Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka robe za kafe bar, kancelarijskog i štampanog materijala, peleta, sredstava za održavanje čistoće, građevinski, elektro, vodo i sl. materijal za održavanje objekata i opreme, nabavka kamena Bihacita za rad Internacionalne kolonije skulptora, vitrine za skulpture od terakote, stolica za biblioteku, računara za biblioteku, knjiga za biblioteku, stolova i stolica za kafe bar, održavanje objekata i opreme, medijske usluge, održavanje integralnog programskog paketa za trezor, budžet i finansije, usluge štampanja knjiga, usluga produkcije i distribucije promotivnog videa, konstruktivna sanacija kuće Nurije Pozderca, konstruktivna sanacija i konzervacija djela zidina Starog grada Ostrožac, rekonstrukcija krova na dvorcu Lotara von Berksa, ekološke naknade za solarnu rasvjetu na Starom gradu Ostrošcu

Datum objave: 22.01.2020. 12:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.01.2020.


PLAN NABAVKI ZA 2020 GODINU

Naziv ugovornog organa: JAVNA USTANOVA "KULTURNI CENTAR CAZIN" CAZIN

IDB/JIB: 4263086400001

Vrsta ugovornog organa: Pravno lice

Nivo ugovornog organa: Općinski nivo

Djelatnost: Slobodno vrijeme, kultura i religija

Datum usvajanja budzeta: 30.12.2019.

 

R. br

Naziv predmeta nabavke

CPV kod

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Nabavka po Posebnoj odluci?

Izvor finansiranja

Napomena

Robe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Roba za kafe bar

15000000-8 (Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi)

7.350,42

Konkurentski zahtjev

17.1.2020.

27.1.2020.

Ne

Vlastiti prihodi i grant Grada Cazina

 

2

Kancelarijski i štampani materijal

30000000-9 (Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim

namještaja i paketa programske podrške)

4.273,50

Direktni sporazum

16.1.2020.

27.1.2020.

Ne

Vlastiti prihodi i grant Grada Cazina

 

3

Pelet

09111400-4 (Goriva na bazi drva)

5.128,20

Direktni sporazum

16.1.2020.

27.1.2020.

Ne

Grant Grada Cazina

 

4

Sredstva za održavanje čistoće

39800000-0 (Proizvodi za čišćenje i poliranje)

1.623,93

Direktni sporazum

17.1.2020.

27.1.2020.

Ne

Grant Grada Cazina

 

5

Građevinski, elektro, vodo i sl. materijal za održavanje objekata i opreme

44000000-0

(Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata))

5.982,90

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Vlastiti prihodi

 

6

Nabavka kamena Bihacita za rad Internacionalne kolonije skulptora

44900000-9 (Kamen za gradnju, vapnenac, gips i škriljac)

2.529,91

Direktni sporazum

1.4.2020.

30.6.2020.

Ne

Namjenska sredstva viših instanci

 

7

Nabavka vitrine za skulpture od terakote

39171000-1

(Izložbene

vitrine)

1.880,34

Direktni sporazum

1.4.2020.

30.6.2020.

Ne

Vlastiti prihodi i namjenska sredstva viših instanci

 

8

Nabavka stolica za biblioteku

39112000-0 (Stolice)

384,61

Direktni sporazum

1.4.2020.

30.6.2020.

Ne

Namjenska sredstva viših instanci

 

9

Nabavka računara za biblioteku

30200000-1 (Kompjuterska oprema i potrepštine)

1.238,46

Direktni sporazum

1.4.2020.

30.6.2020.

Ne

Namjenska sredstva viših instanci

 

10

Nabavka knjiga za biblioteku

22000000-0 (Štampani materijal i srodni proizvodi)

2.136,75

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Vlastiti prihodi

 

11

Nabavka stolova i stolica za kafe bar

39100000-3 (Namještaj)

5.598,29

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Vlastiti prihodi

 

Usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Održavanje objekata i opreme

50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)

5.982,90

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Vlastiti prihodi

 

2

Medijske usluge

92200000-3 (Usluge radija i televizije)

1.709,40

Direktni sporazum

16.1.2020.

27.1.2020.

Ne

Vlastiti prihodi

 

3

Održavanje integralnog programskog paketa za trezor, budžet i finansije

48443000-5 (Programski paket za računovodstvo)

1.880,34

Direktni sporazum

16.1.2020.

27.1.2020.

Ne

Vlastiti prihodi

 

4

Usluge štampanja knjiga

79810000-5

(Usluge štampanja)

12.820,51

Konkurentski zahtjev

Po potrebi

 

Ne

Grant Grada Cazina

 

5

Usluga produkcije i distribucije promotivnog videa

92111220-0 (Produkcija promotivnih videofilmova)

4.273,50

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Namjenska sredstva viših instanci

 

Radovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Konstruktivna sanacija kuće Nurije Pozderca

45212350-4

(Zgrade posebnog historijskog ili  arhitektonskog značenja)

60.376,06

Konkurentski zahtjev

Po potrebi

 

Ne

Namjenska sredstva viših instanci

 

2

Konstruktivna sanacija i konzervacija djela zidina Starog grada Ostrožac

45212350-4

(Zgrade posebnog historijskog ili arhitektonskog značenja)

42.735,04

Konkurentski zahtjev

Po potrebi

 

Ne

Grant Grada Cazina i namjenska sredstva viših instanci

 

3

Rekonstrukcija krova na dvorcu Lotara von Berksa

45212350-4

(Zgrade posebnog historijskog ili arhitektonskog značenja)

17.094,01

Konkurentski zahtjev

Po potrebi

 

Ne

Grant Grada Cazina

 

4

Ekološke naknade za solarnu rasvjetu na Starom gradu Ostrošcu

45212350-4

(Zgrade posebnog historijskog ili arhitektonskog značenja)

21.367,52

Konkurentski zahtjev

Po potrebi

 

Ne

Namjenska sredstva viših instanci

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
PLAN_NABAVKI_ZA_2020_GODINU.pdf
PODIJELI: