Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka goriva i maziva za vozila, redovito održavanje lokalnih i nekategorisanih putova i mostova, izgradnja vodovodne mreže

Datum objave: 20.01.2020. 11:36 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2020.

Broj: 02-11-186

 Kreševo. 15.01.2020.9

Temeljem članka 17. Stavak 2 Zakona 0 javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH.broj 39/04) i članka 39. Statuta općine Kreševo, boj 01*02-670/08 od 08.05.2008 godine.općinski Načelnik općine, donosi:

 

PLAN JAVNIH NABAVKI U OPĆINI KREŠEVO ZA 2020.godinu

 

I.

Plan javnih nabavki u općini Kreševo za 2020.godinu (u daljem tekstu Plan) sačinjen je na temelju Proračuna općine Kreševo za 2020.godinu.

II.

Plan je okvirni dokument koji se može mijenjati tijekom godine

III.

Planom su obuhvaćene nabavke koje Općinski načelnik, kao ugovoreni organ, namjerava realizirati tijekom 2019godine. osim nabavki male vrijednosti (nabavke koje podliježu zaključivanju ugovora po direktnom sporazumu).

IV.

Postupak svih nabavki provodi Povjerenstvo za javne nabavke Općine Kreševo, imenovano Rješenjem Općinskog Načelnika.

V.

Ovaj Plan se primjenjuje za Proračunsku 2019.godinu i biti će objavljen na Web stranici općine Kreševo www kreševo ba

VI.

Plan nabavke za 2020. godinu je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Renato Pejak

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020.GODINU

 

PREDMET

NA8AVE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJEN

A

VRIJEDNOST S

PDV-om/bez

PDV-a

Ekonoms ki kod

VRSTA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

SKLAPA LI SE UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM

IZVOR

FINANCIRANJA

Trajanje

ugovora

ROBE

 

i.

Nabavka goriva i maziva za vozila

 

17.200,00

14.700,80

613511

613512

Konkurentski

postupak

l-ll kvartal

Okvirni

sporazum

Proračun

do kraja 2020 g

RADOVI

1.

Redovito održavanje lok.i nekategoris anih putova i mostova

 

153.000,00/

130.769,00

613724.613 724 2

Otvoreni

postupak

ll-lll kvartal

Okvirni

sporazum

Proračun

do kraja 2020 g

2.

Izgradnja vodovodne mreže za SRC Lopata. Maza

 

17.550.00

15.000.00

821631-2

konkurentski

postupak

IV kvartal

Ugovor

Proračun i više rame vlasti

Do kraja 2020 g

1           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA

Plan javnih nabavki Općine Kreševo će se dopuniti projektima za koje se u toku godme osiguraju dodatna sredstva sa viših razina vlasti.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: