Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka robe: kancelarijski namještaj, laboratorijski materijal i hemikalije, kompjuterska oprema, laserski štampači, građevinski, elektromaterijal, kanalski poklopci, gume, materijal za toplinsku izolaciju, dijelovi i pribor za vozila i njihove motore, električni aparati za domaćinstvo, PVC i PE cijevi, cijevi, stolarija, mjerač tlaka, ležajevi, guma u ploči i razni dihtunzi, gorivo i mazivo, hemikalije za postrojenje za preradu pitke vode, materijal za održavanje čistoće i higijene, vodomjeri, alat, vijčana roba, HTZ oprema, pijesak, nasip (kamen za nasipanje), štamparski materijal, betonske cijevi sa poklopcem, rezervni dijelovi za pumpe, softverska oprema za postrojenje, ogrijev, asfalt, regulacioni ventil, vozilo (polovno) za kartiranje i detekciju, vodovodni materijal, pumpe sa elektromotorom za vodu, UV lampe, kancelarijski materijal, toneri, električna energija, internet usluge, telefonske usluge, monitoring otpadnih voda, tokarske, vulkanizerske usluge, osiguranja, pregled i servis elektroopreme pumpnih stanica, usluge savjetovanja, verifikacija vodomjera, revizija finansijskih izvještaja, čišćenje kancelarija, geodetske usluge, izrada i revizija projektne dokumentacije, remont elektromotora, nadzor nad izvođenjem radova, održavanje i proširenje informacionog sistema (telemetrija), popravka teretnih vozila (remont radne mašine- skip), vatrogasne opreme, programiranje i savjetovanje, održavanja i podrške informacionog sistema, usluge rotokopača, tehničke usluge, usluge povezane s građevinarstvom, zdravstvene usluge kontrole vode, prevoz kamionom, sanitarni pregled, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, pregled i servis elektroopreme na postrojenju, usluge radija i televizije, najma opreme, obuke i provjere znanja uposlenika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, građevinski radovi, radovi na priključcima kanalizacije, iskop i zemljani radovi (prolaz ispod saobraćajnice), izrada betonskih šahtova, izvođenje radova garaže za vozni park

Datum objave: 30.01.2020. 11:13 / Izvor: Akta.ba, 31.12.2019.

31.12.2019.

 

Na osnovu člana 17. stav 1. i siav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 39/14). člana 13. Pravilnika o Javnim nabavkama roba, usluga i radova JKP »Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sanski Most i člana 46. i 58. Statuta JKP „Vodovod i Kanalizacija"" d.o.o. Sanski Most, direktor JKP Vodovod i Kanalizacija'' d.o.o. Sanski Most dana 31.12.2019. godine, donosi

 

PLAN JAVNIH NABAVKI

JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. .SANSKI MOST ZA 2020. GODINU

 

član I.

U skladu sa Planom poslovanja JKPVodovod i Kanalizacij d.o.o. Sanski Most za 2020. godinu usvojenog od strane Općinskog vijeća općine Sanski Most, (..Službeni glasnik Općine Sanski Most", broj: 10/19), ncophodno je pristupiti javnim nabavkama roba, usluga i radova u skladu sa planiranim aktivnostima.

Planom javnih nabavki se utvrđuje: predmet nabavke

JRNJ (jedinstveni riječnik javnih nabavki) procijenjena vrijednost javnih nabavki vrsia postupka nabavke okvirni datum pokretanja postupka okvirni daium zaključenja ugovora izvor finansiranja

 

Član 2.

Zakonski osnov za donošenje i usvajanje Plana javnih nabavki predstavlja Član 17. Zakona o javnim nabavkama BiH (..Službeni glasnik BiH", broj 39/14), podzakonski akti kao i intemi pravilnici doiKseni u skladu sa navedenim Zakonom.

 

Član 3.

Plan javnih nabavki utvrđen je u tabclamom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke i Isti podliježe promjenama u skladu sa potrebama JKP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sanski Most, a sve izmjene i dopune će biti objavljene na intcrnctskoj stranici preduzeća.

 

Član 4.

Ovaj Plan javnih nabavki stupa na snagu danom donošenja i isti će se objaviti na web stranici preduzeća.

Dirketor

 

Gradinčić Merima dipl.ing.hc

 

Broj:02-01-1437/l9

Datum:3l.12.2019. godine

 

PLAN:

Plan javnih nabavki za 2020. godinu-tabelarni prikaz

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: