Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.06.2015. 11:31

(najava tendera za 2015. godinu) Nabavka usluga održavanja računarske opreme, nadzora nad izradom šumarskoprivrednih osnova (ŠPP Majevičko i ŠPP Vlaseničko), unajmljivanja imovine, opreme i nematerijalne imovine, održavanja vozila i zgrada, dezinfekcije, deratizacije, krečenja kancelarija i radovi na uređenju sanitarnog čvora

Izvor: eKapija.ba, 14.05.2015.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Broj: 04/1-14-12369/15

Tuzla, 14.05.2015. godine

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 35/05) i člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

PLAN NABAVKI ZA 2015. GODINU,

za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

 

Član 1.

Planom nabavki za 2015. godinu, za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Plan nabavki), koji je sačinjen na osnovu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, utvrđene su nabavke roba, usluga i radova, koje će se provesti u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), u Kantonalnoj upravi za šumarstvo, upravi u sastavu Ministarstva (u daljem tekstu: Uprava) i u Poljoprivrednom zavodu, upravnoj organizaciji u sastavu Ministarstva (u daljem tekstu: Zavod), tokom 2015. godine, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

Plan nabavki obuhvata predmet nabavke, procijenjenu vrijednost, vrstu postupka, okvirni datum pokretanja postupka, okvirni datum zaključenja ugovora, izvor flnansiranja i naziv osnovne, odnosno unutrašnje organizacione jedinice koja pokreće postupak nabavke, odnosno koja prati izvršenje ugovora.

Plan nabavki ne obuhvata nabavke male vrijednosti, koje podliježu zaključivanju ugovora postupkom direktnog sporazuma, shodno članu 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 3.

Ukoliko se u toku godine usvoji rebalans Budžeta Tuzlanskog kantona ili se iz drugih razloga, pojavi osnovana potreba za provođenjem nabavke koja nije predviđena Planom nabavki, izvršit će se izmjena ili dopuna istog.

 

Član 4.

Za provođenje Plana nabavki zadužuju se Ministarstvo, Uprava i Zavod.

 

Član 5.

Plan nabavki za 2015. godinu bit će objavljen na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Član 6.

Za 2015. godinu utvrđuje se Plan nabavki, kako slijedi:

 

PLAN NABAVKI ZA 2015. GODINU

 

REDNI BROJ

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCJENJENA VRIJEDNOST

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM ZAKUUČENJA UGOVORA

IZVOR FINANSIRANJA

SEKTOR/SLUŽBA KOJA POKREĆE

POSTUPAK NABAVKE/PRATI UGOVOR

NAPOMENE

ROBE

1

Nabavka putničkog automobila

34100000-8

30.000,00

Otvoreni postupak

juni 2015

juli 2015

Budžet 821300

MPSV

 

2

Računarska oprema

30200000-1

20.000,00

Konkurentski zahtjev

juni 2015

juli 2015

Budžet 821300

MPSV

 

3

Nabavka antivirusnog programa

48761000-0

2.000,00

Direktni sporazum

juni 2015

juli 2015

Budžet 613934

MPSV

 

4

Nabavka odjevne opreme za lugare

18140000-2

64.900,00

Otvoreni postupak

august 2015

oktobar 2015

Namjenska sredstva

KUS

 

5

Administrativni materijal

22800000-8

26.133,00

Konkurentski zahtjev

august 2015

oktobar 2015

Namjenska sredstva

KUS

 

6

Nabavka građevina- poslovnih prostorija

70121200-7

204.000,00

Otvoreni postupak

august 2015

oktobar 2015

Namjenska sredstva

KUS

 

7

Kancelarijski namještaj

39000000-2

50.000,00

Konkurentski zahtjev

august 2015

oktobar 2015

Namjenska sredstva

KUS

 

8

Nabavka opreme za fotokopiranje i štampanje

30120000-6

10.000,00

Konkurentski zahtjev

august 2015

oktobar 2015

Namjenska sredstva

KUS

 

9

Kompjuterska oprema

30200000-1

49.313,00

Konkurentski zahtjev

august 2015

oktobar 2015

Namjenska sredstva

KUS

 

 

REDNI BROJ

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCJENJENA VRIJEDNOST

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA

IZVOR FINANSIRANJA

SEKTOR/SLUŽBA KOJA POKREĆE

POSTUPAK NABAVKE/PRATI UGOVOR

NAPOMENE

10

Terenska motorna vozila

34113200-4

99.000,00

Otvoreni postupak

august 2015

oktobar 2015

Namjenska sredstva

KUS

 

11

Nabavka antivirusnog programa

48761000-0

400,00

Direktni sporazum

juni 2015

juli 2015

Budžet 613934

KUS

 

13

Hemijski reagensi

33696300-8

4.000,00

Direktni sporazum

maj 2015

maj 2015

Vlastiti prihodi

PZ

 

14

Nabavka putničkih automobila

34100000-8

50.000,00

Otvoreni postupak

juni 2015

juli 2015

Donacija MPŠV

PZ

 

15

Nabavka kancelarijskih stolica

39112000-0

1.000,00

Direktni sporazum

juni 2015

juli 2015

Vlastiti prihodi

PZ

 

16

Nabavka i ugradnja prozora, vrata i srodnih artikala

44221000-5

10.000,00

Konkurentski zahtjev

juli 2015

august 2015

Vlastiti prihodi

PZ

 

17

Nabavka antivirusnog programa

48761000-0

700,00

Direktni sporazum

juni 2015

juli 2015

Budžet 613934

PZ

 

UKUPNO ROBE:

777.446,00

 

 

REDNI BROJ

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCJENJENA VRIJEDNOST

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA

IZVOR FINANSIRANJA

SEKTOR/SLUŽBA KOJA POKREĆE POSTUPAK NABAVKE/PRAT 1 UGOVOR

NAPOMENE

USLUGE

i

Usluge održavanja računarske opreme

50312000-5

5.000,00

Direktni sporazum

juni 2015

juli 2015

Budžet 613900

MPSV novčana podrška

 

2

Nadzor nad izradom šumarskoprivrednih osnova

(ŠPP "Majevičko" i ŠPP "Vlaseničko")

71248000-8

10.308,00

Konkurentski zahtjev

maj 2015

juni 2015

Namjenska sredstva

KUS

 

3

Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine

70310000-7

23.000,00

Konkurentski zahtjev

august 2015

oktobar 2015

Namjenska sredstva

KUS

 

4

Nabavka usluga održavanja vozila

50112000-3

1.011,00

Direktni sporazum

august 2015

oktobar 2015

Namjenska sredstva

KUS

 

5

Nabavka usluga održavanja zgrada

 

1.000,00

Direktni sporazum

august 2015

oktobar 2015

Namjenska sredstva

KUS

 

6

Usluge dezinfekcije, deratizacije

90921000-9

500,00

Direktni sporazum

maj 2015

maj 2015

Budžet 613320

PZ

 

7

Nabavka usluga krečenja kancelarija

45262700-8

1.000,00

Direktni sporazum

juli 2015

august 2015

Budžet 613721

PZ

 

UKUPNO USLUGE:

41.819,00

 

RADOVI

!

Radovi na uređenju sanitarnog čvora

45211310-5

5.000,00

Direktni sporazum

juli 2015

august 2015

Vlastiti prihodi

PZ

 

UKUPNO RADOVI:

 

5.000,00

 

UKUPNO:

 

824.265,00

 

 

Napomena:

U vezi sa rednim brojem: 1, 2, i 12 u navedenoj Tabeli (roba), napominjemo daje Ministarstvo, aktom broj: 04/1-14-10706/15 od 28.04.2015. godine, uputilo Vladi Tuzlanskog kantona prijedlog potreba za kapitalnim ulaganjima za 2015. godinu, za Ministarstvo, u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM (putnički automobil 30.000,00 KM i računarska oprema 20.000,00 KM) i za Poljoprivredni zavod u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM (nabavka opreme 30.000,00 KM i rekonstrukcija i investiciono održavanje 10.000,00 KM), koja nisu obuhvaćena ovim Planom nabavki.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: