dužini od 150 m)

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

10.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Hadžijska ravan – krak ulice kod broja 119, d=70 metara

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

11.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Višegradska kapija – dionica od broja 45-51             

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

12.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Obhodža lipe-makadamski pristupni put , d= 100 metara  

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

13.

Sanacija/ asfaltiranje krak ulice Nova Baruthana od broja 35 do 43 

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

 

RADOVI   - SANACIJA / ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA – Budžetom planirano 646.000,00 KM

 

 

 

Redni broj 

 

 

PREDMET 

NABAVKE

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST- PLANIRANA SREDSTVA

 

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD ZAKLJUČENJA UGOVORA 

 

IZVOR FINANSIRANJA

SLUŽBA NADLEŽNA DA INICIRA POSTUPAK   

 

14.

Sanacija/ asfaltiranje krak ulice Hladivode od broja 20 do broja 30 

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

15.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Skendera Kulenovića kod broja 31, d= 45 metara

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

16.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Sedrenik čikma         

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

17.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Sedrenik mali 

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

18.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Ablakovina čikma – dio ulice                            

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

19.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Bostarići broj 65,73 i 93   

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

20.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Bostarići čikma 25 

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

 

RADOVI   - SANACIJA / ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA – Budžetom planirano 646.000,00 KM

 

 

 

Redni broj 

 

 

PREDMET 

NABAVKE

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST- PLANIRANA SREDSTVA

 

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD ZAKLJUČENJA UGOVORA 

 

IZVOR FINANSIRANJA

SLUŽBA NADLEŽNA DA INICIRA POSTUPAK   

 

21.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Bistrik od broja 65-69 i 10.brdska brigada od broja 1-9

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

22.

Sanacija/ asfaltiranje ulice Gornje Čebedžije – dio ulice 

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

23.

 

Mraovac

 

 

Mart 2020.godine

Maj 2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

 

NAPOMENA : Za radove od broja 1 zaključno sa brojem 23 , tačna procjena vrijednosti radova će biti poznata nakon zaključivanja Okvirnog sporazuma za ljetno održavanje saobraćajnica. Planirana vrsta postupka – OKVIRNI SPORAZUM .

                      

 

RADOVI   - SANACIJA / ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA – Budžetom KS planirano 1.200.000,00 KM

 

 

 

Redni broj 

 

 

PREDMET 

NABAVKE

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST- PLANIRANA SREDSTVA

 

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD ZAKLJUČENJA UGOVORA 

 

IZVOR FINANSIRANJA

SLUŽBA NADLEŽNA DA INICIRA POSTUPAK   

 

24.

Sanacija/asfaltiranje saobraćajnice Hrvatin                      

 

 

Otvoreni

Februar/Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Sredstva Kantona Sarajevo              

Služba za investicije i komunalne pos.

 

25.

Sanacija/asfaltiranje saobraćajnice Petrakijina                  

 

 

Otvoreni

Februar/Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Sredstva Kantona Sarajevo              

Služba za investicije i komunalne pos.

 

26.

Sanacija/asfaltiranje saobraćajnice Halilbašića    

 

 

Otvoreni

Februar/Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Sredstva Kantona Sarajevo              

Služba za investicije i komunalne pos.

 

27.

Sanacija/asfaltiranje saobraćajnice Mišćina        

 

 

Otvoreni

Februar/Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Sredstva Kantona Sarajevo              

Služba za investicije i komunalne pos.

 

28.

Sanacija/asfaltiranje saobraćajnice Očaktanum      

 

 

Otvoreni

Februar/Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Sredstva Kantona Sarajevo              

Služba za investicije i komunalne pos.

 

29.

Sanacija/asfaltiranje saobraćajnice Hasana Kaimije 

 

 

Otvoreni

Februar/Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Sredstva Kantona Sarajevo              

Služba za investicije i komunalne pos.

 

 

RADOVI   - SANACIJA / ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA – Budžetom planirano 1.200.000,00 KM

 

 

 

Redni broj 

 

 

PREDMET 

NABAVKE

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST- PLANIRANA SREDSTVA

 

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD ZAKLJUČENJA UGOVORA 

 

IZVOR FINANSIRANJA

SLUŽBA NADLEŽNA DA INICIRA POSTUPAK   

 

30.

Sanacija/asfaltiranje saobraćajnice Vareška                      

 

 

Otvoreni

Februar/Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Sredstva Kantona Sarajevo              

Služba za investicije i komunalne pos.

 

31.

Sanacija/asfaltiranje saobraćajnice Bakije sokak (dio ulice)     

 

 

Otvoreni

Februar/Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Sredstva Kantona Sarajevo              

Služba za investicije i komunalne pos.

 

32.

Sanacija/asfaltiranje saobraćajnice Rogina – dio ulice 

 

 

Otvoreni

Februar/Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Sredstva Kantona Sarajevo              

Služba za investicije i komunalne pos.

 

33.

Sanacija/asfaltiranje saobraćajnice Balibegovica – dio ulice

 

 

Otvoreni

Februar/Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Sredstva Kantona Sarajevo              

Služba za investicije i komunalne pos.

 

34.

Sanacija/asfaltiranje saobraćajnice Berkuša mala   

 

 

Otvoreni

Februar/Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Sredstva Kantona Sarajevo              

Služba za investicije i komunalne pos.

 

35.

Sanacija/asfaltiranje saobraćajnice Bijela česma   

 

 

Otvoreni

Februar/Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Sredstva Kantona Sarajevo              

Služba za investicije i komunalne pos.

 

NAPOMENA : Za radove od broja 24 zaključno sa brojem 35 , procjena vrijednosti radova će biti utvrđena nakon pribavljanja potrebne  tehničke dokumentacije .                      

 

RADOVI – POTPORNI ZIDOVI – Budžetom planirano 120.000,00 KM   

 

 

 

Redni broj 

 

 

PREDMET 

NABAVKE

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST- PLANIRANA SREDSTVA

 

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD ZAKLJUČENJA UGOVORA 

 

IZVOR FINANSIRANJA

SLUŽBA NADLEŽNA DA INICIRA POSTUPAK   

 

36.

Josipa Štadlera broj 15                                         

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

37.

Kamenica potok 18-Kamenica 64                                  

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

38.

Iza bašče 4-6  

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

39.

Paje do broja 52

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

40.

Ramića banja broj 19 

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

41.

Mihrivode broj 53 

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

RADOVI – POTPORNI ZIDOVI – Budžetom planirano 120.000,00 KM   

 

 

 

Redni broj 

 

 

PREDMET 

NABAVKE

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST- PLANIRANA SREDSTVA

 

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD ZAKLJUČENJA UGOVORA 

 

IZVOR FINANSIRANJA

SLUŽBA NADLEŽNA DA INICIRA POSTUPAK   

 

42.

 

Hambina carina broj 26                                          

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

43.

 

Hadži Mustafe Bostarića 1                                      

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

44.

 

Krka kod broja 38a 

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

45.

 

Boguševac broj 6a 

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

46.

 

Berkuša mala kod broja 24

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

47.

Carina od broja 33 do broja 51  

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

48.

 

Čebedžije kod broja 31

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

NAPOMENA : Tačna procjena vrijednosti radova za potporne zidove će biti poznata po zaključivanju Okvirnog sporazuma za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju potpornih zidova . Dio sredstava će se planirati iz Preventivnih mjera – sredstva CZ.

 

RADOVI – POPLOČAVANJE I KALDRMA  – Budžetom planirano 150.000,00 KM   

 

 

 

Redni broj 

 

 

PREDMET 

NABAVKE

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST- PLANIRANA SREDSTVA

 

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD ZAKLJUČENJA UGOVORA 

 

IZVOR FINANSIRANJA

SLUŽBA NADLEŽNA DA INICIRA POSTUPAK   

 

49.

Timurhanova 

od broja 7 do broja 15                            

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

50.

 

Hrgića                                                        

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

51.

 

Za beglukom           

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

52.

 

Porčina – III faza -

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

53.

 

Mehmedagina kod 

broja 36 

 

 

Okvirni 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

 

NAPOMENA : Tačna procjena vrijednosti radova za popločavanje ( od rednog broja 49 zaključno sa brojem 53) će biti poznata po zaključivanju Okvirnog sporazuma za popločavanje .

 

RADOVI – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – Budžetom planirano 240.000,00 KM

 

 

 

Redni broj 

 

 

PREDMET 

NABAVKE

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST- PLANIRANA SREDSTVA

 

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD ZAKLJUČENJA UGOVORA 

 

IZVOR FINANSIRANJA

SLUŽBA NADLEŽNA DA INICIRA POSTUPAK   

 

54.

Timurhanova od broja 7 do broja 15                            

 

 

Konkurentski

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

55.

Arapova (dio ulice) – izgradnja separatne kanalizacije         

 

 

Otvoreni

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

56.

 

Hladivode od broja 6 do broja 20 

 

 

Konkurentski

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

57.

 

Ablakovina čikma    

 

 

Konkurentski 

Mart 2020.godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine

Služba za investicije i komunalne pos.

 

NAPOMENA : Tačna procjena vrijednosti radova ( od rednog broja 54 zaključno sa brojem 57) biće utvrđena nakon pribavljanja potrebne tehničke dokumentacije  .                          

 

RADOVI –  IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – Sredstva Kantona Sarajevo – 1.300.000,00 KM

 

 

 

Redni broj 

 

 

PREDMET 

NABAVKE

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST- PLANIRANA SREDSTVA

 

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD ZAKLJUČENJA UGOVORA 

 

IZVOR FINANSIRANJA

SLUŽBA NADLEŽNA DA INICIRA    POSTUPAK  

 

58.

Kamenica – Sulejmana Zolja – separatna kanalizaciona mreža  

 

650.000,00 KM

Otvoreni - 

E-Aukcija

 

April/Maj 2020. godine

 

Juni  

2020.godine

Sredstva Kantona Sarajevo              

Služba za investicije i komunalne poslove 

 

59.

Begovac, Paje i Paje sokak – separativna kanalizaciona i vodovodna mreža 

 

650.000,00 KM

 

Otvoreni - 

E-Aukcija

 

April/Maj 2020. godine

 

Juni  

2020.godine

Sredstva Kantona Sarajevo              

Služba za investicije i komunalne poslove 

 

NAPOMENA : Pokretanje postupka će zavisiti o vremenu dodjele sredstava iz vodnih naknada                            

 

RADOVI –  SANACIJA STAMBENIH JEDINICA SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA – Budžetom Općine Stari Grad planirano 150.000,00 KM

 

 

 

Redni broj 

 

 

PREDMET 

NABAVKE

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST- PLANIRANA SREDSTVA

 

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD ZAKLJUČENJA UGOVORA 

 

IZVOR FINANSIRANJA

SLUŽBA NADLEŽNA DA INICIRA POSTUPAK   

 

60.

Tačan broj korisnika biće poznat po izradi konačne liste prioriteta    

 

 

Okvirni sporazum 

Mart 

2020. godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine 

Služba za investicije i kom.poslove 

 

NAPOMENA : Tačna procjena vrijednosti radova biće poznata nakon zaključivanja Okvirnog sporazuma              

 

 

RADOVI – NABAVKA I UGRADNJA RUKOHVATA -  Budžetom Općine Stari Grad planirano 35.000,00 KM 

 

 

 

Redni broj 

 

 

PREDMET 

NABAVKE

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST- PLANIRANA SREDSTVA

 

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD ZAKLJUČENJA UGOVORA 

 

IZVOR FINANSIRANJA

SLUŽBA NADLEŽNA DA INICIRA POSTUPAK   

 

61.

Po prioritetima     

 

 

 

Okvirni sporazum 

Mart 

2020. godine

April/Maj 

2020.godine

Budžet 

Općine 

Služba za investicije i kom.poslove 

 

NAPOMENA : Tačna procjena vrijednosti radova biće poznata nakon zaključivanja Okvirnog sporazuma              

 

 

RADOVI – Sredstva Kantona Sarajevo – planirano 685.000,00 KM – Služba za loaklni razvoj i poslove mjesnih zajednica 

 

 

 

Redni broj 

 

 

PREDMET 

NABAVKE

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST- PLANIRANA SREDSTVA

 

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD ZAKLJUČENJA UGOVORA 

 

IZVOR FINANSIRANJA

SLUŽBA NADLEŽNA DA INICIRA POSTUPAK   

 

62.

Rekonstrukcija vrtića “Bulbul”

685.000,00 KM

 

Otvoreni

E-Aukcija

Mart 

2020. godine

April/Maj 

2020.godine

Sredstva Kantona Sarajevo              

Služba za lokalni razvoj i poslove MZ 

 

63.

Izgradnja igrališta u Nalinoj ulici

 

100.000,00 KM

Otvoreni

E-Aukcija

Februar

2020. godine

Mart /April 

2020.godine

Sredstva 

     TIKA             

Služba za lokalni razvoj i poslove MZ 

 

64.

Održavanje dječijih igrališta

 

10.000,00 KM

Konkurentski

E-Aukcija

 

Januar

 

Februar

Budžet 

Općine

Služba za lokalni razvoj i poslove MZ 

 

65.

Izgradnja dječijeg igrališta MZ Mahmutovac

 

30.000,00 KM

Konkurentski

E-Aukcija

 

Januar

 

Februar

Budžet 

Općine

 

Služba za lokalni razvoj i poslove MZ 

 

ROBE 

 

 

 

Redni broj 

 

 

PREDMET 

NABAVKE

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST- PLANIRANA SREDSTVA

 

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD ZAKLJUČENJA UGOVORA 

 

IZVOR FINANSIRANJA

SLUŽBA NADLEŽNA DA INICIRA POSTUPAK   

 

1. 

Nabavka plastenika sa dodatnom opremom

 

17.094,00 KM

 

Konkurentski

 

Februar - Mart

 

April/Maj 

Budžet 

Općine 

Služba za privredu                                                                  

 

2. 

Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala za 2020. godinu

 

34.000,00  KM

 

Konkurentski

 

Novembar

 

Decembar 

Budžet 

Općine 

Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje 

 

3. 

Kompjuterski potrošni materijal (toneri, ketridži) za 2020. godinu

 

38.500,00  KM

 

Konkurentski

 

Novembar

 

Decembar 

Budžet 

Općine 

Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje 

 

4. 

Sukcesivna isporuka goriva za službena vozila Općine za 2020. godinu

 

25.000,00  KM

 

Konkurentski

 

Novembar

 

Decembar

 

Budžet 

Općine 

Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje 

 

5. 

Nabavka kanti za dvolinijski sistem prikupljanja otpada

 

53.500,00  KM

Otvoreni-

E-Aukcija

Januar 2020.

godine

Mart 2020. godine

Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBIH

Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje 

 

6.

Nabavka računarske i srodne opreme

 

45.000,00 KM

 

Konkurentski

 

Januar 

 

Februar    

Budžet 

Općine  

Služba za odnose s javnošću i IS          

 

USLUGE   

 

 

 

Redni broj 

 

 

PREDMET 

NABAVKE

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST- PLANIRANA SREDSTVA

 

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI PERIOD ZAKLJUČENJA UGOVORA 

 

IZVOR FINANSIRANJA

SLUŽBA NADLEŽNA DA INICIRA POSTUPAK   

 

1.

Štampa općinskog biltena “ Starogradski haberi”

 

8.500,00 KM  

 

Konkurentski 

 

Decembar 

 

Januar 

Budžet 

Općine

Služba za odnose s javnošću i IS  

 

2.

Iznajmljivanje kopir aparata i MFP uređaja za ispis – klik metoda 

 

65.000,00 KM 

 

Konkurentski 

 

Januar 

 

Mart

 

Budžet 

Općine 

Služba za odnose s javnošću i IS  

 

3.

Štampanje raznih vrsta obrazaca /memorandumi, koverte za 2020. godinu

 

34.000,00 KM 

 

Konkurentski 

 

Novembar

 

 

Decembar

 

Budžet 

Općine 

Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje

 

4.

Usluga proširenja sistema videonadzora za 2020

 

49.800,00 KM

 

Konkurentski

 

Decembar 

 

 

Januar

 

Budžet 

Općine

Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje

 

5.

Usluga proširenja sistema vatrodojave za 2020

 

79.000,00 KM

Otvoreni

E-Aukcija

 

Decembar 

 

 

Januar

 

Budžet 

Općine

 

Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje

 

 

Obrada :

Ermana Sulejmanović

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: