Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za period januar - mart 2020. godine) Nabavka usluge servisa vozila, Print servis, usluga reprezentacije, objavljivanja oglasa, hotelskog smještaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, stručnog usavršavanja, anketiranja, novina, stručnih časopisa, periodičnih publikacija i časopisa

Datum objave: 31.01.2020. 08:55 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2020.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Sarajevo

 

PLAN NABAVKI ZA PERIOD JANUAR - MART 2020. GODINE

 

Redni  br.

Naziv predmeta nabavke

CPV kod

Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirm datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomcna

1.

Nabavka usluge Servis vozila

50112000-3Usluge popravaka i održavanja vozila

38.461,54 KM

Konkurentski zahtjev- e-aukcija

15.1.2020.

15.2.2020.

Odluka o privremenom finansiranju Institucija BiH

 

2.

Nabavka Print servisa Okvirni sporazum na tri godine

79000000-4- Poslovne usluge

64.102,56 KM

Otvoreni postupak zahtjev- e-aukcija

20.1.2020.

01.03.2020.

Odluka o privremenom finansiranju Institucija BiH

Okvirni sporazum na tri godine

3.

Nabavka usluga reprezentacije

55000000-0- Usluge hotela, restorana i trgovine na malo

3.418,80 KM

Postupak po pravilniku o neprioritetnim uslugama(Aneks II dio B)

Po potrebi

 

Odluka o privremenom finansiranju Institucija BiH

 

4.

Nabavka usluga objavljivanja oglasa

92400000-5- Usluge novinske agencije

1.282,05 KM

Postupak po pravilniku o neprioritetnim uslugama(Aneks II dio B)

Po potrebi

 

Odluka o privremenom finansiranju Institucija BiH

 

5.

Nabavka usluga hotelskog smještaja

za službena putovanja u zemlji i inostranstvu

55110000-4- Usluge hotelskog smještaja

3.418,80 KM

Postupak po pravilniku o neprioritetnim uslugarna(Aneks II dio B)

Po potrebi

 

Odluka o privremenom finansiranju Institucija BiH

 

6.

Nabavka usluga stručnog usavršavanja

80522000-9- Obrazovni seminari

427,35 KM

Postupak po pravilniku o neprioritetnim uslugama(Aneks II dio B)

Po potrebi

 

Odluka o privremenom finansiranju Institucija BiH

 

7.

Nabavka usluge anketiranja

79311000-7

Usluge anketiranje

6.000 KM

Direktni sporazum

10.1.2020.

15.1.2020.

Odluka o privrcmcnom finansiranju Institucija BiH

 

8.

Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi

22200000-2

1.282 KM

Postupak po pravilniku o neprioritetnim us lugama( Aneks II dioB)

Po potrebi

 

Odlukao privremenom finansiranju Institucija BiH

 

 

Broj: 11-3-02-127/20

Datum: 13.01.2020. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: