Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka uredske oprema i namještaja, vozila, informatičke opreme, licenci, uređaja, opreme i sredstava za ZOP, unapređenje mrežne infrastrukture, aktive i pasivne komunikacije infrastrukture, električna energija, sanitarni materijal za održavanje čistoće prostora i toaletni pribor, uredski i potrošni materijal, nafta i naftni derivati, osobna zaštitna oprema-odjeća, auto gume, stručno usavršavanje i obrazovanje, pretplate na stručne časopise, održavanje i servisiranje automobila, software-a i hardware-a, SAP sustava, proširenje postojećeg rješenja za kopiranje informacijskog sustava na izmještenu lokaciju sa uključenim telekomunikacijskim troškovima, održavanje sustava za evidenciju radnog vremena, Internog portala, fotokopirnih, fax i klima uređaja usluge interneta, periodični pregled vatrogasnih aparata, zaštitarske usluge, troškovi reklama, promotivni materijali, izložbeni stalci, tiskani materijali, baneri, zastave, studija mogućnosti iskorištavanja otpada za prozivodnju električne energije, procjena utjecaja VE Poklečani na okoliš Projekt Korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije, elaborat priključenja HE Skakala na prijenosnu mrežu, studije izvodljivosti, energetske studije razvoja, savjetničke usluge za financije i računovodstvo, poslovni darovi, usluge revizije, pravnog zastupanja, najam dvorane i usluge jela i pića, osiguranje, bankarske usluge, špediterske usluge, brojila električne energije, priključno-mjerni ormari sa dodatnom opremom, sanacija krovišta zgrade radioničko- skladišnog prostora Poslovnice Elektro Glamoč, garaža i izgradnja parkinga Poslovnice Elektro Livno, zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izrade priključaka, Pogon Mostar Poslovnica Elektro Čitluk, Mostar, sanacija Poslovnice Drvar...

Datum objave: 29.01.2020. 11:32 / Izvor: Akta.ba, 28.01.2020.

Javno poduzeće

Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar

 

Broj: 407-/20

Mostar; 27.01.2020.godine

 

Na temelju članka 61.Statuta Javnog poduzeća „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" dioničko društvo Mostar, broj: SD-8/16 od 29. lipnja 2016. godine i SD -6/19 od 19. lipnja 2019. godine) i članka 25. Poslovnika o radu Uprave Društva, broj 1-10341/16 od 23.11.2016. godine, članka 17. Zakona o javnim nabavama (Službeni glasnik BiH br.39/14), te članka 3. Pravilnika o javnim nabavama, pročišćeni tekst (broj 1-546/18 od 30.01.2018.godine), Uprava Javnog poduzeća „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE' dioničko društvo Mostar, na sjednici održanoj dana 24.siječnja 2020. godine, donosi

 

Odluku

o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2020.godinu

 

Članak 1.

 

Usvaja se Plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu, i to:

Plan nabava OJ Direkcije Društva za 2020. godinu, Plan nabave OJ Proizvodnje električne energije za 2020.godinu, Plana nabava OJ Distribucije električne energije za 2020.godinu, Plan nabava OJ Opskrbe električnom energijom za 2020.godinu,

Planovi nabava iz stavka 1. ovog članka su u prilogu ove Odluke, i čini njen sastavni dio.

 

Članak 2.

Planovi Nabava iz članka 1. objavit će se na Web stranici Društva.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Plan nabave roba i usluga Direkcije Društva za 2020. god.

 

Redni broj

Naziv/Predmet nabave

Oznaka i naziv iz JRJN

Procijenjena vrijednost nabave (KM)

Vrsta postupka za dodjelu ugovora

Ugovor ili

okvirni sporazum

Razdoblje na koje se zaključuje ugovor ili

okvirni sporazum

Planirani početak postupka javne nabave (kvartal)

Izvori financiranja

1

Uredska oprema i namještaj

39130000-2

450

Izravni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

2.

Vozilo srednje klase

34110000-1

40.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

3.

Unapređenje mrežne infrastrukture - Optičko povezivanje Poslovnica

50334400-9

140.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

4

Unapređenje aktive i pasivne komunikacije infrastrukture

50334400-9

100.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i

jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

5.

Informatička oprema - hardware (Unapređenje poslužiteljske infrastrukture)

30236000-2

150.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

6

Informatička oprema - hardvvare

30230000-0

61.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

7

GFI MailEssentials EmailSecurity anti-spam i anti-virus pretinci

48760000-3

6.500

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

8.

SAP licence

48000000-8

100.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

9.

SAP HCM Payroll licence za 500 zaposlenih

48000000-8

50.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

10.

Software (licence) i informacijski sustavi

48810000-9

110.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

11

Uređaji, oprema i sredstava za ZOP

18143000-3

3.000

Izravni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

 

 

 

12.

Električna energija

09310000-5

16.000.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Mjesečno i višemjesečno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

13.

Sanitarni materijal za održavanje čistoće prostora i toaletni pribor

39830000-9 33760000-5

3.000

Izravni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

14.

Uredski i potrošni materijal

30192000-1 30125110-5 30125120-8

110.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Dvogodišnje

II kvartal

Vlastita sredstva

15

Nafta i naftni derivati

09000000-3 09130000-9

70.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

16.

Rezervni dijelovi - informatička oprema i potrepštine

30200000-1

29.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

17.

Osobna zaštitna oprema - odjeća

35113400-3

5.500

Izravni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

18

Auto gume - Ijetne i zimske

34351100-3

15.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

19

Stručno usavršavanje i obrazovanje

80530000-8

105.000

Апех II dio B

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

20

Pretplate na stručne časopise, literaturu, SI.GIasnik i dr

22200000-2

8.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

21.

Održavanje i servisiranje automobila

50112000-3

29.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Dvogodišnje

I kvartal

Vlastita sredstva

22

Održavanje software-a i hardware-a

50312000-5

39.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

23.

Održavanje SAP sustava (FMIS i HCM)

72000000-5

160.000

Otvoreni postupak

Okvirni sporazum

Dvogodišnje

IV kvartal

Vlastita sredstva

24

Održavanje SAP licenci u FMIS sustavu

50312000-5

150.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Dvogodišnje

I kvartal

Vlastita sredstva

25.

Nabava Microsoft licenci kroz trogodišnji Enterprise Subscription Agreement

50312000-5

565.500

Otvoreni postupak

Okvirni sporazum

Trogodišnje

IV kvartal

Vlastita sredstva

 

 

26.

GFI MailEssentials EmailSecurity anti-spam i anti-virus podrška

50312000-5

30.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

27

Produljenje jamstva za poslužitelje poslovno-informacijskog sustava

50312000-5

35.000

Otvoreni

postupak

Ugovor

Dvogodišnje

I kvartal

Vlastita sredstva

28.

Održavanje ostalih software (licenci) i informacijskih sustava

50312000-5

60.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

29.

Proširenje postojećeg rješenja za kopiranje informacijskog sustava na izmještenu lokaciju sa uključenim telekomunikacijskim troškovima

50312000-5

50.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

30.

Održavanje sustava za evidenciju radnog vremena

50312000-5

10.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

31.

Održavanje Internog portala

50312000-5

12.000

Otvoreni postupak

Okvirni sporazum

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

32.

Održavanje fotokopirnih, fax i klima uređaja

50313100-3

15.000

Otvoreni postupak

Okvirni sporazum

Dvogodišnje

III kvartal

Vlastita sredstva

33.

Stalna simetrična internet veza

64210000-1

21.000

Pregovarački postupak

Ugovor

Dvogodišnje

III kvartal

Vlastita sredstva

34.

Usluge interneta

64210000-1

6.000

Izravni postupak

Ugovor

Dvogodišnje

III kvartal

Vlastita sredstva

35

Periodični pregled vatrogasnih aparata

71620000-0

2.000

Izravni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

36.

Zaštitarske usluge

79713000-5

72.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

37,

Troškovi reklame preko nogometnog kluba u Širokom brijegu

79342200-5

200.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

38.

Troškovi reklame preko nogometnog kluba u Mostaru

79342200-5

200.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

39.

Promotivni materijali

22462000-6

50.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

I- IV kvartal

Vlastita sredstva

 

 

40.

Izložbeni stalci

39294100-0

6.000

Izravni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

41

Tiskani materijali

22000000-0

80.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

42.

Materijal tiskan po narudžbi - baneri

22458000-5

6.000

Izravni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

43

Zastave

35821000-5

6.000

Izravni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

44.

Studija mogućnosti iskorištavanja otpada za prozivodnju električne energije

71241000-9

50.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

45.

Procjena utjecaja VE Poklečani na okoliš

71313400-9

250.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

46.

Projekt "Korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije"

71241000-9

100.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

47.

Elaborat priključenja HE Skakala na prijenosnu mrežu

71241000-9

80.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

48.

Studija izvodljivosti za HE Begov Han, HE Želeče i HE Globarica na području općine Žepče

71241000-9

100.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

49.

Energetska studija razvoja za distribucijski prostor općine Žepče za razdoblje od 2020. do 2029. godine

73300000-5

40.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

50.

Energetska studija razvoja za distribucijski prostor općine Orašje za razdoblje od 2020. do 2029. godine

73300000-5

45.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

51

Energetska studija razvoja za distribucijski prostor općine Odžak za razdoblje od 2020. do 2029. godine

73300000-5

40.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

52.

Energetska studija razvoja za distribucijski prostor općine Domaljevac za razdoblje od 2020. do 2029. godine

73300000-5

30.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

53.

Projekt uspostave sustava upravljanja kvalitetom po modelu ISO 9001 i sustava upravljanja okolišem po modelu ISO 14001 u OJ

73300000-5

50.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

 

 

54.

Savjetničke usluge za financije i računovodstvo

79412000-5

12.000

Izravni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

55

Usluge revizije

79313000-1

25.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Dvogodišnje

II kvartal

Vlastita sredstva

56

Usluge pravnog zastupanja

79112000-2

40.000

Апех II dio B

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

57

Poslovni darovi - koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali

19000000-6

50.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

58.

Poslovni darovi - majice

18235300-8

6.000

Izravni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

59

Poslovni darovi - vina

15930000-6

6.000

Izravni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

60

Poslovni darovi - kišobrani

39295000-6

6.000

Izravni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

61

Najam dvorane i usluge jela i piča za konferencije

55300000-3

15.000

Апех II dio B

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

62

Najam dvorane i usluge jela i pića za Dan poduzeća

55300000-3

15.000

Апех II dio B

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

63

Konzumacija jela i pića za otvorenje trafostanice

55300000-3

15.000

Апех II dio B

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

64

Konzumacija jela i pića za otvorenje poslovne zgrade

55300000-3

14.000

Апех II dio В

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

65

Usluge osiguranja motornih vozila i automobilske odgovornosti

66514110-0

49.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

66

Kolektivno osiguranje djelatnika od nezgode

66512100-3

13.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

67

Bankarske usluge

66110000-4

77.500

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

 

 

68.

Kratkoročni kredit

66110000-4

330.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

69

Špediterske usluge

63523000-1

200.000

Otvoreni postupak

Ugovor

Godišnje i jednokratno

l-IV kvartal

Vlastita sredstva

 

 

PRIJEDLOG PLAN NABAVA INVESTICIJA, ROBA I USLUGA za 2020. godinu

Objašnjenje skraćenica: JRJN - Jedinstveni rječnik javnih nabava; ОР - Otvoreni postupak; IZ - Izravni sporazum; UG - Ugovor; OS - Okvirni sporazum; VS - Vlastita sredstva; K - Kredit; Pl - Plan investicija; PR - Plan rashoda/troškova IN -Investicija; RO - Robe; TR - Troškovi

 

 

PLAN U CJELOSTI MOŽETE PREUZETI NA LINKU ISPOD:

Plan nabava za 2020.godinu.pdf

 PREUZIMANJE  

Odluka o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2020.godinu.pdf

 PREUZIMANJE  

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: